Referat fra mødet

Se beslutningsreferat fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

36 forslag blev behandlet

36 forslag blev behandlet på mødet. En stor del af disse handlede om praksisanalysen og foreningens politiske struktur. 

Pris til fysioterapeut

Danske Fysioterapeuters Pris uddeles årligt til en fysioterapeut, der har gjort en særlig indsats for faget, professionen eller foreningen.

Nyheder fra mødet

Billeder fra mødet

De medlemsvalgte repræsentanter diskuterede foreningens struktur, demokrati og mange andre ting af betydning for medlemmerne og professionen på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Nyborg. Foto: Carsten Bundgaard.

Eftersyn af den politiske struktur

Læs om arbejdet med det politiske eftersyn, som det blev besluttet at gennemføre på repræsentantskabsmødet i 2018. Eftersynet er mundet ud i forslag til repræsentantskabsmødet.

Debat om fremtidens praksissektor

Frem til ekstraordinært møde i august: Bliv klogere på og del din holdning til praksissektorens udvikling.

Beretning 2018-2020

Status over foreningen, faget og medlemmerne og de aktiviteter, der er sat i gang.

Om repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Danske Fysioterapeuters højeste myndighed. Det er de 65 medlemmer af repræsentantskabet, som lægger den politiske linje for, hvordan foreningen skal udvikle sig fagligt, politisk og organisatorisk.