Klogere på praksissektoren

Praksissektoren skal analyseres. Det vedtog et enigt repræsentantskab. Analysen skal se på konsekvenserne af ydernummersystemet, men også på sundhedsforsikringer og samarbejdet med det offentlige.
Foto: Jens Wognsen

Er der brug for en analyse af ydernummersystemets betydning – eller bør man se på hele praksissektoren? Det spørgsmål gav anledning til en del debat på repræsentantskabet, hvor Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter havde stillet et forslag om at undersøge ydernummersystemet.

"Vi har fået 6.000 nye kollegaer på 10 år. Færre får overenskomst, og vores faglighed er under pres. Der må moderniseres, og det kræver en analyse", sagde Stefan Kragh.

På hovedbestyrelsens vegne tog formand Tina Lambrecht godt imod forslaget, men understregede, at man gerne ville have foldet ud, mere præcist hvad det er, der skal undersøges, og hvor omfattende en undersøgelse, der er tale om.

Se bredere på det

Marianne Kongsgaard fra Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark, understregede, at det var fint med en analyse, men at den burde se på praksissektorens vilkår mere bredt.

"Vi skal se på, hvor praksissektoren bevæger sig hen både inden for og uden for ydernummersystemet. Noget af det, jeg tænker på, er sundhedsforsikringer. Hvad betyder de for økonomien og fagligheden", sagde hun.

Per Norman Jørgensen, der også er praktiserende, pegede på, at forslaget var uklart.

"Det er svært at læse ud af formuleringen af forslaget, om der ligger noget andet end en analyse under her. Den kapacitet, der er i systemet, er ikke fastsat af os. Det er vores aftalepart, der politisk har vedtaget, at det er det serviceniveau, der skal være", sagde han.

En modernisering

Blandt stillerne af forslaget var også Mark Ebbesen. Han pegede især på, at analysen er nødvendig for at kunne modernisere ydernummersystemet.

"Vi har et system, der ikke har forandret sig siden 80´erne, mens verden omkring os galopperer afsted. Det går ud over både patienter og fysioterapeuter. Vi skal have patientbrillerne på i det her", sagde han.

Endnu en af forslagsstillerne, Morten Topholm, understregede, at det ikke handler om at lukke ydernummersystemet.

"Vi skal se på, hvor mange patienter der ikke får det tilskud, de egentlig er berettigede til eller ikke får det forløb, de burde have. Der er mange forskellige konstruktioner – ikke nogen der siger, at det er vores system, der er rigtigt", sagde han.

Han understregede samtidig, at han ikke forestillede sig, at der sker store forandringer på den korte bane. Blandt andet fordi nogle fysioterapeuter har investeret i at anskaffe ydernummer.

"Forandringer skal ske i et tempo, som er fornuftigt for alle parter, men vi skal ikke være det samme sted om 10 år", sagde han.

En grundig undersøgelse

Hovedbestyrelsesmedlem Lau Rosborg, der selv har ydernummer, talte også for en grundig undersøgelse.

"Jeg er enig, at undersøgelsen skal bredes ud, men det er et forslag, vi skal støtte. Samtidig bør den kommende hovedbestyrelse sætte midler af til en grundig undersøgelse, så det ikke bare bliver en alibiundersøgelse", sagde han.

Under debatten blev der fremsat flere forslag til modellen for en undersøgelse. I sidste ende samlede repræsentantskabet sig om denne model, som blev enstemmigt vedtaget:

Analyse af praksissektoren

Forslagsstillerne forpligter hovedbestyrelsen til at gennemføre en analyse af praksissektoren, herunder konsekvenserne af ydernummersystemet, sundhedsforsikringer og samarbejdet med det offentlige, i forhold til:

  • Patientperspektivet
  • Fysioterapeutperspektivet
  • Samfundsperspektivet