Reliabiliteten af ”Timed up and go”-test er ikke undersøgt til patienter med akut apopleksi

Hvad er den relative og absolutte reliabilitet af ”Timed up and go”-test til patienter med akut apopleksi?

 

Titel

Reliabiliteten af ”Timed up and go”-test er ikke undersøgt til patienter med akut apopleksi.

Forfattere

Lotte Gregersen, Fysioterapeut, Herlev Hospital.
Katrine Lyders Johansen, Specialeansvarlig fysioterapeut, Stud can. scient fys, Herlev Hospital.
Anders Vinther, Forskningsfysioterapeut, MSc, Ph.d, Herlev Hospital

Publiceringsdato

26. marts 2013.

Baggrund for det kliniske spørgsmål

Det er i klinisk praksis vigtigt, at patienterne oplever ejerskab af egen genoptræning, og at de er med til at sætte både kort- og langsigtede mål for genoptræningen. Mange patienter med apopleksi, uanset sværhedsgraden af apopleksien, har et stort ønske om at genvinde tidligere funktionsevne og i særdeleshed genvinde gangfunktion.

For at patienterne kan få en selvstændig gangfunktion kræver det balance og styrke i forbindelse med at kunne rejse og sætte sig samt at de er sikre under gangen samt i deres vendinger.
Der anvendes i dag flere forskellige måleredskaber til at vurdere mobilitet og gangfunktion. I daglig klinisk praksis er det relevant, at anvende valide og reliable måleredskaber, så man bedre kan dokumentere patienternes forbedringer.

En hyppigt anvendt test er ”Timed up and go” (TUG), der måler basis mobiliteten (1). Testen er simpel, hurtig og kræver få rekvisitter, hvilket gør testen nem og overskuelig at anvende i en travl hverdag. Testen vurderer patientens præstation i fire daglige aktiviteter; rejse sig fra en stol, gå, vende sig 180 grader og sætte sig på stolen igen. Testen er i flere studier anvendt til at vurdere basis mobilitet og faldrisiko hos patienter med apopleksi (2-6).
Reliabiliteten af TUG er undersøgt på mange forskellige patientgrupper (7), men hvor vidt reliabiliteten er undersøgt til patienter med akut apopleksi (≤3 måneder) er uvist.

Det kliniske spørgsmål

Hvad er den relative og absolutte reliabilitet af ”Timed up and go”-test til patienter med akut apopleksi?

Inklusionskriterier

Patientgruppe: Voksne ≥ 18 år, som er diagnosticeret med en akut (≤3 måneder) apopleksi.
Relativ reliabilitet: Intraclass Correlation Coefficient (ICC), korrelation (r)
Absolut reliabilitet: Standard error of measurement (SEM), Typical Error, Minimal Detectable Change (MDC), Smallest Real Difference (SRD), 95% Limits of Agreement (LOA).

Søgestrategi

Der søges i følgende databaser: Medline (1966-), EMBASE (1986-) og
CINAHL (1996-).
Søgedato: 3. december 2012. Kun artikler på skandinavisk, tysk og engelsk blev inkluderet. Der var ingen begrænsninger i publikationstidspunkt.

Søgematrix:

Patient Måleredskab Studietype
-Stroke
-Stroke [MeSH]
-Apoplexy
-Hemipleg*
-Hemiparesis
-Cerebrovascular  accident
-Haemorrhage
- Brain Haemorrhage [Thesaurus]
-“Timed up and go”
-“ Timed up & go”
-TUG

- Reliab*
- Valid*
- ”Reproducibility of Results” [MeSH]

Søgeresultat:
Ved søgningen blev der fundet 15 artikler i Medline, 20 i Embase og 16 i Cinahl svarende til 34 artikler i alt. Tre reviewere (LG, KL, AV) foretog gennemlæsning af titel og abstrakt uafhængigt af hinanden. På baggrund af gennemlæsningen blev 32 artikler ekskluderet ud fra det kliniske spørgsmål og inklusionskriterierne. Af de to tilbageværende artikler (8, 9), blev artiklen af Li et al (9) ekskluderet, da den kun forefindes på kinesisk. Artiklen af Faria et al (8) blev gennemlæst i fuld længde og blev ligeledes ekskluderet, da den omhandler patienter med kronisk apopleksi.

Kritisk bedømmelse

Ikke muligt, da ingen artikler er inkluderet.

Samlet vurdering samt konklusion

Der forefindes ingen studier omhandlende den relative og absolutte reliabilitet af TUG til patienter med akut apopleksi.

Der er lavet enkelte reliabilitetsstudier på patienter med kronisk apopleksi (≥ 6 måneder), som alle viser høje intertester værdier på ICC ≥ 0,9 (2, 8, 10, 11). Tre af studierne har også undersøgt måleredskabets måleusikkerhed. Således er SEM (Standard Error of Measurement) beregnet til 1,34 sek. – 1,78 sek. afhængig af hvor mange gange testen gentages og om der anvendes en gennemsnitsscore af et antal TUG-test eller bedste eller dårligste score (8).
Derudover findes to studier med angivelse af SEM på henholdsvis 1,14 sek. (10) og 2,83 sek. (11) svarende til en SRD% (Smallest Real Difference angivet i %) på 23 (10) og en MDC (Minimal Detectable Change) på 7.84 sek. (11). I praksis bør man altså være opmærksom på, at en forandring på mere end 23 % eller 7,84 sek. for den enkelte patient er nødvendig, for med 95 % sikkerhed at kunne udelukke at forandringen skyldes måleusikkerheden. Disse resultater skal tages med det forbehold, at der er stor variation i, hvor lang tid siden det er, at forsøgsdeltagerne har haft deres apopleksi. 

Der er behov for specifikt at få undersøgt den relative og absolutte reliabilitet af TUG til patienter med akut apopleksi. Høj intertester reliabilitet og relativt lille måleusikkerhed er fundet hos patienter med kronisk apopleksi. Om dette også gør sig gældende for patienter med akut apopleksi er endnu uvist, ligesom testens gennemførbarhed hos denne population er ukendt. 

Erklæring om forfatterens uafhængighed

Ingen fagpolitiske eller økonomiske interessekonflikter.

Referencer

1. Podsiadlo D, Richardson S. The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991;39(2):142-8.

2. Ng SS, Hui-Chan CW. The Tiimed Up & Go Test: Its Reliability and Association With Lower-Limb Impairments and Locomotor Capacities in People With Chronic Stroke. Arch Phys Med Rehabil. 2005;86:1641-7.

3. Faria C, Teixeira-Salmela LF, Nadeau S. Predicting levels of basic functional mobility, as assessed by the Timed “Up and Go” test, for individuals with stroke: discriminant analyses. Disability & Rehabilitation. 2012:Early Online: 1-7.

4. Alexandre TS, Meira DM, Rico NC, Mizuta SK. Accuracy of Timed Up and Go Test for screening risk of falls among community-dwelling elderly. Rev Bras Fisioter. 2012;16(5):381-8.

5. Paquet N, Desrosiers J, Demers L, Robichaud L, BRAD. Predictors of daily mobility skills 6 months post-discharge from acute care or rehabilitation in older adults with stroke living at home
Disability and Rehabilitation. 2009;31(15):1267-74.

6. Andersson ÅG, Kamwendo K, Seiger Å, Appelros P. How to identify potential fallers in a stroke unit: Validity indexes of four test methods. J Rehabil Med 2006. 2006;38:186-91.

7. Maribo T. Vurdering af Timed Up and Go. Danske Fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber 2003:1-16.

8. Faria C, Teixeira-Salmela LF, Gomes Neto M, Rodrigues-de-Paula F. Performance-based tests in subjects with stroke: outcome scores, reliability and measurement errors. Clinical Rehabilitation. 2011;26(5):460-9.

9. Li M, Weng C, Bi S, Tian Z, Li B, Yu Z. Timed "up-go" test for evaluating the reliability and concurrent validity of walking function in stroke patients. Chinese Journal of Clinical Rehabilitation. 2004;8(31):6819-21.

10. Flansbjer U-B, Holmbäck AM, Downham D, Patten C, Lexell J. Reliability og gait perfomance tests in men and women with hemiparesis after stroke. J Rehabil Med 2005. 2005;37:75-82.

11. Hiengkaew V, Jitaree K, Chaiyawat P. Minimal Detectable Changes of the Berg Balance Scale, Fugl-Meyer Assessment Scale, Timed “Up & Go” Test, Gait Speeds, and 2-Minute Walk Test in Individuals With Chronic Stroke With Different Degrees of Ankle Plantarflexor Tone. Arch Phys Med Rehabil 2012;93:1201-08.