Faglig status

En faglig status kan benyttes af ledere på det private og offentlige område til argumentation for og markedsføring af, at fysioterapi er relevant til behandling og genoptræning af specifikke patientgrupper.

Fysioterapi til mennesker med hovedpine

Fysioterapi til mennesker med hovedpine - en faglig status

Fysioterapi til mennesker med hovedpine

Fysioterapi til mennesker med hovedpine (Trykklar version)

Referenceliste

Fysioterapi til behandling af overbelastede sener

Fysioterapi til behandling af overbelastede sener

Fysioterapi til behandling af overbelastede sener (Trykklar version)

Referenceliste

Fysioterapi til behandling af urininkontinens

Fysioterapi til behandling af urininkontinens

Fysioterapi til behandling af urininkontinens (Trykklar version)

Fysioterapi til behandlingen af hjernerystelse

Fysioterapi til mennesker med hjernerystelse

Fysioterapi til mennesker med hjernerystelse (Trykklar version)

Referenceliste

Fysioterapi til behandlingen af hofteartrose

Faglig status: Fysioterapi til behandlingen af hofteartrose

Fysioterapi til behandlingen af hofteartrose

Fysioterapi til behandlingen af hofteartrose (Trykklar version)

Referenceliste

Fysioterapi til behandling af patienter med type 2-diabetes

Faglig status: Fysioterapi til behandling af patienter med type 2-diabetes

Fysioterapi til behandling af patienter med type 2-diabetes

Fysioterapi til behandling af patienter med type 2-diabetes (Trykklar version)

Referenceliste

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni (Trykklar version)

Referenceliste

Fysioterapi til motorisk usikre børn

Fysioterapi til motorisk usikre børn

Fysioterapi til motorisk usikre børn

Fysioterapi til motorisk usikre børn (Trykklar version)

Referenceliste

Fysioterapi til patienter med smerter

Fysioterapi til patienter med smerter

Fysioterapi til behandling af patienter med smerter

Fysioterapi til behandling af patienter med smerter (Trykklar version)

Referenceliste

 Fysioterapi til mennesker med demens

Fysioterapi til mennesker med demens

Fysioterapi til mennesker med demens

Fysioterapi til mennesker med demens (Trykklar version)

Referenceliste

Mere om faglig status

Danske Fysioterapeuter modtager ofte henvendelser fra medlemmer, som i forbindelse med promovering af fysioterapi, efterlyser et overblik over den aktuelle videnskabelige dokumentation for fysioterapi i relation til en bestemt problemstilling.

Derfor udarbejder vi nu faglig status til dette formål.

Den faglige status giver et kort overblik over den specifikke diagnose, og hvordan fysioterapi kan indgå i behandlingen af den. Den faglige status begrunder desuden, hvorfor netop fysioterapeuten bør spille en rolle i behandlingen, hvor meget behandling der skal til, og hvilken betydning behandlingen har vist sig at have på patientens levealder, funktionsevne og kontakt til det øvrige sundhedsvæsen.

Opsummeringen bygger på evidens og underbygges af referencer.

Henvender sig til ledere og klinikejere

Det er tanken, at ledere på det offentlige og private område kan benytte den faglige status i argumentationen for og i markedsføring, at fysioterapi er relevant til behandling og genoptræning af specifikke patientgrupper.

Den faglige status er udarbejdet efter en fast skabelon, så det er let at danne sig et overblik over effekten af fysioterapi til forskellige sygdomme og tilstande.

Publiceringen af denne type af dokumentation for fysioterapi er resultatet af et internationalt samarbejde i fysioterapiorganisationerne i WCPT. Især England er langt fremme og har publiceret 13 pjecer med status over forskellige områder af fysioterapi, herunder demens, rehabilitering og inkontinens.

Faglig status fra den engelske fysioterpeutforening

Den hollandske fysioterapeutforening har udarbejdet "Evidence statements" på udvalgte områder, herunder blandt andet anal inkontinens og brystkræft.

Faglig status fra den hollandske fysioterapeutforening

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656