Dialogmøde 2019

Repræsentantskabet og de fem regionsbestyrelser mødtes til dialogmøde den 6. december. Alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter var velkomne til at overvære mødet. Læs om mødet her.

Danske Fysioterapeuter afholdte for første gang dialogmøde. Her mødtes repræsentantskabet og regionsbestyrelserne for at drøfte aktuelle politiske problemstillinger.

På dialogmødet den 6. december var foreningens politiske struktur og praksissektoren på dagsordenen, og så blev Danske Fysioterapeuters Pris uddelt til en fysioterapeut.  

Vi havde endvidere inviteret en række sundhedsordførere fra de politiske partier til at tage debatten om fremtidens sundhedsvæsen.

Referat af dialogmødet

Referat af dialogmødet

Bilag 1: Tilbagemeldinger fra dialogmødet

Bilag 2: Præsentation ang praksisanalysen

Materiale til dialogmødet

Program for dialogmøde (pdf) 

Oplæg og materiale til de enkelte punkter på dialogmødet (pdf)

Analyse af praksisektoren

Medlemmer fra praksissektoren har deltaget i spørgeskemaundersøgelse om praksissektoren.
Se resultat af undersøgelsen (pdf)

212 fysioterapeuter sidder i referencegruppe for praksisanalysen.
Læs de to e-mails, som er sendt til gruppen

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, skal udføre en analyse af praksissektoren.
Læs hvordan VIVE vil gribe opgaven an (pdf)

VIVE har foretage interviews med fysioterapeuter i forbindelse med udarbejdelse af analyse af praksissektoren.
Se den spørgeramme, som er benyttet ved interviews (pdf)

Om dialogmødet

Der kan ikke træffes beslutninger på et dialogmøde, eksempelvis om at ændre på foreningens vedtæger. Men dialogen mellem medlemmerne af repræsentantskabet og regionsbestyrelserne er med til at give pejlinger på, i hvilken retning Danske Fysioterapeuter skal udvikle sig.

Det er repræsentantskabet, som har besluttet, at der skal afholdes dialogmøde de år, hvor der ikke er repræsentantskabsmøde. 

Medlemmer kunne overvære dialogmødet.