Dialogmøde 2021

Danske Fysioterapeuter afholdt dialogmøde i Nyborg den 13. november 2021. Her mødtes repræsentantskabet og regionsbestyrelserne for at drøfte aktuelle politiske problemstillinger. Denne gang var der fokus på fremtiden fagforening med teamet Ulighed i Sundhed.

Professor Signild Vallgårda fra Københavns Universitet kom med en række fakta om social ulighed i sundhed.

Fysioterapeut Britt Deckers Skibild fra Københavns Kommunes sundhedshus Nørrebro fortalte om, hvordan fysioterapeuterne her bl.a. arbejder opsøgende på byens værtshuse på den årlige Lungedag.

Eftermiddagens debat om fremtidens fagforening tog afsæt i inspiration fra den socialøkonomiske virksomhed DeltagerDanmark, der rådgiver om at gøre ”medlemmer til deltagere”. DeltagerDanmark førte de fremmødte igennem et større gruppearbejde, hvor temaet var ulighed i sundhed. Målet var at udvikle ideer og løsninger, hvor fysioterapeuter kan spille en central rolle. Ideer fra gruppearbejde blev opsamlet på plancher.

Præsentationer fra oplægsholdere og opsamling fra gruppearbejdet

Oplæg fra professor Signild Vallgårda

Oplæg fra DeltagerDanmark

Plancher fra gruppearbejde

Referat af dialogmødet

Referat af dialogmødet

Om dialogmødet

Der kan ikke træffes beslutninger på et dialogmøde, eksempelvis om at ændre på foreningens vedtæger. Men dialogen mellem medlemmerne af repræsentantskabet og regionsbestyrelserne er med til at give pejlinger på, i hvilken retning Danske Fysioterapeuter skal udvikle sig.

Det er repræsentantskabet, som har besluttet, at der skal afholdes dialogmøde de år, hvor der ikke er repræsentantskabsmøde.

Del eller udskriv siden