27 forslag til repræsentantskabsmødet

Udvidelse af repræsentantskabet med 9 medlemmer, loft over funktionstiden for politiske valgte og en analyse af ydernummersystemet. Det er tre af de 27 forslag, som repræsentantskabet skal tage stilling til. Læs forslagene og beretningen, der gør status over foreningens ageren de seneste to år.

Repræsentanterne får travlt, når der 8.-10. november afholdes repræsentantskabsmøde i Nyborg.

27 forslag skal behandles på mødet. Repræsentantskabet kommer blandt andet til at tage stilling til om:

  • Repræsentantskabet skal udvides med 9 medlemmer, 5 almindelige medlemmer samt to repræsentanter fra henholdsvis Dansk Selskab for Fysioterapeuter og de to sektioner.
  • Der skal  være loft over, hvor længe formand, regionsformænd og medlemmer af hovedbestyrelsen kan være valgt.
  • Der skal foretages en analyse af konsekvenserne af ydrenummersystemet.
  • Der skal gøres en særlig indsats for at udvikle medlemsdemokratiet og medlemmernes mulighed for at få indflydelse i foreningen.
  • Danske Fysioterapeuter skal bevare tilknytningen til den ny hovedorganisation, når FTF og LO sammenlægges, eller søge optagelse i AC.

Læs forslagene

Vil du med?

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer.  Hvis du har lyst til at deltage, så send en mail til direktionssekretær Bente Molberg, bm@fysio.dk, oplys dit navn og medlemsnummer og om du deltager i hele eller kun dele af repræsentantskabsmødet.