Critically Appraised Topics (CAT)

Critically Appraised Topic (CAT) er en model for, hvordan man på en systematisk og evidensbaseret måde kan få svar på de meget konkrete spørgsmål, der opstår i den kliniske hverdag.

Læs mere om Critically Appraised Topics, og hvordan du selv kan arbejde med det

Geriatri

Progressiv styrketræning til svært overvægtige ældre med sarkopeni (2019)

Life-Space Assessment som et måleredskab til at prædiktere mortalitet (2018)

Patient Specific Functional Scale til den ældre borger (2018)

Styrketræning til borgere med osteoporose (2018)

Life-Space Assessment (2017)

Rehabilitering efter en hofteartroskopi (2016)

Hjerte- og lungefysioterapi

Effekten af postoperativ CPAP behandling til patienter, som har gennemgået operation af stort arbrok (2023)

Validitet og reliabilitet af “Breathing Pattern Assessment Tool” hos patienter med astma (2023)

Effekten af telerehabilitering hos borgere med iskæmisk hjertesygdom, målt på vo2peak/vo2max (2020)

Effekten af profylaktisk lungefysioterapi efter CABG målt på lungekomplikationer (2018)

Effekten af en standardiseret tværfaglig protokol for respiratoraftrapning af tracheostomerede neurologiske patienter (2016)

Gangtræning op ad bakke til patienter med svær KOL? (2014)

Træning til patienter indlagt med KOL i exacerbation (2014)

Idræt

Effekten af udspænding til borgere med piriformissyndrom målt på smerte (2023)

Genoptræning efter pectoralis major seneruptur (2020)

Return to sport for elitesportsudøvere efter ACL-rekonstruktio  (2020)

Effekten af styrketræning af hoftens muskler på smerte og funktion hos voksne med PFPS (2016)

Effekten af træningsterapi på smerter ved patellofemoralt smertesyndrom (2016)

Genoptræning efter operativ stabilisering af acromioclaviculærleddet (2016)

Therapeutic training intervention for Osgood-Schlatter disease (2016)

Conservative treatment for chronic exertional compartment syndrome in the lower leg (2015)

Aerob træning, intensitet og effekt på commotio med langvarige følger (2014)

OA udvikling efter konservativt behandlet ACL skade (2012)

Q-vinklens betydning for patienter med patellofemoral smertesyndrom (2012)

Styrketræning af hoftemuskulaturen hos kvinder med PFPS (2012)

Udskudt ACL-rekonstruktion hos yngre idrætsaktive (2011)

Muskuloskeletale lidelser

Operativ eller konservativ behandling ved total ACL-ruptur (2024)

Træningsintervention til voksne med kronisk whiplash (2023)

Effekten af udspænding til borgere med piriformissyndrom målt på smerte (2023)

Effekten af kontinuert passiv bevægelse efter brisement forcé hos total knæalloplastik patienter, målt på knæbevægeligheden (2020)

Kognitiv tilgang i tillæg til fysioterapi til patienter med lændesmerter (2020).

Bækkenbundstræning: Forebyggelse og behandling af urininkontinens under og efter graviditet (2019)

”Timed up and go” til patienter med lænderygsmerter (2019)

Fysioterapeuters egne overbevisning om smerters betydning for behandlingsforløbene af patienter med kroniske lændesmerter (2018)

Patientuddannelse til forebyggelse eller reducering af sygemelding hos patienter med nyopståede lændesmerter (2018)

Mekanisk Diagnostik og Terapi som behandling til patienter med kronisk og akut lænderygsmerter (2018)

Evidens for effekt af behandling med 3-punkts korset til konservativt behandlede traumatiske thoracolumbale frakturer (2018)

Undersøgelse af evidensen for øvelsesterapi til patienter med osteoporotiske rygfrakturer (2018)

Effekt af hofteantiluksationsbandage efter luksation af total hoftealloplastik (2017)

Effekten af styrketræning af hoftens muskler på smerte og funktion hos voksne med PFPS (2016)

Effekten af træningsterapi på smerter ved patellofemoralt smertesyndrom (2016)

Genoptræning efter operativ stabilisering af acromioclaviculærleddet (2016)

Therapeutic training intervention for Osgood-Schlatter disease (2016)

Tidlig postoperativ fysioterapi efter artrodeseoperation (2016)

Træning til patienter med skulderprotese efter proximal humerusfraktur (2016)

Evaluering af interventionseffekt på supraspinatus ruptur (2015)

Kan SF-36 undersøge håndkirurgiske patienters subjektive oplevelser af helbred og livskvalitet? (2015)

Børn med CRPS: Fysioterapi og kontinuerlig perifer nerveblokade (2014)

Excentrisk arbejde hos drenge med Duchennes muskeldystrofi (DMD) (2014)

Hvilken effekt har akupunktur på postoperative skuldersmerter? (2014)

Spejlterapi til benamputerede (2014)

Vurdering af evidensen for træningsøvelser som behandling af tennisalbue (2013)

Effekten af manipulation på kroniske lænderygsmerter (2012)

Er der evidens for træning til lumbal spinal stenose? (2012)

Excentrisk træning til patienter med subacromial impingement (2012)

Manipulering til mekaniske nakkesmerter (2012)

OA udvikling efter konservativt behandlet ACL skade (2012)

Q-vinklens betydning for patienter med patellofemoral smertesyndrom (2012)

Styrketræning af hoftemuskulaturen hos kvinder med PFPS (2012)

Valg af behandling ved kroniske uspecifikke lænderygsmerter (2012)

Effekten af træning blandt patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) (2011)

Neurologi

Effekt af Bobath til voksne med hemiparese efter apopleksi (2024)

Effekten af udspænding til borgere med piriformissyndrom målt på smerte (2023)

Effekten af Bassintræning til borgere med apopleksi (2021)

Ændring af Self efficacy hos apopleksi patienter (2020)

Effekten af repetitiv træning af overekstremitet til patienter med apopleksi målt på patient-rapporteret outcome (2019)

Musikterapiens effekt til træning af Parkinson patienter (2018)

Kessler Foundation Assessment Process til patienter med neglekt (2018)

Barthel Index som validt måleredskab til borgere med apopleksi i kommunal praksis (2018)

Træning af voksne med kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (2018)

Box and Block test til patienter med apopleksi (2017)

Effekten af en standardiseret tværfaglig protokol for respiratoraftrapning af tracheostomerede neurologiske patienter (2016)

Effekten af spejlterapi til patienter med parese i OE efter apopleksi (2016)

Funktionel effekt ved brug af elektrisk stimulation hos patienter med plexus brachialis-skade (2016)

Hukommelsestræning til patienter med moderat til svær erhvervet traumatisk hjerneskade (2016)

Postural Assessment Scale for Stroke Patients til patienter med apopleksi (2016)

Validitet og reliabilitet af Swallowing Disturbance Questionnaire til at screene for dysfagi hos patienter med parkinson (2016)

Effekten af skulderbandager til patienter med apopleksi (2015)

Findes der en valideret submaksimal et-bens test til måling af iltoptagelse efter apopleksi? (2015)

Kan elektrisk stimulering anvendes ved dropfod efter diskusprolaps? (2015)

V-VST til vurdering om indlagte patienter har dysfagi (2015)

Effekten af CIMT/mCIMT på hemiparese i overekstremiteten hos børn og unge 0-15 år med svær erhvervet hjerneskade (2014)

Excentrisk arbejde hos drenge med Duchennes muskeldystrofi (DMD) (2014)

Shock wave terapi til behandling af spasticitet hos patienter med apopleksi (2014)

Tidlig rehabilitering til indlagte patienter opereret for hjernekræft (2014)

Åstrands et-punkts cykelergometer test til moderat til svær apopleksi? (2014)

BESTest som effektmål til unge med cerebral parese (2013)

CIMT/mCIMT til patienter med subakut apopleksi (2013)

Effekt af træning i arm-robot hos patienter med hjerneskade (2013)

Effekt af Universal Plantar Fasciitis Orthosis (UFO) til neurologiske patienter (2013)

Reliabiliteten af ”30 sek. rejse sætte sig”-test er ikke undersøgt til patienter med akut apopleksi (2013)

Reliabiliteten af ”Timed up and go”-test er ikke undersøgt til patienter med akut apopleksi (2013)

Cough Assist på svært hjerneskadede patienter (2012)

Effekt ved træning i vippeleje til patienter med akut apopleksi (2012)

Træningsanbefalinger til Thermo-sensitive personer med Multipel Sclerose (2012)

Trunk Impairment Scale som et muligt redskab til måling af den siddende truncus kontrol til patienter med apopleksi (2011)

Onkologi

Styrketræning til brystkræftpatienter efter mastektomi (2020)

Tidlig rehabilitering til indlagte patienter opereret for hjernekræft (2014)

Fysisk træning som en del af et specialiseret rehabiliteringstilbud for kvinder i adjuverende kemoterapi for brystkræft (2011)

Pædiatri

PEDI-CAT'en som et reliabelt og validt undersøgelsesredskab til børn (2018)

Stimulation af spiseevne hos børn født præmatur (2017)

Effekten af CIMT/mCIMT på hemiparese i overekstremiteten hos børn og unge 0-15 år med svær erhvervet hjerneskade (2014)

Excentrisk arbejde hos drenge med Duchennes muskeldystrofi (DMD) (2014)

Rehabilitering

Effekt af Bobath til voksne med hemiparese efter apopleksi (2024)

Træningsintervention til voksne med kronisk whiplash (2023)

Effekten af udspænding til borgere med piriformissyndrom målt på smerte (2023)

Effekten af Bassintræning til borgere med apopleksi (2021)

Ændring af Self Efficacy hos apopleksi patienter (2020)

Tilbage til arbejde med kroniske lænderygsmerter (2019)

Tidlig eller sen opstart af skulderøvelser efter fjernelse af lymfeknuder i axillen (2018)

Patient Specific Functional Scale til den ældre borger (2018)

Undersøgelse af evidensen for øvelsesterapi til patienter med osteoporotiske rygfrakturer (2018)

Box and Block test til patienter med apopleksi (2017)

Effekten af en standardiseret tværfaglig protokol for respiratoraftrapning af tracheostomerede neurologiske patienter (2016)

Effekten af spejlterapi til patienter med parese i OE efter apopleksi (2016)

Effekten af styrketræning af hoftens muskler på smerte og funktion hos voksne med PFPS (2016)

Effekten af træningsterapi på smerter ved patellofemoralt smertesyndrom (2016)

Funktionel effekt ved brug af elektrisk stimulation hos patienter med plexus brachialis-skade (2016)

Gangtræning til forbedring af ganghastigheden hos benamputerede patienter (2016)

Postural Assessment Scale for Stroke Patients til patienter med apopleksi (2016)

Therapeutic training intervention for Osgood-Schlatter disease (2016)

Conservative treatment for chronic exertional compartment syndrome in the lower leg (2015)

Effekten af skulderbandager til patienter med apopleksi (2015)

Ergoterapi til den ældre indlagte patient i den akutte fase (2015)

Kan elektrisk stimulering anvendes ved dropfod efter diskusprolaps? (2015)

Kan SF-36 undersøge håndkirurgiske patienters subjektive oplevelser af helbred og livskvalitet? (2015)

V-VST til vurdering om indlagte patienter har dysfagi (2015)

Behandling med kompressionsbandager til patienter med brandsår (2014)

Effekten af CIMT/mCIMT på hemiparese i overekstremiteten hos børn og unge 0-15 år med svær erhvervet hjerneskade (2014)

Er 2 Minute Walk Test valid og reliabel til benamputerede patienter med protese? (2014)

Gangtræning op ad bakke til patienter med svær KOL? (2014)

Hvilken effekt har akupunktur på postoperative skuldersmerter? (2014)

Shock wave terapi til behandling af spasticitet hos patienter med apopleksi (2014)

Spejlterapi til benamputerede (2014)

Tidlig rehabilitering til indlagte patienter opereret for hjernekræft (2014)

Træning til patienter indlagt med KOL i exacerbation (2014)

CIMT/mCIMT til patienter med subakut apopleksi (2013)

Effekt af træning i arm-robot hos patienter med hjerneskade (2013)

Effekt af Universal Plantar Fasciitis Orthosis (UFO) til neurologiske patienter (2013)

Effekt ved træning i vippeleje til patienter med akut apopleksi (2012)

Træningsanbefalinger til Thermo-sensitive personer med Multipel Sclerose (2012)

Fysisk træning som en del af et specialiseret rehabiliteringstilbud for kvinder i adjuverende kemoterapi for brystkræft (2011)

Urologi, gynækologi og obstetrik

Bækkenbundstræning: Forebyggelse og behandling af urininkontinens under og efter graviditet (2019)
  

Kontakt

Lone Ramer Mikkelsen

Faglig redaktør
3341 4680