Det siddende repræsentantskab

Repræsentantskabet er Danske Fysioterapeuters øverste myndighed. Her kan du se, hvem der aktuelt sidder i repræsentantskabet.

Formand

Jeanette Præstegaard

Regionsformænd

Rikke Kruse
Line Schiellerup
Stine Bøgh Pedersen
Gitte Nørgaard
Sanne Jensen

Region Hovedstaden

Anders Breinholt Nielsen (næstformand Danske Fysioterapeuter)
Katja M. Knudsen
Charlotte Larsen
Tilde Randsborg
Børge Bo Hansen
Jesper Ottosen
Rasmus Sylvest Mortensen
Per Norman 
Mie Knudsen

Region Sjælland

Jacob Nordholt Hansen
Kasper Hejlesen
Marjanne den Hollander
Lars Ojén

Region Syddanmark

Helene Benfeldt
Lau Rosborg
Lis Jensen
Helle Bruun 
Rune Myrup Andersen
Gitte Frydenlund
Emilie Vejby Mott

Region Midtjylland

Kirsten Ægidius
Mette Hedegård Jensen
Michael Christensen
Birgitte Kristine Nielsen
Christian J. E. Madsen
Agnes Jakobsen Holst

Region Nordjylland

Lise Stensgaard
Marianne Trudslev
Trine Fischer 

Færøerne

Solfried Skordadal
Hjørleif Niclasen (1. suppleant)

Faglige selskaber og fraktioner

Bente A S Andersen
Bo Egebjerg
Lars Damsbo
Lars Engelst
Louise Søllingvraa Madsen
Mark Bjerre Dehnhardt Lehmann Ebbesen
Mathias Holmquist
Michael Vaad Kristensen
Nils-Bo de Vos Andersen
Peter Johansen
Poul Gørtz
Rasmus Gorm Hansen
Sine Secher Mortensen
Tina Franzen Rank
Stine Sørensen

Suppleanter
Thomas Höfelsauer (1. suppleant)

Menige medlemmer

Tine Nielsen
Lene Skytte Nielsen
Alexander Hummelshøj Kringelbach
Bjarne Rittig-Rasmussen
Christina Vestergaard

Suppleanter
Flemming Enoch (1. suppleant)
Hans Andersen (2. suppleant)
Christina Enemark Obarzanek (3. suppleant)
Michael Møller Nielsen (4. suppleant)

TR

Lene Jæger
Line Willads Hansen

Suppleanter
Lisbet Jensen (1. suppleant)

AMR

Lisa Jo Anderson

Suppleant
Christina Rydal Nielsen (1. suppleant)

SU

Søren Qvist

Sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte

Morten Graversen

Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Tine Hasselbrinck Madsen

Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF)

Afventer DSF

Tillidsrepræsentantrådet med forslags- og taleret

Nyt navn

Fysioterapeutstuderende med observatørstatus i hovedbestyrelsen med forslags- og taleret

Nicolai Johansen