Kompetenceprofiler for fysioterapeuter

Hent kompetenceprofiler for fysioterapeuter på hospitaler og på klinik.

Fysioterapeuter i akutmodtagelsen

Kompetenceprofilens formål er at give nationale anbefalinger til, hvilke kompetencer fysioterapeuter i en akutmodtagelse bør besidde. 

Kompetenceprofilen kan suppleres med lokale aftaler om behandleransvar og eventuelle funktionsbeskrivelser.

Kompetenceprofilen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentation fra akuthospitaler fra henholdsvis Odense, Slagelse, Herlev, Gentofte, Bispebjerg, Frederiksberg, Amager og Hvidovre.

Hent kompetenceprofil for fysioterapeuter i akutmodtagelsen

Fysioterapeuter på skadestuer

Kompetenceprofilens formål er at give nationale anbefalinger til, hvilke kompetencer fysioterapeuter med funktion i skadestuen bør besidde. 

Kompetenceprofilen kan suppleres med lokale aftaler om behandleransvar og eventuelle funktionsbeskrivelser.

Kompetenceprofilen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentation fra akuthospitaler fra henholdsvis Slagelse, Aarhus, Horsens, Herlev og Hvidovre samt Professionshøjskolen Absalon.

Hent kompetenceprofil for fysioterapeuter på skadestuer

Fysioterapeuter på klinik

Kompetenceprofilen retter sig mod nyansatte og nyuddannede fysioterapeuter, der arbejder på klinik. Den kan dog også anvendes af mere erfarne fysioterapeuter. Den kan bruges som et redskab til at give nyansatte et overblik over aktuelle kompetencer og kompetencepotentiale. På den måde kan der udstikkes en retning for kompetenceudviklingen. 

Kompetenceprofilen er udarbejdet af Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) i samarbejde med Praktiserende Fysioterapeuter (PF) og Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF).

Hent kompetenceprofil på Dansk Selskab for Fysioterapis hjemmeside

Del eller udskriv siden