Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Implementering af PRO

Patient reported outcome data (PRO) er spørgeskemaer, der spørger ind til borgerens egen vurdering af helbredstilstand og livskvalitet. Der er nationalt positive erfaringer med PRO-data for både organisation, personale og borger.

Det er først inden for de seneste par år, at PRO bliver prioriteret i det danske sundhedsvæsen. I 2017 blev der under Sundhedsdatastyrelsen oprettet et sekretariat for PRO med det formål at arbejde for udbredelse af patientrapporterede oplysninger og understøtte udviklingen og brugen af PRO.

Læs mere om implementering af PRO i Camilla Abel Lindholms procesevalueringsrapport om PRO i praksis i Aalborg Kommunes træningsenhed.

Hent rapport om implementering af PRO

Tilbage til artiklen: Der er store fordele ved, at borgere selv vurderer, hvordan de har det

 

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar