Fysioterapeuter kan aflaste de praktiserende læger

Manglen på praktiserende læger er alarmerende landet over og nu ikke alene begrænset til et problem for borgerne i yderområder. Hvis flere fysioterapeuter bliver ansat i lægepraksis, kan det være en stor del af løsningen, for hver fjerde henvendelse hos lægen handler om problemer i muskler og led.
Fysioterapeuter kan med deres kompetencer inden for udredning og behandling af problematikker inden for muskel- og skeletbesvær være en ressource i lægepraksis, hvor der typisk kommer mange patienter med besvær fra bevægeapparatet.

Manglen på praktiserende læger er høj og stigende landet over. For langt de fleste danskere betyder det, at man skal vente længere tid for at få en tid hos sin praktiserende læge. For nogle betyder det, at det er helt umuligt at få en tid. Problemet eksisterer ikke længere kun i yderområderne, der i længere tid har haft svært ved at tiltrække nye læger, men rammer efterhånden også de større byer.

PLO (Praktiserende Lægers Organisation) har netop gennemført en analyse, som viser, at 67 procent af landets praktiserende læger har lukket for tilgang af flere patienter. For tre år siden var det tal blot 38 procent. Analysen viser også, at det i nogle kommuner er samtlige praktiserende læger, der har lukket for flere patienter. For eksempel i kommuner som Stevns, Halsnæs, Glostrup og Vallensbæk, hvor 100 pct. af lægerne siger nej tak til nye tilflyttere.

Ekspertise i muskler og led

I Danske Fysioterapeuters optik ligger en del af løsningen lige for.

”Vi ved, at hver fjerde henvendelse til de praktiserende læger handler om problemer i muskler og led. Det gælder for eksempel smerter i lænden, nakken, knæ eller hofte. Det er gener, som fysioterapeuter er eksperter i, og derfor er det oplagt, at de er med til at aflaste lægerne,” siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Fysioterapeuter kan for eksempel udrede og diagnosticere patienter, som henvender sig i lægepraksis med gener i muskler og led. Det vil frigøre tid hos lægerne, som i stedet kan koncentrere sig om de øvrige patienter.

Beregninger har vist, at en praktiserende læge, der i dag i gennemsnit har 1.600 patienter, kan være læge for 200 patienter mere, hvis han eller hun tilknytter en fysioterapeut til sin praksis i nogle få timer om ugen.

Flere funktioner

Udover at udrede problemer i bevægeapparatet, kan fysioterapeuter i øvrigt aflaste lægen ved for eksempel at screene børn, rådgive smertepatienter og gennemføre opfølgende kontroller ved kroniske sygdomme.

”Udover at lægen aflastes, og at patienterne dermed får lettere adgang til at blive undersøgt, viser erfaringerne, at det tværfaglige samarbejde giver både bedre og hurtigere udredning, fører til at der udskrives mindre medicin, og at patienterne bliver henvist til relevante undersøgelser eller behandling,” siger Tina Lambrecht.

Sammen med regionsformændene opfordrer hun de alment praktiserende læger og regionernes fysioterapeuter til at finde sammen om at løse den stadigt stigende lægemangel.

”Det er jo helt uholdbart, at så mange læger lukker af for patienterne på grund af travlhed. Jeg håber, de kan se mulighederne i at inddrage dygtige faggrupper som fysioterapeuter i praksis. Det løser ikke alt, men det vil være en lettelse for en stor gruppe patienter, der kan få hurtigere og nemmere adgang til den rette behandling,” siger Tina Lambrecht.

Del eller udskriv artiklen
7 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Tina Lambrecht

  Kære Barbara

  Tak for dine bemærkninger og spørgsmål, hvor du kommer vidt omkring. Jeg skal forsøge at svare på det hele.

  Indledningsvis vil jeg gerne understrege, at Danske Fysioterapeuter bestemt ikke fører en hetz mod landets klinikejere. Langt de fleste klinikejere tilbyder deres ansatte bedre vilkår end dem vi lægger op til i de nye standardkontrakter. Vores mål er blot – i al mindelighed – at løfte bundniveauet, fordi vi kan se, at nogle fysioterapeuter bliver tilbudt dårlige løn- og ansættelsesvilkår af nogle klinikejere. Det er nu engang en kerneopgave for en fagforening at tage sig af de dårligst stillede.

  Du spørger, om vi kender lønforholdene på det private arbejdsmarked. Til det er svaret entydigt ja! Vi gennemfører årligt en undersøgelse af vores medlemmers arbejds- og løn-vilkår. Her spørger vi samtlige medlemmer i ansættelse til deres løn, timetal, personale-goder mv. Sidste år omfattede undersøgelsen 8.314 medlemmer, heraf fik vi svar fra 2.824, hvoraf knap 20% var privatansatte. Oplysningerne derfra indgår i vores daglige rådgivning, når vi skal forhandle nye aftaler og når vi lægger et niveau i vores standard-kontrakter. Jeg vil i den forbindelse gerne henvise til, at vores nye standardkontrakt lægger op til et noget andet niveau for provision end det du beskriver. Vi anbefaler nemlig en provision på mellem 44 og 49 procent inklusiv pension (svarende til 38-40% før pension).

  Derudover lægger vi – som du også foreslår – op til i vores standardkontrakter, at mere erfaring skal give mere i løn. Jeg anerkender, at erfaring til gengæld ikke afspejler sig i de takster, man som fysioterapeut får på overenskomsten på praksisområdet. Vi drøfter aktuelt med Regionerne og Lønningernes Takstnævn, hvordan vi kan modernisere og udvikle overenskomsten.

  Et af målene med den nye specialiseringsordning er i øvrigt, at der skal følge løn med fysio-terapeuters specialiserede kliniske kompetencer. Men det kræver, at vi i første omgang får flere med i specialistordningen. I dag er der kun godt 60 specialister i ordningen. Det er ikke godt nok. Det er derfor Dansk Selskab for Fysioterapi netop har lanceret en ny specialiseringsordning, som skal sikre, at flere bliver anerkendt for deres kompetencer. Det er forudsætningen for, at vi kan løfte krav om højere løn ind i overenskomst-forhandlingerne.

  Endelig spørger du, hvordan vi sikrer, at fysioterapeuter i lægepraksis afstår fra at behandle patienterne. Til det vil jeg sige, at når en fysioterapeut arbejder i en lægepraksis, så er det helt legalt, at han eller hun udreder, diagnosticerer og vejleder patienten i relevante øvelser og lignende. Men egentlige behandlingsforløb skal – som det er nu – foregå ved, at patienten får en henvisning til en fysioterapeut.

  Alt i alt arbejder Danske Fysioterapeuter, for nu at bruge dine ord, på at sikre hele kæden af fysioterapeuter. Det gælder uanset om de er kommunalt eller regionalt ansatte. Arbejder i klinik eller i lægepraksis. Er klinikejere, lejere eller ansatte.

  Med venlig hilsen
  Tina Lambrecht
 • Barbara Susanna Lydia Juen

  Kære Tina,

  Tak for dit svar.

  Når først vi bliver en del af lægens hjælpepersonale bliver det ikke lavet om igen. Det er jo en god mulighed for lægen at optimere sin praksis og tjene mere. Ligesom det var for fysioterapiklinikker. Jeg er selv klinikejer og har haft stor glæde af brugen af hjælpepersonale. Det har givet en god tværfaglig sparring med bla. psykomotoriske terapeuter. Og jeg tilllader mig at komme ind på det økonomiske aspekt, fordi jeg driver en forretning. En øget omsætning har været med til at klinikken kan holde en høj standard med inventar og vedligeholdelse af klinikkens faciliteter og et godt økonomisk tilskud, som også gav gode lønninger til samtlige klinikkens ansatte.

  Og sidste sætning bringer mig videre til dit svar omkring bedre arbejdsvilkår for fysioterapeuter. Jeg har ikke viden nok til at kunne udtale mig om hvor mange fysioterapeuter, der bliver underbetalt. Men jeg kunne være bekymret for at der er gang i en generalisering og en ”hetz kampagne” mod klinikejer.
  Hvorfor er der kun tale om nyuddannede?

  Hvor meget kender I til vores overenskomst takst? Nogle gange kan jeg nemlig være i tvivl. Især efter jeg hørte fra en nyuddannet fysioterapeut (med 0 dages arbejdserfaring) at han fik at vide hos jer at han skulle have en provision på 50 til 70 % for at blive ansat!!! Dertil vil jeg også bemærke at jeg også betaler pension for mine ansatte. Er dette en rimelig anbefaling, især i betragtning af at en selvstændig fysioterapeut betaler omkring 30 til 50 % i indlejerprovision, ikke får pension af klinikken og selv skal betale for sygdom og fravær?

  Hvorfor kæmpes der ikke for regionale forskelle? I jeres lønberegner tages der hensyn til at man tjener mere i Region Hovedstaden end fx på Bornholm. Og igen er det et ganske simpelt regnestykke: større udgifter kræver større indtjening. Men som klinikejer i fx Storkøbenhavn, Århus, Odense og Ålborg er der ikke mere at tjene end på Bornholm, men huslejen er markant højere (Der findes masser af statistikker, som redegør for dette argument.). Dette er noget, som vil påvirke ALLE fysioterapeuters lønninger i samtlige klinikker.

  Hvorfor får specialisterne ikke mere i løn på klinikkerne? Danske Fysioterapeuter har haft specialist ordningen i 15 år og det har ikke resulteret i nogen økonomiske forbedringer for klinikfysioterapeuter!

  Hvorfor får fysioterapeuter med mange års erfaring ikke mere i løn? Klinikejeren har et vist spillerum, men overenskomsten sætter begrænsninger. Lige nu føler jeg at min forening udhuler klinikkernes budget, fordi vi ikke har nogen mulighed for at øge prisen på behandlingerne for at imødegå jeres ambitionsniveau.

  Hvorfor bliver denne store og dygtige gruppe af specialister og erfarne fysioterapeuter ikke nævnt?

  Og for at komme tilbage til fysioterapeuten som lægens hjælper. Hvem sikrer os klinikker at lægens fysioterapeut ikke overtager behandling, vejledning, øvelsesinstruktion? Det kan godt være at dette ikke er en del af dagens aftale, men hvorfor skulle dette ikke ændres?! DETTE MÅ ALDRIG SKE! Klinikken er dybt afhængig af lægehenvisninger. Dette vil give mange arbejdsløse klinikfysioterapeuter og så bliver der endnu mere splid og oprør i foreningen.

  Konklusionen er at jeg er ikke tilfreds med at fysioterapeuter skal arbejde for lægen. I må kæmpe videre for at patienten kan gå direkte til fysioterapeuten. Og I må sikre hele kæden af klinikken. Vi er alle afhængige af hinanden.
 • Suzie Hansen

  Ok, tænkte at I måske havde noget specifik efteruddannelse i tankerne, da det jo er en meget bred profil I mener kvalificerer sig til dettte job.
 • René Andreasen, politisk konsulent i Danske Fysioterapeuter

  Kære Suzie

  Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuter, der søger ansættelse som hjælpe-personale, i udgangspunktet har generel arbejdserfaring, erfaring med klinisk arbejde og dokumenteret efteruddannelse inden for de områder, som fysioterapeuten skal beskæftige sig med som hjælpepersonale.

  Du kan læse mere om vores bud på kompetencer her: https://fysio.dk/radgivning-regler/arbejdsvilkar/ansattelsesformer/fysioterapeut-ansat-i-lagepraksis
 • Suzie Hansen

  Hvilke kompetencer tænker I at man skal have for at kunne varetage rollen som fysioterapeut i en lægepraksis?
  Vi er jo vant til at folk har en henvisning, og derved allerede er screenet af læge i forhold til røde flag og lignende.
  Jeg tænker at man som fysioterapeut kommer mere i første række på denne måde, og det kunne jeg forestille mig krævede nogle særlige kompetencer eller uddannelse.
  Hvad tænker Danske Fysioterapeuter i forhold til dette?
 • Tina Lambrecht

  Kære Barbara

  Tak for dine input og dine spørgsmål.

  Lad mig starte med at slå fast, at Danske Fysioterapeuter gerne så, at der bliver ind­ført direkte adgang til fysioterapi, så borgerne ikke først skal runde deres praktiserende læge. Det er der bare ikke opbakning til blandt de ansvarlige politikere.
  Det skal imidlertid ikke afholde os fra at foreslå fysioterapeuter som en del af løsningen på det stadigt stigende samfundsproblem, som lægemanglen jo er. Fysio­terapeuter er helt oplagte til at udrede og diagnosticere de mange patienter, som går til deres læge med muskel- og ledproblemer. Derfor foreslår vi, at fysio­terapeuter kan aflaste lægerne ved at blive tilknyttet lægens praksis. Udover at kunne aflaste lægerne, så er der fremover tiltænkt den alment praktiserende læge flere opgaver end nu og da det er indgangsporten for langt de fleste borgere i primærsektoren, så ser lægerne også gerne at de har muligheden for at ansætte flere, i dag er der jo mange sygeplejersker og bioanalytikere og på samme måde vil det være helt oplagt at fysioterapeuter også er at finde hos den praktiserende læge eftersom mange borgere henvender sig med muskel-led problematikker.

  I øvrigt tænker jeg ikke, at man skal lægge så meget i ordet hjælpepersonale, der bliver brugt i vores vejledning mv., fordi det nu engang er ordlyden i det juridiske regelsæt, dvs praksis overenskomster på mange områder, man skal læne sig op ad, når man etablerer et samarbejde med lægen. Vi skal jo ikke tilbage til de gamle dage, hvor fysioterapeuter som udgangspunkt arbejdede under lægen. Vi skal som fysioterapeuter tilbyde vores faglighed på områder, hvor vi kan løfte arbejdet hos lægen, så han eller hun kan koncentrere sig om de øvrige patienter.

  Afslutningsvist vil jeg knytte en kommentar til dit spørgsmål om, hvorfor Danske Fysioterapeuter ikke kæmper for bedre arbejdsvilkår for fysioterapeuterne. Jeg går ud fra, at du tænker på vilkårene for fysioterapeuter generelt og jeg vil derfor henvise til det store arbejde vi aktuelt er i gang med, som du kan læse mere om på fysio.dk, fx her: https://fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-5-2017/vi-skal-rumme-arbejdsgivere-og-ansatte-i-samme-forening. Det skal munde ud i et ekstra ordinært repræsentant skabsmøde, hvor der lægges op til at få lavet nogle løsninger på dette.

  Med venlig hilsen
  Tina Lambrecht
 • Barbara Juen

  Meget spændende, men hvorfor skal fysioterapeuter ansættes som hjælpepersonale?!?! For lægen er det jo en fordel at fysioterapeuten også behandler og derved skal patienterne ikke sendes videre til klinikken. Vi skyder os selv i foden.

  Hvorfor kæmper Danske Fysioterapeuter ikke for bedre arbejdsvilkår for fysioterapeuter?! Det vil give nye arbejdspladser med flere ydernumre, hvor fysioterapeuten har mulighed for at tjene mere. Og ikke mindst vil det løfte faget IKKE at skulle være hjælpepersonale for lægen.

  Og hvorfor kæmper Danske Fysioterapeuter ikke for at patienterne kan gå DIREKTE til fysioterapeuten, når der er tale om muskuloskeltale lidelser?! Det vil jo også aflaste lægen. Og igen vil det give flere arbejdspladser for fysioterapeuter (med bedre indtjeningsmuligheder end som hjælpepersonale) og det vil løfte faget. Henvisningskravet blev afskaffet for mange år siden, hvilket må betyde at der er tillid til os fysioterapeuter. Nu skal pengene bare følge med.

  Kom nu i kampen og lad være med at spise os af med de nemme løsninger!
Indsend kommentar