Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Forreste knæsmerter hos børn og unge

FAGLIG ARTIKEL // Ved forreste knæsmerter hos børn og unge bør patientuddannelse, som understøtter de unges egenhåndtering af deres knæsmerter, være en central del af behandlingsforløbet. Artiklen giver et bud på håndteringen af patellofemorale smerter.

Artiklen har været publiceret i Ugeskrift for Læger nr. 1, 2020 og bringes med tilladelse fra forfatterne og Ugeskrift for Læger. Reference: Ugeskr Læger 2019;181:V01180081

Patellofemorale smerter, morbus Osgood-Schlatter og symptomatisk plica synovialis er hyppigt forekommende knælidelser, hvor smerterne manifesterer sig på forsiden af knæleddet. Af disse tre vil det i daglig tale være de patellofemorale smerter, som bliver omtalt som ‘forreste knæsmerter’.

Denne artikel omhandler primært de patellofemorale smerter, og hvordan de kan differentieres fra morbus Osgood-Schlatter og symptomatisk plica synovialis. Dertil følger konkrete bud på, hvordan behandlingen af unge med patellofemorale smerter kan sammensættes i klinikken, og mulige årsager til eventuelt manglende fremgang diskuteres.

Del eller udskriv siden
2 kommentarer