Har du læst CAT'ene på hjemmesiden?

Siden 2011 har fysioterapeuter publiceret afgrænsede litteraturstudier, CAT, på fysio.dk. Med studierne har de søgt svar på konkrete spørgsmål, der er dukket op i klinikken. På fysio.dk kan du finde 107 forskellige CAT inden for de store specialer i fysioterapi.
Vi har samlet en række spørgsmål-svar på problemstillinger fra fysioterapeuters kliniske praksis. Måske kan du få svar på dine spørgsmål i fysio.dk's CAT-bank. Foto: iStock.

”Skal jeg vælge styrketræning og kan patienten tåle det? Kan jeg bruge Patient Specific Functional Scale til at vurdere en ældre borgers behov i kommunen? Er Barthel Index et validt måleredskab til patienter med apopleksi?”

Det er blot få af en lang række spørgsmål, som fysioterapeuter stiller sig, når de står overfor at vælge behandlingsmetoder eller test i klinisk praksis. Spørgsmålene bliver måske diskuteret med kolleger og andre samarbejdspartnere, men er som oftest svære at få et helt entydigt og klart svar på.

På nogle arbejdspladser vælger fysioterapeuterne at gennemføre en CAT, der er en forkortelse af Critically Appraised Topic. En CAT er en model for, hvordan man på en systematisk og evidensbaseret måde kan få svar på de meget konkrete spørgsmål, der opstår i den kliniske hverdag. I metoden indgår en systematisk litteratursøgning og opstilling af inklusions- og eksklusionskriterier.

Fysio.dk modtager løbende nye CAT, som vi har samlet på en side inddelt i overordnede kategorier. I 2018 har vi allerede modtaget 7 forskellige CAT. CAT-"banken" blev etableret i 2011. I dag er der publiceret 107 CAT’er. De fleste inden for rehabilitering, neurologi og det muskuloskeletale område.

Emnerne spænder lige fra vurdering af rygøvelser til patienter med osteoporose til anvendelse af måleredskaber til borgere i kommunen.

Vær kritisk og stil spørgsmål

Tanken bag CAT er, at man som fagperson kan kommentere og spørge ind til konklusionen og den anvendte systematik i CAT'en. Denne dialog er ønsket og nødvendig og skal ikke ses, som en kritik. For den faglige diskussion kan føre til nye CAT'er i takt med, at der kommer ny viden på området.

Klik ind på CAT-siden og brug gerne kommentarfeltet til at komme i dialog med andre kolleger eller med de fysioterapeuter, der har udarbejdet CAT’en. Du er også velkommen til at indsende dine egne CAT til fysio.dk.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar