Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny analyse: Barrierer for at starte ny klinik

TEMA OM PRAKSISSEKTOREN // Det kræver en stærk startkapital, hvis der skal økonomi i en nystartet privat klinik. Det er en af konklusionerne i en ny analyse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Analysen bygger bl.a. på medlemmernes oplevelse af forholdene i praksissektoren og afdækker både styrker og dilemmaer.

Prisen på ydernumre, der giver private klinikker adgang til at udføre behandlinger med offentligt tilskud, er røget kraftigt i vejret gennem de senere år. Derfor skal man have en stærk økonomi, hvis man i dag vil have en chance som ny klinikejer.

Ofte må man gældsætte sig og imødese flere år på smalkost, før der er økonomi i klinikken. Til gengæld har eksisterende klinikejere, der har købt ydernumre tidligt eller endda fået det tildelt gratis, nogle klare markedsfordele. Det er et af de problemer, den ny analyse fra VIVE sætter ord på.

”Det er næsten umuligt at tage konkurrencen op, hvis du ikke er i ydernummersystemet eller formår at specialisere dig. I sig selv er det ikke et problem for samfundet, men det er et problem for den enkelte fysioterapeut,” siger professor i sundhedsøkonomi på VIVE, Jakob Kjellberg.

Færre men større klinikker

Professor Jakob Kjellberg og sundhedsøkonom Betina Højgaard fra VIVE står for analysen, der er lavet for Danske Fysioterapeuter. En af deres konklusioner er, at sektoren udvikler sig i retning af færre men større klinikker. Den udvikling er med til at sikre stordriftsfordele og ofte en bedre indtjening i private klinikker, forklarer Jakob Kjellberg.

”På mange måder er praksissektoren sund og velfungerende. Meget fungerer rigtig godt, og ydernummersystemet sikrer en vis geografisk spredning. Der sker også en vis grad af professionalisering ved, at klinikkerne bliver større,” siger han.

Samtidig er antallet af fysioterapeuter i praksissektoren vokset med 55 procent fra 2007 til 2019, hvilket svarer til den generelle stigning i antallet af fysioterapeuter.

Til gengæld er antallet af klinikker tilknyttet overenskomsten – altså klinIkker med ydernumre – reduceret med 37 procent fra 2007 til 2019, så der i dag er 498 klinikker inden for overenskomsten. Antallet af klinikejere er også faldet med 100, mens antallet af ansatte fysioterapeuter er steget med over 1000, viser analysen.

Vigtig viden om medlemmernes virkelighed

Danske Fysioterapeuter står for at tegne overenskomst med kommuner og regioner om rammerne for den tilskudsberettigede fysioterapi, der udføres på private klinikker. I alt 3.939 medlemmer af Danske Fysioterapeuter arbejder i praksissektoren. Heraf er 1.387 lejere og 948 klinikejere, de resterende 1.604 er ansatte, vikarer mv.

Danske Fysioterapeuters ønsker til organiseringen i praksissektoren vil være på dagsordenen til repræsentantskabsmødet i november. Formand Tina Lambrecht opfordrer alle, der vil deltage i diskussionen, til at orientere sig grundigt i analysen, der ligger tilgængelig på fysio.dk.

”Vi ved alle, at praksissektoren har undergået store forandringer og en enorm udvikling gennem de senere år. Vi går imod et marked for fysioterapi, hvor klinikkerne kommer på færre hænder, og hvor der handles til høje priser. De og andre udfordringer er velbeskrevne i den netop udarbejdede analyse af VIVE. Vi skal alle være med til at sikre en bæredygtig fremtid for praksissektoren på det private område, og derfor er der behov for, at vi drøfter det her i vores fællesskab og træffer beslutning om, hvordan praksissektoren bedst ser ud i fremtiden,” siger Tina Lambrecht.

Hvor kommer kunderne fra til praksissektoren?

Grafik der viser, hvor kunderne kommer fra til praksissektoren

Illustration: Torben Wilhelmsen