Funktionsmåling skal give mening for fysioterapeuten

Det skal have mening for fysioterapeuterne, hvis funktionsmålinger skal være en naturlig del af praksis. Lokalt skal man diskutere, hvad funktionsmålingerne skal bruges til, og lederen skal sikre, at alle er hørt i processen, mener fysioterapeut, ph.d. Tonny Jæger Pedersen.

Det er ikke nok, at et måleredskab er evidensbaseret, det skal også give mening at benytte det for den enkelte fysioterapeut. For hvis det ikke gør det, vil fysioterapeuten formentlig ikke bruge det i sin kliniske praksis, uanset hvad retningslinjerne siger, konkluderer fysioterapeut, ph.d. Tonny Jæger Pedersen på baggrund af et delstudie i sit ph.d.-studie.

Selv om der i årevis i fagblade, i kliniske retningslinjer og i de faglige miljøer har været fokus på betydningen af at bruge funktionsmålinger, er der stadig mange fysioterapeuter, der undlader at benytte dem. Det er ikke kun et problem i Danmark, men også i mange andre vestlige lande, fortæller Tonny Jæger Pedersen. Han har netop forsvaret sin ph.d., hvor han har undersøgt implementering af funktionsmålinger i relation til patienter med hoftefraktur.

Det var erfaringerne fra en større indsats på Fyn, hvor man siden 2000 har arbejdet med at implementere systematisk funktionsmåling på tværs af sektorer, der ledte til emnet for Tonny Jæger Pedersens ph.d.  ”På trods af indsatsen på Fyn er det nemlig ikke lykkedes at få alle fysioterapeuter med”, fortæller han.

Tonny Jæger Pedersen interviewede i sin ph.d. ergo- og fysioterapeuter fra to kommuner og et sygehus for at undersøge, hvilke drøftelser blandt terapeuterne, der lå bag implementering af systematisk funktionsmåling. Undersøgelsen viste to hovedtendenser: Enten en position hvor terapeuterne argumenterede for, at funktionsmålingerne var en barriere for den kliniske refleksion, eller en position hvor terapeuterne argumenterede for at funktionsmålingen var en anledning til klinisk refleksion.

Det viste sig, at kulturen lokalt på arbejdspladsen havde betydning for implementeringen, og det enkelte måleredskab skulle have mening for fysioterapeuten.

Læs Tonny Jæger Pedersens ph.d.-afhandling

Læs Tonny Jæger Pedersens artikel om sine resultater fra Fysioterapeuten nr. 1 2017

”Hvis man skal ændre adfærd og implementere systematiske funktionsmålinger, skal det give mening for den enkelte fysioterapeut. Det kræver, at der igangsættes en proces, der involverer alle fysioterapeuter. I processen skal fysioterapeuterne i dialog og forholde sig til deres egen argumentation for eller imod implementeringen. Der er en tendens til, at de yngre fysioterapeuter er mere positive overfor funktionsmålinger end de ældre. Der skal skabes et klima, hvor de ældre med praksiserfaring reflekterer over egne holdninger på baggrund af dialog med yngre mere uerfarne kolleger”, foreslår Tonny Jæger Pedersen.

Det skal give mening for den enkelte

Langt fra alle fysioterapeuter i Tonny Jæger Pedersens undersøgelse kunne se en mening med funktionsmålinger. Her har lederne lokalt en vigtig opgave, mener Tonny Jæger Pedersen.

”Man kan ikke bare komme udefra og bestemme, at terapeuterne skal lave funktionsmålinger og tro, at det bliver overholdt. Fysioterapeuter vil ikke styres på den måde. Derfor er det vigtigt at få igangsat grundige diskussioner om, hvorfor man på stedet skal lave funktionsmålinger, og hvad man skal bruge dem til”, siger Tonny Jæger Pedersen.

Et andet delstudie i ph.d´en er, at de kommunale genoptræningstilbud til borgere med hoftefraktur er vidt forskellige. Der er store forskelle på både ventetider, genoptræningens indhold og organisering. Nogle steder trænes der fx på hold, andre steder i eget hjem og på sygehusene er forløbene meget korte.

”Den forskellige praksis og de forskellige rammer har selvfølgelig betydning for, hvilke funktionsmålinger det giver mening at gennemføre. I det meget korte forløb på sygehuset giver det fx ikke mening at funktionsmåle før og efter, men det gør det i kommunalt regi. Det er derfor vigtigt at se på funktions-målinger i et tværsektorielt perspektiv, hvor før-testen foretages på sygehuset og efter-testen i kommunalt regi. Har man i sin kommune genoptræningen hjemme hos borgeren er det formentlig mere relevant at måle på aktivitetsniveau – andre steder skal man måske måle på kropsniveau. Derfor er det vigtigt, at der måles på begge niveauer gennem hele forløbet”, siger Tonny Jæger Pedersen.

Læs Tonny Jæger Pedersens ph.d.-afhandling

Læs Tonny Jæger Pedersens artikel om sine resultater fra Fysioterapeuten nr. 1 2017

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar