Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Der er store fordele ved, at borgerne selv vurderer, hvordan de har det

Aalborg Kommune er i gang med at implementere et generisk spørgeskema i de kommunale genoptræningscentre. Processen har været svær, men det har været umagen værd for både borgere og terapeuter.

Er det muligt at måle effekten af den kommunale genoptræningsindsats og samtidig få et brugbart redskab, der giver mening for både borgerne og terapeuterne? Det korte svar er: ja. Det viser den første evaluering af et projekt, der skal implementere EQ-5D-5L (European Quality of Life) – et patientrapporteret spørgeskema, i træningsenhederne i Aalborg kommune.

De forskellige teams i kommunens træningsenheder bruger objektive måleredskaber, der har fokus på den problematik, borgeren kommer med. Men disse måleredskaber giver ikke et helhedsbillede af borgeren, og hvad sygdommen i virkeligheden betyder for dem.

Det får man til gengæld ved at bruge et patientrapporteret spørgeskema (PRO), der giver terapeuterne et øjebliksbillede af borgerens livskvalitet, selvvurderede helbred og muligheder for at få hverdagen til at fungere på tværs af alder, diagnoser og køn.

”Der er en stor værdi i at lade borgeren selv formulere, hvordan de har det, inden de gennemgår et genoptræningsforløb i kommunen. Det giver udgangspunkt for en dialog mellem terapeut og borgeren om, hvordan forløbet i træningsenheden skal tilrettelægges. Når borgeren udfylder skemaet i slutningen af forløbet, giver det et billede af, om indsatsen har virket,” fortæller fysioterapeut Camilla Lindholm, der var projektleder i den første fase.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar