Ny rapport: Fysisk aktivitet i skolen er afgørende

Fysisk aktivitet er afgørende for børns læring, trivsel og sundhed. Det understreger en ny rapport fra Vidensrådet for Forebyggelse. Tiden er inde til handling, mener Danske Fysioterapeuter.

Vidensråd for Forebyggelse offentliggør i dag rapporten ”Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i folkeskolen.” Rapporten giver for det første et overblik over hvilke former for fysisk aktivitet, der har en effekt på læring, trivsel og sundhed. For det andet ser den på, hvilke barrierer, der kan være for, at skolebørnene bevæger sig nok.

Hent rapporten her

Med folkeskolereformen skal alle elever i folkeskolen være fysisk aktive 45 minutter om dagen. Mere motion på skoleskemaet skal fremme elevernes trivsel, motivation og læring, og øget bevægelse er et vigtigt skridt på vejen til en styrket faglighed i folkeskolen for alle elever.

Formand Tina Lambrecht glæder sig over rapportens konklusioner.

”Fysisk aktivitet er en afgørende del af hverdagen for alle men især for børn. Det er en god start, at folkeskolereformen lægger op til 45 minutters bevægelse og motion, men det er afgørende, at vi sikrer, at der er kvalitet og intensitet i bevægelsen,” siger hun.

Barrierer for bevægelse

Af rapporten fremgår det blandt andet, at ”Børn med motoriske vanskeligheder kan have svært ved at deltage i de fysiske aktiviteter i skolen, og det kan have konsekvenser for deres dagligdag, indlæring og i sidste ende sociale liv.”

Danske Fysioterapeuter har det seneste år kontaktet kommunalpolitikere og skolefolk for at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er, at børn med motoriske vanskeligheder får hjælp, så de kan være en del af fællesskabet omkring fysisk aktivitet og få det sundhedsmæssige udbytte.

”Vi har en udfordring her, som vi som samfund er nødt til at tage hånd om. Men den gode nyhed er, at det faktisk er relativt nemt at hjælpe børn med motoriske udfordringer,” siger Tina Lambrecht.

Mange har smerter

Rapporten understreger også, at smerter er en væsentlig barriere for fysisk aktivitet hos mange unge. Et studie med fokus på rygproblemer viste, at 15-20% af unge i alderen 11-15 år havde hyppige og stærke smerter i ryggen, mens en anden stor gruppe havde mindre og mere forbigående gener.

”Der er en tendens til at mene, at børns smerter nok var noget, de voksede fra. Det er uholdbart. Dels fordi vi taler om smerter som har betydning for børnenes livskvalitet. Dels fordi, at når smerterne bliver så stærke, at de står i vejen for fysisk aktivitet, så kan det blive starten på en ond spiral. Vi skal tage børns smerter langt mere alvorligt,” siger Tina Lambrecht.

Disse smerter har en lang række konsekvenser. For eksempel oplyser 25% af skoleelever i 6.-klasse, at de, når de har ondt i ryggen, er mindre fysisk aktive og søger behandling, og op mod 50% oplyser, at smerterne påvirker deres humør og livskvalitet i nogen eller høj grad.

Integreres i dagligdagen

I rapporten anbefaler Vidensråd for forebyggelse, at skolerne satser på at øge elevernes samlede fysiske aktivitetsniveau, f.eks. ved at integrere og understøtte muligheder for aktive pauser, fysisk træning, bevægelse integreret i undervisningen, idrætsfaget, fri leg og aktiv transport.

Samtidig peger rapporten på, at der er sket en socialt betinget polarisering i børns fysiske aktivitet. Der er både flere børn end tidligere, der er meget fysisk aktive og flere, der er meget fysisk inaktive. De meget fysisk inaktive børn repræsenterer et stort sundhedsproblem.

”Når vi taler om forebyggelse, så er der vel ikke noget mere oplagt sted at starte end med børnene. Vanerne grundlægges i barndommen og det at lære at være fysisk aktiv er en gave for hele livet,” siger formand Tina Lambrecht.

Præsenteret på konference

Rapporten bliver offentliggjort i forbindelse med en konference som Vidensrådet for forebyggelse i dag holder konference sammen med ministeriet for børn, undervisning og ligestilling under overskriften ”Fysisk aktivitet – Læring, trivsel og sundhed i folkeskolen”.

Del eller udskriv siden
2 kommentarer