Referat fra mødet

Se beslutningsreferat fra repræsentantskabsmødet.

44 forslag blev behandlet

44 forslag blev behandlet på repræsentantskabsmødet. En stor del af disse handlede om foreningens politiske struktur, om udvikling af fag og fysioterapeuter og om arbejdsvilkår for fysioterapeuter.

Mundtlig beretning

På repræsentantskabsmødet 2022 præsenterede formand Jeanette Præstegaard fem pejlemærker for foreningen i sin mundtlige beretning. Der skal fokus på løn og vilkår, faglighed og politiske resultater.

Nyheder fra mødet

Billeder fra mødet

De medlemsvalgte repræsentanter diskuterede foreningens struktur, demokrati og mange andre ting af betydning for medlemmerne og professionen på det repræsentantskabsmødet i Nyborg. Foto: Carsten Bundgaard.

Pris til fysioterapeut

Danske Fysioterapeuters Pris uddeles årligt til en fysioterapeut, der har gjort en særlig indsats for faget, professioen eller foreningen.

Skriftlig beretning

Læs om udvalgte resultater fra Danske Fysioterapeuters arbejde i perioden september 2020 til september 2022.

Evaluering af arbejdsmarkedsmodel

Epinion har udarbejdet en samlet evaluering af Danske Fysioterapeuters interne arbejdsmarkedsmodel.

Om repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Danske Fysioterapeuters højeste myndighed. Det er de 65 medlemmer af repræsentantskabet, som lægger den politiske linje for, hvordan foreningen skal udvikle sig fagligt, politisk og organisatorisk.