Har din patient brug for det Dobbelte KRAM?

Træning er medicin, men hvordan får fysioterapeuter patienterne til at tage medicinen? Danske Fysioterapeuters konference om sundhedsfremme og forebyggelse har både fokus på effekt af træning, motivation og adfærdsændringer. Det Dobbelte KRAM er en ny model, der inddrager såvel fysisk og mental helse og faktorer, der kan motivere patienterne.
sundhesfremme og forebyggelse
På konferencen "Sundhedsfremme og forebyggelse" introduceres en ny model, det Dobbelte KRAM, der består af både de klassiske KRAM-faktorer og mentale/psykisk faktorer.

Initiativer til at fremme sundhed og forebygge sygdomme handler i dag ikke kun om at håndtere de klassiske KRAM-faktorer, men også at se på beskyttelsesfaktorer for den mentale sundhed, siger fysioterapeut Peter Thybo. Han er sundhedsinnovator i Ikast-Brande Kommune og har været med til at udvikle initiativer til at fremme sundhed hos kommunens borgere. Hans nye bog ”Det Dobbelte KRAM” er lige udkommet på Hans Reitzels Forlag, og han holder i slutningen af oktober et oplæg på Danske Fysioterapeuters konference ”Sundhedsfremme og forebyggelse”.

Det er i forbindelse med sit arbejde som sundhedsinnovator, han har udviklet en ny model ”Det Dobbelte KRAM”, der favner både de klassiske KRAM-faktorer samt mentale/psykiske faktorer, der har stor betydning for trivsel og et godt liv.

Det Dobbelte KRAM

Peter Thybo har i samtaler med Ikast-Brande Kommunes borgere samt vidt forskellige faggrupper identificeret en række nye faktorer, der sammen med de oprindelige KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) har betydning for, at borgerne oplever at have et godt liv.

Det Dobbelte KRAM beskriver forudsætninger for at kunne tackle modstand og belastninger i livet ved at kunne (gen)skabe mening og sammenhæng i hverdagen, fx efter alvorlig sygdom eller ulykke. Det handler om at have Kompetencer til at håndtere sygdom og udfordringer, gode Relationer til venner og familie, at kunne Acceptere tingenes tilstand omkring det, man umuligt kan gøre noget ved eller ændre - samt at have udviklet hensigtsmæssige og virksomme Mestringsstrategier.

”Vi møder som fysioterapeuter mange mennesker, der er i en sårbar periode i deres liv. Man kan være nok så fagligt dygtig som fysioterapeut og vide meget om fx fysisk træning, men det er lige så vigtigt at se på de mentale faktorer og kunne skabe den gode og tillidsfulde relation til patienten for at kunne hjælpe denne videre. Her giver modellen Det Dobbelte KRAM med dets pejlemærker et godt udgangspunkt”, siger Peter Thybo.

Han mener, at fysioterapeuter i fremtiden kan få en afgørende rolle i forhold til at skabe fysisk og psykisk trivsel. ” Aldrig har vi set så mange mennesker lide af stress, depressioner og andre psykiske lidelser. Mange indsatser knytter sig til forskellige kognitive metoder, men fysioterapeuter har en unik viden om sammenhængen mellem krop og psyke og har blikket for, hvordan vi kan fremme mental sundhed med og gennem kroppen”, siger Peter Thybo.

Konference om sundhedsfremme og forebyggelse

Ud over Det Dobbelte KRAM er der på Danske Fysioterapeuters konference om sundhedsfremme og forebyggelse fokus på effekt af træning på livsstilssygdomme, og hvordan man motiverer patienter til adfærdsændringer.

Professor i rehabilitering, fysioterapeut Henning Langberg og professor i sundhedsfremme Bjarne Bruun Jensen kommer ind på fysioterapeutens rolle i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse, og fysioterapeut, seniorforsker Mette Aadahl fortæller om sundhedsfremme og forebyggelse i et samfunds- og individperspektiv.

Del eller udskriv siden
2 kommentarer