Ny analyse sætter praksissektoren under lup

Medlemmernes oplevelse af forholdene i praksissektoren er for første gang blevet grundigt analyseret af Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Analysen er netop offentliggjort og afdækker både styrker og dilemmaer i praksissektoren.
Flest mænd er klinikejere i praksissektoren. Det er en af konklusionerne i analysen Fysioterapi i Danmark - en analyse af Praksissektoren. Foto: iStock.

En ny analyse fra VIVE giver nu det hidtil mest præcise indblik i situationen på private klinikker – i daglig tale praksissektoren. Analysen er udarbejdet for Danske Fysioterapeuter og viser en sektor i udvikling. Analysen giver samtidig et nyttigt indblik i de dilemmaer, der er opstået som resultatet af udviklingen i sektoren, mener Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

”Som forening favner vi bredt, og med analysen imødekommer vi et ønske om at blive klogere på virkeligheden for de flere tusinde medlemmer, der arbejder på private klinikker, lejer sig ind på klinikker eller som ejer klinikker og kan have andre fysioterapeuter ansat. Jeg synes, analysen giver os et rigtig godt grundlag for den vigtige diskussion, vi skal have om praksissektorens udvikling frem mod vores repræsentantskabsmøde til efteråret”, siger Tina Lambrecht.

Danske Fysioterapeuter står for at tegne overenskomst med kommuner og regioner om rammerne for den tilskudsberettigede fysioterapi, der udføres på private klinikker. I alt 3.939 medlemmer af Danske Fysioterapeuter arbejder i praksissektoren. Heraf er 1.387 lejere og 948 klinikejere, de resterende 1.604 er ansatte, vikarer mv.

Praksissektor i forandring

Professor Jakob Kjellberg og sundhedsøkonom Betina Højgaard fra VIVE står for undersøgelsen. En af analysens hovedkonklusioner er, at sektoren udvikler sig i retning af færre men større klinikker. Den udvikling er med til at sikre stordriftsfordele og ofte en bedre indtjening i private klinikker, forklarer Jakob Kjellberg.

”På mange måder er praksissektoren sund og velfungerende. Meget fungerer rigtig godt, og ydernummersystemet sikrer en vis geografisk spredning. Der sker også en vis grad af professionalisering ved, at klinikkerne bliver større”, siger han.

Analysen viser også, at særligt klinikejere uden ydernumre er optaget af ydernumre, som er det redskab, man fra offentlig side har indført for at sikre kontrol med udgifterne til tilskudsberettiget fysioterapi. Ydernumrene skal samtidig sikre geografisk spredning, så patienter i hele landet har adgang til fysioterapi.


”Det er næsten umuligt at tage konkurrencen op, hvis du ikke er i ydernummersystemet eller formår at specialisere dig. I sig selv er det ikke et problem for samfundet, men det er et problem for den enkelte fysioterapeut”, siger professor Jakob Kjellberg.

Presset konkurrence mellem klinikker

Ydernummersystemet har den bivirkning, at det er svært at få økonomi i en privat praksis, hvis man ikke har et ydernummer og dermed mulighed for at behandle patienter med tilskud fra det offentlige. 

”Det er næsten umuligt at tage konkurrencen op, hvis du ikke er i ydernummersystemet eller formår at specialisere dig. I sig selv er det ikke et problem for samfundet, men det er et problem for den enkelte fysioterapeut”, siger professor Jakob Kjellberg.

Han peger på, at ydernumre i dag handles mellem fysioterapeuter og ofte til høje priser. Derfor må nye klinikejere typisk gældsætte sig for at købe et ydernummer og dermed muligheden for at yde fysioterapi med offentligt tilskud.

”Der er nogle elementer i det her system, der gør, at konkurrencen bliver lidt unfair. Nogle fik tildelt deres ydernummer gratis og konkurrerer med andre, der har gældsat sig for at få et ydernummer, og som derfor bliver nødt til at have en stor omsætning. Begge typer klinikker udbyder i samme marked, og den virksomhed, der har sit på det tørre, kan nemmest ekspandere derfra”, siger han.

Vigtig diskussion frem til repræsentantskabsmøde

Danske Fysioterapeuter holder repræsentantskabsmøde til november, og der vil foreningens ønsker til organiseringen i praksissektoren være på dagsordenen. Formand Tina Lambrecht understreger, at alle, der vil deltage i diskussionen, bør orientere sig grundigt i analysen, så diskussionen kan foregå på et oplyst grundlag.

”Vi ved alle, at praksissektoren har undergået store forandringer og en enorm udvikling gennem de senere år. Vi går imod et marked for fysioterapi, hvor klinikkerne kommer på færre hænder, og hvor der handles til høje priser. De og andre udfordringer er velbeskrevne i den netop udarbejdede analyse af VIVE. Vi skal alle være med til at sikre en bæredygtig fremtid for praksissektoren på det private område, og derfor er der behov for, at vi drøfter det her i vores fælleskab og træffer beslutning om, hvordan praksissektoren bedst ser ud i fremtiden”, siger hun.

Vil du vide mere

Hent analyse af praksissektoren

Hent faktaark om ydernummersystemets udvikling

Læs om analysen på VIVE's hjemmeside

Du kan læse mere om praksisanalysen i Fysioterapeuten nr. 2 2020, der udkommer medio marts.