Urimeligt med nyt lovforslag om akupunktur

Sundhedsministeren vil nu forbyde fysioterapeuter at behandle med akupunktur på brystkassen, medmindre de bliver superviseret af en læge. Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi kæmper imod forslaget og opfordrer til, at der stilles krav om uddannelse.
Foto: iStock

For at højne patientsikkerheden med nåleakupunkturbehandling, foreslår Sundheds- og Ældreminister Ellen Trane Nørby (V) nu en ændring af autorisationsloven, så behandling af nåleakupunktur på brystkassen bliver lægeforbeholdt, som det var inden 2006.

Det vil betyde, fysioterapeuter ikke længere må behandle med akupunktur på brystkassen, medmindre de har en aftale med en læge, der superviserer akupunkturbehandlingen.

Lovforslaget er kommet i kølvandet på få, men meget alvorlige, skader på patienter, som har fået pneumothorax (ensidig eller dobbeltsidig punktering af lunge) som følge af akupunkturbehandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 politianmeldt en massør og en alternativ behandler, og to fysioterapeuter har fået virksomhedsindskrænkning på akupunkturbehandling på brystkassen, efter skader på lungerne på grund af akupunkturbehandling.

Men lovforslaget er en hovsa-løsning, der ikke nedsætter risikoen for patienter.

”Vi støtter naturligvis op om øget patientsikkerhed, men lovforslaget i sin nuværende form er urimeligt. Løsningen er, at der kommer krav om uddannelse. Punktering af lungerne opstår kun, hvis nålene sættes forkert, og det er derfor helt essentielt, at fysioterapeuterne er ordentligt uddannet. Langt de fleste fysioterapeuter sørger for den nødvendige uddannelse, inden de behandler med akupunktur,” siger Bjarne Rittig-Rasmussen fra Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi.

Stil krav om uddannelse

Selskabet kæmper nu sammen med Danske Fysioterapeuter for, at fysioterapeuters virkefelt ikke bliver indskrænket. De opfordrer derfor ministeriet til, at man i stedet for at fratage fysioterapeuters mulighed for at behandle med akupunktur på brystkassen, stiller krav til behandlernes uddannelse og kompetencer i akupunktur. I dag er der ingen formelle krav om uddannelse.

”Vi må endnu engang pointere, at det er uddannelse, der skal til. Vi foreslår, at der stilles krav om minimum 250 timers akupunkturuddannelse for alle autoriserede behandlere for at sikre patienternes sikkerhed. Vi fastholder, at hvis fysioterapeuter såvel som læger og andre, der behandler med akupunktur, er tilstrækkeligt uddannede, så sker der ikke fejl. Derfor giver det mere mening, hvis der defineres og stilles minimumskrav for uddannelse i akupunktur,” siger Bjarne Rittig-Rasmussen.

Også Tina Lambrecht, Formand i Danske Fysioterapeuter undrer sig over forslaget, der vil ramme fysioterapeuterne virke og det ansvar, der ligger i at være autoriseret, i stedet for at tage fat der hvor løsningen ligger:

”Vi har senest i efteråret 2017 opfordret Styrelsen for Patientsikkerhed til at stille krav til sundhedspersonernes uddannelse i akupunktur og vi har, sammen med Dansk Selskab for Akupunktur, stillet os til rådighed for dialog om kravene. Vi har imidlertid ikke fået svar fra styrelsen, ” siger hun.

Danske Fysioterapeuter opfordrer også til, at akupunkturbehandling forbeholdes autoriserede sundhedspersoner. Autorisationen stiller krav til sundhedspersonen om at indhente patientens informerede samtykke til behandlingen, at informere om komplikationer til behandlingen, at journalføre udførte behandling og patientens informerede samtykke, indberette UTH, pligt til at oplyse om erstatningsadgang mv.

Der er høringsfrist på lovforslaget d. 18. januar 2018.

Del eller udskriv siden
5 kommentarer