Ny retningslinje for behandling af meniskskader

Den nye nationale kliniske retningslinje for meniskskader i knæet omfatter evidensbaserede anbefalinger for undersøgelse og behandling. Budskaberne er blandt andet, at ikke alle skader skal opereres, og at træning som behandling kan være relevant. Genoptræningen efter operationen bør være superviseret.
behandling og genoptræning efter meniskskade
Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for meniskskade i knæ omfatter evidensbaserede anbefalinger af relevans for fysioterapeuter.

Sundhedsstyrelsens nye nationale kliniske retningslinje omhandler evidensbaserede anbefalinger for undersøgelse og behandling af patienter med meniskskader i knæet. Retningslinjen gælder ikke for patienter med diagnosen knæartrose, patienter med større brusklæsioner eller ligamentskader eller patienter med rodlæsioner af menisken eller medfødte meniskpatologier.

Det overordnede budskab er, at en meniskskade ikke nødvendigvis behøver at blive opereret, og at man i mange tilfælde skal afvente operation og eventuelt påbegynde knætræning i stedet.

Undersøgelse og test

Der er i retningslinjen en stærk anbefaling for at teste ledlinjeømheden medialt og lateralt hos patienter med smerter i knæet og øm ledlinje. Det frarådes derimod at anvende McMurrays test rutinemæssigt og Apleys test til at udrede menisklæsioner.

Hverken ultralydsskanning eller MR-skanning bør anvendes rutinemæssigt.

Genoptræning

Der er i retningslinjen en betinget anbefaling for at tilbyde primær ikke-kirurgisk behandling til patienter med ikke-traumatisk opståede knæsmerter, ledlinjeømhed og MR-påvist udisloceret menisklæsion uden mekaniske symptomer.

Det anbefales også, at genoptræningen efter operation foregår under supervision, men at beslutningen træffes med udgangspunkt i den enkelte patients særskilte situation.

Genoptræningen bør have fokus på styrke og stabilitet, og at patienten informeres om træningsdosis, hyppighed og intensitet.

Arbejdsgruppen

Tre fysioterapeuter udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi har siddet i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet retningslinjen. Det drejer sig om: fysioterapeut, professor Ewa Roos, fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Samsø Larsen og fysioterapeut, ph.d. Søren Thorgaard Skou.

De nye nationale kliniske retningslinjer for meniskskader kan man finde sammen med andre kliniske retningslinjer af relevans for fysioterapeuter på fysio.dk

National klinisk retningslinje for meniskskader i knæet

Kliniske retningslinjer på fysio.dk

Del eller udskriv siden
0 kommentarer