Barthel Index som validt måleredskab til borgere med apopleksi i kommunal praksis

Formålet med denne CAT er, at undersøge om Barthel Index er en valid målemetode i kommunal kontekst til borgere med apopleksi og om den kan bruges som prædiktor for planlæggelse af et træningsforløb.

Speciale

Neurologi

Forfatter

Fysioterapeut, Jesper Jørgensen. Lolland Kommune
Ergoterapeut, Annette Jensen. Lolland Kommune

Publiceringsdato

1.12.2017

Baggrund for det kliniske spørgsmål

Over 120.000 mennesker i Danmark lever med en hjerneskade – 75.000 på grund af apopleksi og 47.000 på grund af anden erhvervet hjerneskade. Gennemsnitsalderen er 75 år. En del af disse patienter/borgere har efterfølgende brug for hjemmehjælp i form af personlig pleje eller praktisk hjælp (1).
Der ses derfor et behov for rehabilitering, hvor formålet er, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne (2).

Barthel Index vurderer basale ADL-funktioner, fysisk funktionsniveau og plejebehov hos ældre og kroniske syge, både i sygehus- og kommunalt regi. Udover dette kan Barthel være med til, at forudsige varigheden af træningsindsatsen. Barthel anvendes i forskningsprojekter såvel i Danmark som internationalt (3,4).
I praksis anvendes flere versioner af Barthel indeks og der er fundet flere forskellige oversættelser. Vurdering med Barthel Index er således ikke entydigt, men det anbefales i Danmark, at anvende Barthel 20 eller Barthel 100 (5).
Formålet med denne CAT er, at undersøge om Barthel Index er en valid målemetode i kommunal kontekst til borgere med apopleksi og om den kan bruges som prædiktor for planlæggelse af et træningsforløb.

Det kliniske spørgsmål

Er Barthel Index et validt måleredskab til at vurdere graden af selvhjulpenhed over tid hos borgere med apopleksi i forhold til varighed af træning.

Inklusionskriterier

 • Alle studier, hvor Barthel Index er anvendt som primært måleredskab
 • Alle studier, hvor validiteten af Barthel Index bliver undersøgt på borgere med apopleksi i interventionsforløb i kommunal regi eller en sammenhæng der i høj grad minder om dette.

Eksklusionskriterier

 • Studier der primært foregår i hospitalsregi.
 • Studier hvor Barthel Index sammenlignes med modificeret udgaver af Barthel
 • Alle andre sprog end engelsk

Søgestrategi

Der blev søgt i Medline den 24.10.17 efter artikler på engelsk. Andre databaser har ikke været tilgængelige i vores kommunale praksis.

Søgning gav 110 artikler, som blev screenet for titel. Her blev 31 udvalgt til abstracts læsning. 6 artikler blev hentet til gennemlæsning. 5 blev ekskluderet og 1 artikel blev inkluderet.

Håndsøgning i reference gav yderligere 26 artikler, som blev screenet på titel. 5 blev gennemlæst på abstract og 1 artikel blev inkluderet. 2 artikler er således inkluderet i denne CAT.

Der er søgt på nedenstående i Medline (pubmed);

Sent on: Tue Oct 24 03:38:16 2017

Search: ((((((((((((((((((barthel) OR barthel index) OR functional evaluation barthel) OR evaluation barthel index) OR modified barthel index) OR functional evaluation barthel index) OR functional evaluation the barthel index mahoney) OR barthel index stroke) OR barthel index mahoney) OR barthel adl) OR barthel 100) OR barthel 20) OR barthel-100) OR barthel-20) OR barthel-index))

AND

((((((((((((((((((((((((((((((Validity AND (epidemiology)) OR Validity of Results) OR Face Validity) OR Validity, Face) OR (Reliability and Validity)) OR (Validity and Reliability)) OR Test validity) OR Test validation) OR Scale validity) OR Scale validation) OR Validity) OR Questionnaire validity) OR Questionnaire validation) OR Validation) OR Validation study) OR Validity study) OR Score validation) OR Score validity) OR Validity questionnaire) OR Validation questionnaire) OR Concurrent validity) OR Concurrent validation) OR Content validity) OR Content validation) OR Construct validity) OR Construct validation) OR Convergent validity) OR Convergent validation) OR Divergent validity) OR Divergent validation))

AND

(((((((((((((((((((((((((((((((((((("Stroke"[Mesh]) OR stroke) OR strokes) OR cerebrovascular accident) OR cerebrovascular accidents) OR cva AND (cerebrovascular accident)) OR cvas AND (cerebrovascular accident)) OR cerebrovascular apoplexy) OR apoplexy, cerebrovascular) OR vascular accident, brain) OR brain vascular accident) OR brain vascular accidents) OR vascular accidents, brain) OR cerebrovascular stroke) OR stroke, cerebrovascular) OR strokes, cerebrovascular) OR apoplexy) OR cerebral stroke) OR cerebral strokes) OR stroke, cerebral) OR strokes, cerebral) OR stroke acute) OR acute stroke) OR acute strokes) OR strokes, acute) OR cerebrovascular accident acute) OR acute cerebrovascular accident) OR acute cerebrovascular accidents) OR cerebrovascular accidents, acute)) OR (((((((((((((((("Stroke, Lacunar"[Mesh]) OR Lacunar Stroke) OR Lacunar Strokes) OR Strokes, Lacunar) OR Lacunar Syndrome) OR Lacunar Syndromes) OR Syndrome, Lacunar) OR Syndromes, Lacunar) OR Infarction, Lacunar) OR Infarctions, Lacunar) OR Lacunar Infarction) OR Lacunar Infarctions) OR Infarct, Lacunar) OR Infarcts, Lacunar) OR Lacunar Infarct) OR Lacunar Infarcts)) OR ((("Stroke Rehabilitation"[Mesh]) OR Stroke rehabilitation) OR Rehabilitation, Stroke)) OR ((((((((((("Infarction, Posterior Cerebral Artery"[Mesh]) OR Infarction, posterior cerebral artery) OR Stroke, Posterior Cerebral Artery) OR Posterior Cerebral Artery Stroke) OR PCA Infarction) OR Posterior Cerebral Artery Infarction) OR Posterior Cerebral Artery Syndrome) OR Thrombotic Infarction, Posterior Cerebral Artery) OR Posterior Cerebral Artery Thrombotic Infarction) OR Embolic Infarction, Posterior Cerebral Artery) OR Posterior Cerebral Artery Embolic Infarction)) OR ((((((((((((((((((("Brain Stem Infarctions"[Mesh]) OR Brain stem infarctions) OR Brain Stem Infarction) OR Infarction, Brain Stem) OR Brainstem Stroke) OR Stroke, Brainstem) OR Infarctions, Brainstem) OR Brainstem Infarctions) OR Brainstem Infarction) OR Infarction, Brainstem) OR Infarctions, Brain Stem) OR Claude Syndrome) OR Weber Syndrome) OR Millard-Gublar Syndrome) OR Millard Gublar Syndrome) OR Syndrome, Millard-Gublar) OR Top of the Basilar Syndrome) OR Benedict Syndrome) OR Foville Syndrome)) OR ((((((((((((((((((((("Infarction, Middle Cerebral Artery"[Mesh]) OR Infarction, middle cerebral artery) OR Middle Cerebral Artery Circulation Infarction) OR Middle Cerebral Artery Infarction) OR Cerebral Infarction, Middle Cerebral Artery) OR Stroke, Middle Cerebral Artery) OR MCA Infarction) OR Middle Cerebral Artery Stroke) OR Left Middle Cerebral Artery Infarction) OR Middle Cerebral Artery Embolus) OR Embolus, Middle Cerebral Artery) OR Middle Cerebral Artery Occlusion) OR Occlusion, Middle Cerebral Artery) OR Thrombotic Infarction, Middle Cerebral Artery) OR Middle Cerebral Artery Thrombotic Infarction) OR Middle Cerebral Artery Thrombosis) OR Thrombosis, Middle Cerebral Artery) OR Right Middle Cerebral Artery Infarction) OR Embolic Infarction, Middle Cerebral Artery) OR Middle Cerebral Artery Embolic Infarction) OR Middle Cerebral Artery Syndrome)) OR ((((((((((((((((((((("Infarction, Anterior Cerebral Artery"[Mesh]) OR Infarction, anterior cerebral artery) OR Middle Cerebral Artery Circulation Infarction) OR Middle Cerebral Artery Infarction) OR Cerebral Infarction, Middle Cerebral Artery) OR Stroke, Middle Cerebral Artery) OR MCA Infarction) OR Middle Cerebral Artery Stroke) OR Left Middle Cerebral Artery Infarction) OR Middle Cerebral Artery Embolus) OR Embolus, Middle Cerebral Artery) OR Middle Cerebral Artery Occlusion) OR Occlusion, Middle Cerebral Artery) OR Thrombotic Infarction, Middle Cerebral Artery) OR Middle Cerebral Artery Thrombotic Infarction) OR Middle Cerebral Artery Thrombosis) OR Thrombosis, Middle Cerebral Artery) OR Right Middle Cerebral Artery Infarction) OR Embolic Infarction, Middle Cerebral Artery) OR Middle Cerebral Artery Embolic Infarction) OR Middle Cerebral Artery Syndrome)))

AND

((((((((((((((((((("Outpatients"[Mesh]) OR outpatient) OR Out-patients) OR Out patients) OR Out-patient)) OR Outpatient treatment) OR Outpatient care) OR Outpatient setting) OR Outpatient rehabilitation) OR Inpatient outpatient)) OR ((((((((((((((((((((((((("Ambulatory Care Facilities"[Mesh]) OR Ambulatory Care Facility) OR Facility, Ambulatory Care) OR Outpatient Clinics) OR Outpatient Clinic) OR Clinic, Outpatient) OR Clinics, Outpatient) OR Clinic Activities) OR Activities, Clinic) OR Activity, Clinic) OR Clinic Activity) OR Health Centers, Ambulatory) OR Ambulatory Health Center) OR Ambulatory Health Centers) OR Center, Ambulatory Health) OR Centers, Ambulatory Health) OR Health Center, Ambulatory) OR Clinics, Free-Standing) OR Clinic, Free-Standing) OR Clinics, Free Standing) OR Free-Standing Clinic) OR Free-Standing Clinics) OR Ambulatory Care Facilities, Non-Hospital) OR Ambulatory Care Facilities, Nonhospital) OR Ambulatory Care Facilities, Non Hospital)) OR (((((("Independent Living"[Mesh]) OR Independent living) OR Community Dwelling) OR Dwelling, Community) OR Dwellings, Community) OR Aging in Place)) OR ((((((((((((((((("Community Health Centers"[Mesh]) OR Community Health Centers) OR Center, Community Health) OR Centers, Community Health) OR Community Health Center) OR Health Center, Community) OR Health Centers, Community) OR Satellite Centers) OR Center, Satellite) OR Centers, Satellite) OR Satellite Center) OR Neighborhood Health Centers) OR Center, Neighborhood Health) OR Centers, Neighborhood Health) OR Health Center, Neighborhood) OR Health Centers, Neighborhood) OR Neighborhood Health Center)) OR ((((((Communities) OR ((((Community) OR Community health) OR Community based) OR Community intervention))) OR Community interventions) OR Community setting) OR Community settings)) OR (((((((((((((((((((((((("Delivery of Health Care"[Mesh]) OR Healthcare Delivery) OR Deliveries, Healthcare) OR Delivery, Healthcare) OR Delivery of Healthcare) OR Healthcare Deliveries) OR Health Care Delivery) OR Delivery, Health Care) OR Health Care) OR Care, Health) OR Healthcare) OR Health Care Systems) OR Health Care System) OR System, Health Care) OR Systems, Health Care) OR Healthcare Systems) OR Healthcare System) OR System, Healthcare) OR Systems, Healthcare) OR Community-Based Distribution) OR Community Based Distribution) OR Community-Based Distributions) OR Distribution, Community-Based) OR Distributions, Community-Based))) OR (((((((((("Subacute Care"[Mesh]) OR Care, Subacute) OR Sub-Acute Care) OR Care, Sub-Acute) OR Sub Acute Care) OR Postacute Care) OR Care, Postacute) OR Post-acute Care) OR Care, Post-acute) OR Post acute Care))

Kritisk bedømmelse

(8). Wade DT, Langton-Hewer R. Functional abilities after stroke: measurement, natural history and prognosis. J Neurol Neurosurg Psych. 1987;50:177–182

Formål: At undersøge validiteten af Barthel Index i forhold til rehabilitering og prædiktion af funktionsniveauet efter apoplexi.

Metode: 976 patienter (pt.) - herunder 249 pt. uden indlæggelse på hospital indenfor 6 mdr. fra debut - udvalgt fra register over akutte apopleksi tilfælde i perioden marts 1981 – juni 1983 ud af 215.000 borgere tilknyttet 96 praktiserende læger i Frenchay Health District, Bristol, England. 713 pt. fik diagnosen bekræftet ved neurolog. 545 patienter blev set indenfor de første 0-7 dage. 168 pt. blev først set senere end 7 dage fra debut. Alle med tilstødende apoplexi indenfor 6 mdr. blev ekskluderet. 17 pt. havde en ny apoplexi senere og blev registreret igen.

Barthel data eksisterede på 531 pt. ved 0-7 dage (976 pt. i live) , 572 pt. efter 3 uger (626 pt. i live) og 494 pt. efter 6 måneder (544 pt. i live) fra apopleksi debut.

Funktionsniveauet blev scoret med Barthel Index 0-20. Derudover måles tab af motorisk funktion via Motricity Index (MI) 0-100 (0= paralyse, 100=normal) og mental funktion (IQ) med “Ravens coloured progressive matrices” en non-verbal test.

Patienternes Barthel-20 score blev rangeret med disse grænseværdier; 0-4 stærkt afhængig, 5-9 afhængig, 10-14 mild, 15-19 moderat, 20 uafhængig. Ved 3 uger og 6 mdr var der data på 90 % af pt. Patienter, der scorede 0 el. 20 blev ekskluderet.

Barthel-20 blev analyseret for dens hierarkiske sammenhæng.

Statistisk analyse:

 • Korrelationskoefficient (r) blev anvendt til sammenligning af Barthel score med fysiske- og psykiske tests samt sammenligning mellem resultaterne fra 0-7 dage til 6 mdr. og fra 3 uger til 6 mdr.
 • Varimax Rotations Analyse blev anvendt til analyse af den hierarkiske sammenhæng mellem de enkelte items i Barthel
 • Wilcoxon signed rank test blev brugt til sammenligning om hvorvidt generhvervelse af funktion blev opnåey efter 6 mdr.
 • Wherry-Doolittle test blev brugt til at sammenligne prognostiske faktorer for gruppen fra 0-7 dage til 6 mdr. og gruppen fra 3 uger til 6 mdr.

Resultater:

Der var en høj sammenhæng mellem total Barthel-20 score og motorisk arm (r=0.729) og ben (r=0.751) samt total motorisk score (r=0.774) alle med p<0.001 ved 3 uger og 6 mdr.

Ved generhvervelse af funktion bruges data på 531 pt. set indenfor 0-7 dg og som var i live ved 6 mdr. Her så man en sammenhæng mellem en dårlig ADL funktion ved start med en øget risiko for dødelighed eller mindre god funktion efter 6 mdr. Artiklens 5 grænseværdi definitioner på Barthel blev anvendt.

De prognostiske faktorer for generhvervelse af funktion ved 6 mdr. blev målt på pt., der havde scoret fra 1-19. Der var data til dette på n=279 set ved 0-7 dage og n=243 set efter 3 uger. Disse patienter blev så sammenlignet med data om urin inkontinens; arm, ben og total MI (Motricity Index); Synsfelt; kognitiv funktion; siddende balance; IQ Ravens matrices; tab af bevidsthed; alder.

For gruppen n=279 set ved 0-7 dage og igen ved 6 mdr. var der en multipel korrelation r = 0.511 mellem følgende udvalgte parametre; urininkontinens, Barthel score, siddende balance og alder. Dem der kom sig bedst var ikke inkontinente, havde høj barthel score og var unge.

Gruppen på n=243 set ved 3 uger og igen efter 6 mdr. havde en multipel korrelation r = 0.54 sammenhæng mellem følgende udvalgte parametre; Barthel score, urininkontinens, arm motorisk score, alder og IQ , som indikerede at dem med højere Barthel score, bedre arm motorisk funktion, højere IQ og var unge kom sig bedst.

Den hierarkiske sammenhæng mellem de enkelte items i Barthel lå på over r = 0.65 (badning) og varierede op til r = 0.86 (påklædning), hvilket indikerer en god validitet af Barthel. 75 % af patienterne lå inden for et item i scoring fra hinanden og 25 % lå præcis på samme, hvilket indikerer, at der var en god overenstemmelse mellem to patienter, der scorede nogenlunde ens også havde nogenlunde samme funktionsbesvær.

Kvalitetsvurdering af artiklen ud fra COSMIN:

Content validity - Box D

Samlet scorer artiklen fair, da der ikke er sat en værdi for eventuel korrelation mellem det forventede resultat og det faktiske.

Structural validity - Box E

Samlet scorer i box E er, poor, da de burde have en hypotese testning om de enkelte items forventelig ville hænge sammen.

Criterion validity - Box H

Samlet score er poor, grundet de burde have testet om de enkelte items hænger sammen. De beskriver ikke deres hypotesetestning forud for studiet.

Delkonklusion: 

Der er en god sammenhæng mellem Barthel-20 score, motorisk funktion, urininkontinens, IQ og alder på forløb optil 6 mdr. fra apopleksi debut. Der er ligeledes en god hierarkisk sammenhæng i Barthel-20 samt god sammenhæng mellem aktuelle funktionsbesvær og Barthel-20 score.
Generhvervelse af funktion var stigende i de første uger debut af apoplexi, men der var stadig ændringer 3 uger og 6 mdr efter debut hos de fleste. Således konkluderer artiklen, at afhængig af de udvalgte funktionsparametre og Barthel-20 score, er mindst 50 % fuldstændig selvhjulpen 6 mdr. efter debut.
Artiklen scorer poor jf. COSMIN på trods at generelt gode metodiske elementer og den tids krav til studieopsætning.

Kritisk bedømmelse

(9). Douiri A, Grace J, Sarker SJ, Tilling K, McKevitt C, Wolfe CD, Rudd AG Patient-specific prediction of functional recovery after stroke. Int J Stroke. 2017 Jul;12(5):539-548. doi: 10.1177/1747493017706241. Epub 2017 Apr 25

Formål: Udvikling af en patientorienteret prognostisk model for rehabilitering (recovery model) efter apopleksi samt klinisk vurdering af modellen.

Metode: N=495 borgere med apopleksi fra South London Stroke Register blev inkluderet i perioden 2002-2004 og blev placeret i en udviklings kohorte. Barthel 20 Index blev anvendt til måling af ADL ved tidsintervallerne 1. 2. 3, 4, 6, 8, 12, 26 og 52 uger efter apopleksi. Borgere med færre end to målinger blev ekskluderet fra studiet og de inkluderet blev fulgt i gnms. 28,5 uger.

En validerings kohorte bestående af n=1049 nyregistrerede apopleksier fra 2005 til 2011, hvor Barthel 20 index blev anvendt til måling af ADL funktion ved 1, 12 og 52 uger efter apopleksien.

Den endelige prognostiske model blev udviklet på baggrund af 2416 observationer blandt 462 patienter fra udviklingskohorten. Variabler som kunne have indvirkning på funktionsforbedring såsom demografi (alder,køn,etnicitet,socioøkonomisk status), funktionstilstand før handicap, apopleksiens karakter og placering efter Oxford klassifikation: Lacunar infarct (LACI), total anterior circulation infarcts (TACI), partial anterior circulation infarcts (PACI), posterior circulation infarcts (POCI), hæmoragi, tilstedeværelse af cerebellar symptomer, Glasgow coma score (GCS), NIH stroke scale (NIHSS) blev inkluderet i modellen, hvorefter disse blev screenet for anvendelighed.

Forskellige modeller for prædiktion af funktionsevne forbedring (DCA - decision curve analysis) blev kombineret og afprøvet i henholdsvis udviklings - og validitet kohorten.

Statistisk analyse:

 • Markov chain Monte Carlo metode blev anvendt til at håndtering af missing items.
 • R2, absolutte gennemsnitlig fejl og “root-mean-square deviation”(RMSD) blev sammenholdt for at vurdere en fejlmargin forudsigelse i “recovery” modellen i både udviklings- og validation kohorten.
 • Grænseværdier for Barthel blev opsat; under 8 = total afhængig af hjælp, over 12 = delvis afhængig af hjælp, over 17 = selvhjulpen med minimal hjælp. For at kategorisere outcome niveau og for at vurdere/forudsige et kommende funktionsniveau sammenholdt med de opstillede variabler for funktionsforbedring.
 • Klinisk anvendelighed blev vurderet ved at rangere Barthel scoren i; poor outcome = barthel under 8, good outcome = Barthel over 12 og independence = Barthel over 17 og sammenholde scoren med kurven for “Recovery” ved både 3 og 12 mdr. For evaluering af disse blev opstillet ROC kurver.
 • Sensitivitet og specificitet blev udregnet ved sandsynligheden mellem forudsagt Barthel score og observeret Barthel score samt mellem sandt positive og sandt negative resultater ved 3 og 12 mdr. og opstillet i ROC kurver.

Resultater:

“Recovery” kurven viste gode egenskaber på forudsigelse af generhvervelse af funktion efter apopleksi. I udviklings kohorten lå fejlmargin af forudsigelse på 3 barthel point total, R2 var 77 % og i validerings kohorten på 2.83 barthel point total, R2 var 83%.

Den negative prædiktive værdi af risikoen for poor outcome (Barthel score <8) ved 3 og 12 mdr var god med CI på 95 % og 93 % og den klinisk anvendelighed blev vurderet med “likelihood ratio” +17 ved 3 mdr. og +11 ved 12 mdr.

Den gennemsnitlige prædiktive værdi for Barthel scoren stemte overens med den observerede værdi. Der var en kraftig stigning i Barthel scoren de første 8 uger, som efterfølgende blev udlignet, men toppede omkring 12. uge. Der var en variation i “peaks” fra 8-32 uger afhængig af patientkarakteristika.

Lokalisering af apopleksien og Bartel scoren gav en forskel i generhvervelse af funktion. Patienter med POCI og/eller LACI kom sig indenfor 8 uger. Hæmoragi og PACI kom sig omkring 12. uge mens, TACI først opnåede remission omkring 32. uge. Generhvervelse af funktion var omvendt korreleret med alder og NIHSS, men passede godt med score i GCS.

I valideringskohorten blev sensitiviteten (sens.) og specificiteten (spec.) ved sammenhængen mellem sandt positive og sand negative resultater ved 3 mdr. vurderet som fremragende.  For poor outcome på 71 % (sens.) og 96 % (spec.) - good outcome på 88 % (sens.) og 82 % (spec.) - community independence 80 % (sens.) og 83 % (spec.) . Forudsigelse af især poor outcome lå på 90 % (sens.) og 96 % (spec.) ved 3 og 12 mdr.

Kvalitetsvurderet ud fra COSMIN:

Structural validity - BOX E

Samlet score er poor, da der ikke anvendes undersøgende og bekræftende analyser ud fra Classical Test Theory og Item Response Theory, Studiet præsenterer relevante metodiske beskrivelser i håndteringen af missing items og kohortens størrelse.

Criterions validity - BOX H

Generelt scores højt på COSMIN men pga. manglende procentvise opgørelse og litteraturhenvisning til Barthel får den good.

Delkonklusion:

“Recovery” modellen kan bruges til planlægning af rehabiliteringsforløb og kan prædiktere om en patient bliver afhængig af hjælp, har brug for lidt hjælp eller bliver uafhængig af hjælp samt hvornår i efterforløbet det vil ske. Det ser ud til at gennemsnitlige forløb på omkring 12 uger er tilstrækkelig til at øge selvhjulpenheden efter apopleksi debut, men at det også afhænger af lokaliseringen af apopleksien. Uanset alder forbedrer alle sig over tid - ældre kommer sig langsommere og behøver derfor et længere rehabiliteringsforløb end yngre. Artiklen scorer poor jf. COSMIN på trods af stærke metodiske elementer og kohorte størrelse samt en stærk prognostisk analysemetode.

Samlet konklusion

Artiklerne af Wade et al. (8) og Douri et al.(9) angiver tilsammen en god korrelation mellem Barthel Inde og funktionel “outcome” i et setup, der minder kommunale rehabiliteringspraksis efter apoplexi. Graden af selvhjulpenhed ser dermed ud til at kunne vurderes ved brug af Barthel Index.
De prognostiske faktorer, som kan være med til at forudsige generhvervelse af funktion, inkludere udover Barthel Index en placering af skaden i hjernen, alder, andre funktionsevne test (GCS, NIHSS).

Anvendes Douiri et al. (9) prognostiske model (recovery model) vil man generelt, men i særdeleshed med gruppen der har dårlig funktionsevne (Barthel <8), kunne forudsige behovet og varigheden af hjælp i forløbet efter en erhvervet apopleksi. Det er forfatternes opfattelse at resultaterne ved recovery modellen også ville kunne bruges til planlægning af et træningsforløb i kommunal praksis.
Rehabiliteringsforløb på omkring 12 uger ser ud til at være tilstrækkelig til at opnå selvhjulpenhed hos mere end 50 % af borgere med apopleksidebut - varierende positivt afhængig af den vurderede funktion (8).

Brug af COSMIN (10,11) som vurderingsparameter for styrken af artiklerne giver begge artikler en dårlig styrke, men vi er af den opfattelse at begge artikler har stærke metodiske elementer og er troværdige i forhold til Barthel Index 20 anvendelighed som styringsværktøj af trænings og plejebehov i kommunal praksis. Det er yderligere vores opfattelse at Barthel Index 20 bør suppleres med et kognitivt vurderings værktøj for at give det fulde billede af borgernes funktionsevne efter en apopleksi.

Barthel Index bliv i dag i Danmark mest anvendt på sygehuse, men er samtidig en del af Sundhedsplatformen. Her er det Barthel Index 100 der anvendes. Men den kliniske virkelighed er, at der er stor variation i anvendeligheden af denne test.
Man kunne overveje, at anvende Barthel Index 20, som i praksis anses som et lettere scoringsværktøj, igennem hele borgerens apopleksi forløb. Barthel Index 20 ser ud til både at kunne forudsige et pleje- og træningsbehov.

Erklæring om forfatterens uafhængighed

Ingen fagpolitiske eller økonomiske interessekonflikter

Referencer

 1. https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/fysisk-aktivitet/~/media/96B476C8F5BB44CC87777FBD94E55104.ashx
 2. https://hjerneskadet.dk/om-hjerneskader/tal-og-fakta-om-hjerneskader/
 3. Barthel index for stroke trials: development, properties, and application, Quinn TJ, Langhorne P, Stott DJ. Stroke. 2011 Apr; 42 (4):1146-51. doi: 10.1161/STROKEAHA.110.598540. Epub 2011 Mar 3. Review
 4. Clinical interpretation and use of stroke scales. Kasner SE. Lancet Neurol. 2006 Jul; 5 (7):603-12. Review
 5. T, Maribo, J.M. Lauritsen, E. Wæhrens, I. Poulsen, B. Hesselbo. Forslag til dansk konsensus om brug af Barthel indeks. Fysioterapeuten nr. 15. september 2006
 6. H. Lund. C. Juhl. J. Andreasen. A. Møller. 2014. Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning, redskabet til evidensbaseret praksis. 1. udgave, 1. oplag. Munksgaard, København 2014.
 7. N. Beyer, P. Magnusson. 2003. Målemetoder i fysioterapi. 1. udgave, 1. oplag. Munksgaard Danmark, København 2003.
 8. Wade DT, Langton-Hewer R. Functional abilities after stroke: measurement, natural history and prognosis. J Neurol Neurosurg Psych. 1987;50:177–182
 9. Douiri A, Grace J, Sarker SJ, Tilling K, McKevitt C, Wolfe CD, Rudd AG Patient-specific prediction of functional recovery after stroke. Int J Stroke. 2017 Jul; 12 (5):539-548. doi: 10.1177/1747493017706241. Epub 2017 Apr 25
 10. COSMIN tjekliste: www.cosmin.nlhttp://www.cosmin.nl/the_cosmin_checklist.html
 11. COSMIN checklist manuel https://www.cosmin.nl/tools/checklists-assessing-methodological-study-qualities/#
 12. https://fysio.dk/fafo/maleredskaber/barthel-indeks