Akupunkturforbud bliver ændret

Sundhedsministeren vil revidere lovforslaget om forbud mod akupunktur på brystkassen efter samråd med blandt andre Danske Fysioterapeuter. Formand Tina Lambrecht og næstformand Brian Errebo-Jensen har i dag været til møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).
Fra venstre ses formand Tina Lambrecht, sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og næstformand Brian Errebo-Jensen.

Tidligere på året foreslog sundhedsministeriet, at kun læger måtte udføre akupunktur på brystkassen. Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter har, siden lovforslaget blev sendt i høring, arbejdet imod det meget vidtgående forslag.

Selskabet har stillet opdateret viden til rådighed for Danske Fysioterapeuter om evidensen for behandlingen og ikke mindst konsekvenserne for patienterne, hvis fysioterapeuter ikke længere måtte udføre akupunktur uden lægelig supervision.

På mødet i dag tilkendegav Ellen Trane Nørby, at lovforslaget i sin nuværende form ikke vil blive fremsat.

I stedet vil Styrelsen for Patientsikkerhed sammen med sundhedsministeriet se på, hvordan patientsikkerheden kan tilgodeses med andre midler.

Tina Lambrecht var efter mødet meget tilfreds med det foreløbige udfald af sagen:

”Al evidens viser, at uddannelse er kernen til sikker akupunkturbehandling. Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi har foreslået, at der indføres minimumskrav om uddannelse, og vores forslag vil indgå i det videre arbejde”.

Danske Fysioterapeuter har været i tæt dialog med udvalgte sundhedsordførere for de politiske partier, ligesom såvel foreningen som selskabet har samarbejdet med det lægefaglige selskab for akupunktur, Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab (DMAS).

Læs mere i nyheden: Lovforslag om akupunktur øger ikke patientsikkerheden

Del eller udskriv siden
6 kommentarer