Opfølgning på analyse af praksissektoren

På repræsentantskabsmødet i november 2018 blev det besluttet at igangsætte en analyse af praksissektoren. Læs om processen og hent den færdige analyse.

Danske Fysioterapeuters repræsentantskab har besluttet, at der skal gennemføres en analyse af praksissektoren, som skal skabe fælles indsigt i praksisområdet. Analysen skal danne baggrund for de fremadrettede diskussioner i Danske Fysioterapeuter om praksissektoren.

Analysen af praksissektoren ligger nu klar og vil blive drøftet på repræsentantskabsmødet i 2020.

Hent analyse af praksissektoren

Hent faktaark om ydernummersystemets udvikling

Læs også: Ny analyse sætter praksissektoren under lup 

Referencegruppe

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er valgt som eksterne konsulenter til at udarbejde en rapport indeholdende en analyse af centrale nøgletal og rammevilkår i praksissektoren.

Der blev nedsat en referencegruppe blandt medlemmer i praksissektoren, som løbende er blevet orienteret om arbejdet med udarbejdelsen af analysen.

Referencegruppen omfatter de medlemmer, der ved tidligere lejlighed har angivet ønske om at bidrage til arbejdet med at afdække forholdene i praksissektoren.

Her kan du læse de mails, der er sendt til gruppen om processen.

Første mail til referencegruppen

Anden mail til referencegruppen

Tredje mail til referencegruppen

Fjerde mail til referencegruppen

Dialogmøde 2019

På Danske Fysioterapeuters dialogmøde i december 2019 blev analysen diskuteret.

Læs mere om dialogmødet

Kontakt

Niels Erik Kaaber Rasmussen

Chefanalytiker
3341 4634