Urimeligt med nyt lovforslag om akupunktur

Sundhedsministeren vil nu forbyde fysioterapeuter at behandle med akupunktur på brystkassen, medmindre de bliver superviseret af en læge. Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi kæmper imod forslaget og opfordrer til, at der stilles krav om uddannelse.
Foto: iStock

For at højne patientsikkerheden med nåleakupunkturbehandling, foreslår Sundheds- og Ældreminister Ellen Trane Nørby (V) nu en ændring af autorisationsloven, så behandling af nåleakupunktur på brystkassen bliver lægeforbeholdt, som det var inden 2006.

Det vil betyde, fysioterapeuter ikke længere må behandle med akupunktur på brystkassen, medmindre de har en aftale med en læge, der superviserer akupunkturbehandlingen.

Lovforslaget er kommet i kølvandet på få, men meget alvorlige, skader på patienter, som har fået pneumothorax (ensidig eller dobbeltsidig punktering af lunge) som følge af akupunkturbehandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 politianmeldt en massør og en alternativ behandler, og to fysioterapeuter har fået virksomhedsindskrænkning på akupunkturbehandling på brystkassen, efter skader på lungerne på grund af akupunkturbehandling.

Men lovforslaget er en hovsa-løsning, der ikke nedsætter risikoen for patienter.

”Vi støtter naturligvis op om øget patientsikkerhed, men lovforslaget i sin nuværende form er urimeligt. Løsningen er, at der kommer krav om uddannelse. Punktering af lungerne opstår kun, hvis nålene sættes forkert, og det er derfor helt essentielt, at fysioterapeuterne er ordentligt uddannet. Langt de fleste fysioterapeuter sørger for den nødvendige uddannelse, inden de behandler med akupunktur,” siger Bjarne Rittig-Rasmussen fra Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi.

Stil krav om uddannelse

Selskabet kæmper nu sammen med Danske Fysioterapeuter for, at fysioterapeuters virkefelt ikke bliver indskrænket. De opfordrer derfor ministeriet til, at man i stedet for at fratage fysioterapeuters mulighed for at behandle med akupunktur på brystkassen, stiller krav til behandlernes uddannelse og kompetencer i akupunktur. I dag er der ingen formelle krav om uddannelse.

”Vi må endnu engang pointere, at det er uddannelse, der skal til. Vi foreslår, at der stilles krav om minimum 250 timers akupunkturuddannelse for alle autoriserede behandlere for at sikre patienternes sikkerhed. Vi fastholder, at hvis fysioterapeuter såvel som læger og andre, der behandler med akupunktur, er tilstrækkeligt uddannede, så sker der ikke fejl. Derfor giver det mere mening, hvis der defineres og stilles minimumskrav for uddannelse i akupunktur,” siger Bjarne Rittig-Rasmussen.

Også Tina Lambrecht, Formand i Danske Fysioterapeuter undrer sig over forslaget, der vil ramme fysioterapeuterne virke og det ansvar, der ligger i at være autoriseret, i stedet for at tage fat der hvor løsningen ligger:

”Vi har senest i efteråret 2017 opfordret Styrelsen for Patientsikkerhed til at stille krav til sundhedspersonernes uddannelse i akupunktur og vi har, sammen med Dansk Selskab for Akupunktur, stillet os til rådighed for dialog om kravene. Vi har imidlertid ikke fået svar fra styrelsen, ” siger hun.

Danske Fysioterapeuter opfordrer også til, at akupunkturbehandling forbeholdes autoriserede sundhedspersoner. Autorisationen stiller krav til sundhedspersonen om at indhente patientens informerede samtykke til behandlingen, at informere om komplikationer til behandlingen, at journalføre udførte behandling og patientens informerede samtykke, indberette UTH, pligt til at oplyse om erstatningsadgang mv.

Der er høringsfrist på lovforslaget d. 18. januar 2018.

Del eller udskriv siden
5 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Lars Henrik Larsen

  Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) bakker op om Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapis kamp for at bevare muligheden for at udføre akupunktur i brystregionen, da uddanelse i selskabets regi følger nyeste evidens og internationale standarder og sikkerhedskrav. Som i alle andre subspecialer og DSFs faglige selskaber må budskabet til enhver politiker derfor være: nedbryd nu barrieren for at patienter i Danmark kan få direkte og hurtig adgang til faglig og kompetent udredning og behandling af veluddannede fysioterapeuter!
  DSF anerkender naturligvis alvorligheden af de ulykkelige tilfælde hvor behandlere har lavet fejl, men lovforslag begrundet i enkelt-sager frem for analyse af baggrunden virker som lidt tilfældig baggrund for at lave ændringer i autorisationsloven?
  Der er styr på akupunkturuddannelsen af fysioterapeuter fra centralt hold og dokumentationen af dette fremlægger selskabet gerne for sundhedsministeren eller andre relevante politikere, så hvorfor fremlægge forslag til ændring af autorisationsloven, der er et tilbageskridt for patienterne? Frem for at udvikle muligheden for at patienter i Danmark skal have lov at få hurtig og bedst mulig sundhedsfaglige vurdering og behandling af kompetente sundhedsfaglige, der er autoriserede og dokumenterbart veluddannet?
  Mvh Lars Henrik Larsen, Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi
 • Ann Boeng

  Er der nogen som har tal på hvor mange gange akupunktur på brystkassen, udført af en læge, har resulteret i alvorlig udfald?
 • Annie Vesterbæk Jensen

  Af Kjeld Bruun-Jensen. Akupunktør, læge, MHSc., ph.d.
  Akupunkturskolen hos Pons. Rynkebyvej 13, 5750 Ringe.

  Der er på det sidste blevet beskrevet nogle triste sager om sammenfald af lungerne (pneumo- thorax) efter akupunkturbehandling.
  Indenfor ca. 1 år har der været 4 sager, hvoraf én havde dødelig udgang.
  F.eks. bragte Jyllandsposten d. 1. oktober 2017 en artikel under overskriften ”Advarsler mod livsfarlig akupunktur”, en overskrift, der efterfølgende blev bragt videre på TV2.
  351.000 danskere har brugt akupunktur indenfor det seneste år (i).
  Jeg finder det rimeligt at antage, at disse personer hver har modtaget ca. 6 behandlinger (ii).
  Faren for sammenfald af lungerne hænger sammen med brug af akupunkturpunkter på brystkassen.
  Der ligger masser af hyppigt anvendte akupunkturpunkter i dette område, og jeg vil anslå, at man bruger punkter på brystkassen ved hver anden behandling.
  Der gives således i omegnen af 2 mio. akupunkturbehandlinger om året i Danmark (6×351.000 = 2.106.000), og ved ca. 1 mio. behandlinger er der anslået brugt punkter på brystkassen.
  Forholdstallet mellem pneumothorax og akupunkturbehandling kan på dette grundlag beskrives som 1:250.000, og pneumothorax med dødelig udgang kan beskrives med en ratio på 1:1.000.000.
  Til sammenligning kan nævnes, at risikoen for at et foster dør ved en fostervandprøve er ca. 1:100 (iii), og risikoen for at patienten dør af en blodprop efter en meniskoperation er på ca. 1:17.000 (iv).
  En lang række behandlinger og undersøgelser indebærer således en langt højere risiko end ved akupunktur.
  I et studie fra 2012 (v) fulgte man 46.539 kirurgiske patienter i 7 dage.
  I studiet indgik 1000 danske patienter. Ud af disse 1000 patienter døde 32, hvilket svarer til en ratio på ca. 1:31.
  Jeg er selvfølgelig klar over, at mange af disse 1000 patienter har været alvorligt og kritisk syge. Jeg bruger blot eksemplet for at understrege, at man i det danske sundhedsvæsen kan se helt andre risiko rater end dem, der gør sig gældende ved akupunktur.
  Jeg mener på dette grundlag, at det ikke har hold i virkeligheden, at kalde akupunktur for en farlig behandling.
  Branchen skal selvfølgelig lære af disse ulykkelige sager, og arbejde videre på at højne uddannelsesniveauet blandt akupunktører. Akupunktur er ikke en farlig behandling, men hvis den udføres forkert eller uheldigt, kan det en sjælden gang ende ulykkeligt.
  i Alternativ behandling. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013. Statens Institut for Folkesundhed 2015. Tabel 1 side 2.
  ii De fleste akupunktører anser 6 behandlinger som et minimums behandlingsforløb
 • B. Liaghat

  Danske fysioterapeuter har brug for mere ansvar, herunder direkte adgang til fysioterapi, så jeg håber, at foreningen vil kæmpe for (uden at gå på kompromis), at dette forslag ikke bliver ført igennem, da det vil begrænse vores virke. Desuden er antallet af fejlbehandlinger en brøkdel i forhold til de adskillige behandlere, der dagligt giver akupunktur, og må således udgøre den yderst sjældne undtagelse!
 • Jette Jepsen Ottosen

  Da jeg startede at uddanne mig i akupunktur i 2005 skulle man være under lægelig supervision. Det foregik ved at tage telefonisk kontakt til en læge, anmode om supervision, lægen gav tilsagn og kunne opkræve et honorar for det. Og i mit tilfælde så jeg aldrig lægen - i den forbindelse i det mindste.
  Skal vi nu til det pjat igen?
Indsend kommentar