Nyheder om repræsentantskabsmøde 2018

27 forslag til repræsentantskabsmødet

Udvidelse af repræsentantskabet med 9 medlemmer, loft over funktionstiden for politiske valgte og en analyse af ydernummersystemet. Det er tre af de 27 forslag, som repræsentantskabet skal tage stilling til. Læs forslagene og beretningen, der gør status over foreningens ageren de seneste to år.

Vil du med til repræsentantskabsmøde?

Alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter er velkommen til at overvære repræsentantskabsmødet i november i Nyborg.