Lovforslag om akupunktur øger ikke patientsikkerheden

Der skal krav om uddannelse til alle sundhedspersoner, der udfører akupunktur. Det mener Danske Fysioterapeuter, der i dag i et høringssvar har frarådet regeringen at indføre et lovforslag om at fratage fysioterapeuter retten til at udføre akupunktur, uden en læge kigger med over skuldrene.
Foto: iStock

Minimum 250 timers uddannelse samt krav om autorisation til alle sundhedspersoner, der vil udføre akupunktur i Danmark. Det foreslår Danske Fysioterapeuter i sit høringssvar, der protesterer imod et nyt lovforslag, som vil fratage fysioterapeuter retten til at udføre akupunktur på brystkassen, medmindre der er en læge, der kigger med.

Men lovforslaget gavner ikke patientsikkerheden. Tværtimod vil en lov, der indskrænker fysioterapeuters mulighed for at yde behandling, stille en stor gruppe patienter ringere.

Det vil være problematisk og i mange tilfælde umuligt at få tilknyttet en læge, der skal supervisere behandlingen.

”I stedet for at gennemføre et virkningsløst forbud, der alene vil afskære patienterne fra at modtage akupunkturbehandling, foreslår Danske Fysioterapeuter, at der indføres krav til alle autoriserede sundhedspersoner om uddannelse på min. 250 timer. Det vil være til gavn for patientsikkerheden modsat nu, hvor der overhovedet ingen krav stilles,” skriver Danske Fysioterapeuter i sit høringssvar.

Læger er enige

Skader ved akupunktur er meget sjældne og opstår kun, hvis personen, der udfører behandlingen ikke er kompetent nok. Derfor bør der indføres et minimumskrav om uddannelse for at sikre, at der ikke sker flere fejl ved akupunktur behandling. I dag er der ingen krav om uddannelse, og i det lys er det et drastisk lovindgreb regeringen vil indføre -  fra ingenting til at stille patienter ringere.

Danske Fysioterapeuter foreslår i stedet, at alle, der udfører akupunktur, skal være underlagt autorisationsloven og dermed være under tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, så det sikres, at de udviser omhu og tager ansvar. Derfor skal retten til at udføre akupunktur forbeholdes autoriserede sundhedspersoner men ikke kun læger, som lovforslaget lægger op til.

De læger, der selv udfører akupunktur, er enige med Danske Fysioterapeuter. I deres høringssvar til lovforslaget skriver formanden for Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab (DMAS):

”I DMAS finder vi, at lovforslaget er uigennemtænkt, har alt for mange huller, og ikke løser det egentlige problem med patientsikkerheden. Det er ikke akupunkturen, som er problemet, men den måde den er organiseret på i Danmark uden kontrol og uden krav om et bestemt uddannelsesniveau.”

Lægerne bemærker også, at der slet ikke er tilstrækkeligt med læger i Danmark med grundigt kendskab til akupunktur i forhold til hvor mange behandlinger, der bliver udført.

”Hvis akupunkturbehandlingen på brystkassen, som lovforslaget lægger op til, skal udføres af læger, hvilke læger er det så, man har tænkt sig, som skulle udføre denne behandling?”

Danske Fysioterapeuter vil i den kommende tid indgå i dialog med de politiske partiers sundhedsordførere i forsøget på at få ændret forslaget. Lovforslaget fremsættes senere på året, og ministeriets plan er, at det skal træde i kraft den 1. juli.

Danske Fysioterapeuters høringssvar er udarbejdet sammen med Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi.

Læs Danske Fysioterapeuters høringssvar 

Læs regeringens lovforslag

 

Del eller udskriv siden
4 kommentarer