Befolkningen skal kende den nye tilgang til rygbehandling

Hvile og lange sygemeldinger hjælper ikke, hvis man har ondt i ryggen. Det ved eksperterne, men befolkningen har en helt anden forventning til den behandling, de får. Det var budskabet i fysioterapeut, professor Per Kjærs tiltrædelsesforelæsning.
Foto: iStock.

Tilhørerne i den fyldte foredragssal kunne ved tiltrædelsen glæde sig over to spændende oplæg og efterfølgende debat, der samlet lagde op til et paradigmeskift inden for behandlingen af ryg- og nakkelidelser.

Per Kjær beskrev de overordnende visioner for det nye professorat. Derudover havde han inviteret den engelske fysioterapeut og professor Nadine Foster fra Keels Universitet til at give et bud på fremtidens tilgang til rygbehandling.

Arrangementet blev rundet af med en debat mellem tilhørerne og en række markante forskere fra ind- og udlandet. 

Tre forskningsspor

Per Kjær vil med sit professorat bringe forskning og klinisk praksis tættere på hinanden og omsætte viden fra forskningen til handling på UCL. Han vil følge tre spor i sit arbejde som professor:

 • Det epidemiologiske spor, hvor han vil undersøge sammenhængen mellem kliniske fund og symptomer med objektive fund ved hjælp af MR.
 • Det teknologiske spor, som vil sætte fokus på brug af teknologi i rehabiliteringsindsatserne.
 • Implementeringssporet, som skal designe skræddersyede interventioner til mennesker med komplekse problemer i nakke og ryg.

Patienternes har urealistiske forventninger

Nadine Fosters hovedbudskab var, at der ikke er sammenhæng mellem best practice og patienternes forståelse af deres rygsygdom og forventninger til behandlingen af den.

”Back Pain: Don’t take it lying down”, understregede Nadine Foster.

Der er ifølge hende brug for et opgør med de tidligere antagelser om, hvad lænderygsmerter er, og hvordan man skal forholde sig til dem. Selv om det er kendt viden hos eksperterne, skal befolkningen have at vide, at ro og hvile ikke hjælper på rygsmerter. I stedet skal man så vidt muligt skal opretholde normal aktivitet, bevare tilknytningen til arbejdet og forblive fysisk aktiv.

”Behandlingen af lænderygproblemer har historisk set været dyr og ineffektiv, så der er brug for nye strategier. Vi skal være bedre til at stratificere patienter til den rigtige behandling afhængig af kompleksiteten af deres symptomer og styrke samarbejdet mellem de forskellige sundhedsfaglige personer, der behandler patienterne. Vi skal væk fra lægens rolle som gate keeper og tovholder til fordel for patientforløb designet omkring de kliniske retningslinjer og med en bred pallette af sundhedspersoner som ansvarlige”, sagde Nadine Foster. 

Læs også nyhed om Per Kjærs professorat

Del eller udskriv siden
10 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Mikkel Riber Larsen

  Til Peter Hansen

  Ang øvelse 7:
  Et par overvejelser herfra:
  At trykket stiger i discus er i sig selv ikke det problem som vi fysioterapeuter tidligere, ud fra et teoretisk udgangspunkt, har gjort det til.
  På samme måde er det heller ikke et problem at trykket stiger i en muskel under muskel arbejde. Med rette dosis tryk (the sweet spot) kan man derimod opnå at vævet styrkes. Også discus´ lameller.

  Prøv at læse denne artikel om roere, der jo udsætter deres ryg for mange foroverbøjninger med megen "load" dagligt. http://theconversation.com/best-way-to-avoid-back-pain-lift-heavy-things-93702

  Det gælder måske derfor om at stimulere ryggen med rette belastningsdosis, der styrker ryggen.
  Så øvelse 7: Et bud er, at det er en individuelt tilrettelagt øvelse for ryg-patienter, der responderer med tolerance på strækøvelsen og dermed også på trykket. Det kan medføre en styrkelse af discus og ryggens funktion så ryggen i det daglige kan "cope" med naturlige funktioner der fx indebærer foroverbøjninger.

  Jeg er helt klar over at denne teoretiske anskuelse står i stor kontrast til hvad man læser mange steder.

  mvh en fysioterapeut
 • Peter Hansen

  Kære Per Kjær

  Lektor, fysioterapeut, Magister, PhD ved Klinisk Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik

  Tillykke med dit professorat i muskuloskeletal forskning med fokus på ryg- og nakkelidelser. Hvor din indflydelse muligvis bliver stor, på fremtidens, især unge, patienters fremtid, med problemer i bevægelsesapparatet.

  Indflydelse på bla kliniske retningslinjer, som er og bliver officielle overskrifter på, “hvordan vi gør” med patienterne, med problemer i bevægelsesapparatet.

  Som du kan fornemmer har jeg både interesse og erfaring, som patient, i udviklingen, samt dyb indsigt i, hvordan det i virkelighedens verden kommer til at gå patienterne og over hvilken tidshorisont.

  En tidshorisont, som desværre i mange tilfælde, kan og er lang, samt har indflydelse på patientens fremtid på alle fronter. Socialt og økonomisk.

  Undres over, hvor mange der har meninger, faglige meninger om patienternes verden. Ja, sågar myndigheder der påstår at en lumbal operation for diskusprolaps er blevet risikofri.

  Hvor andre, herunder politikerne, kræver færre lumbale operationer pga manglende resultater og som bare “lige skal trænes væk”

  Andre påstår, at MR-scanninger kan sygeliggøre patienterne, hvis man finder tegn på eksempelvis udposninger i en ryg-disk. Derfor færre MR-scanninger……..

  Og slet ikke de nyeste Vippescannere, som ellers kan tydeligegøre en ung rygpatients problemer med gentagne indlæggelser.

  Det er jo ikke første gang, vi patienter, bliver stillet i udsigt til at NU kommer der nye muligheder, NU skal vi bare lige osv osv.

  Fysioterapeuter har mange funktioner, har mange indgange, fagpolitisk til at klemme sig ind mange steder. Ren fagpolitisk yderst professionelt gjort.

  Men hvad med patienten? Som i adskillige tilfælde bliver tilbagevist til den henvisende læge, fordi fysioterapeuten har mistanke om en lumbal diskusprolaps og er ikke tryg ved at behandle patienten med den mistanke.

  Før en ung rygpatient når sin første MR-scanning, liggende eller i bedste fald stående, skal denne som bekendt først igennem “ Det konservative behandlingstilbud” med piller, ro og regelmæssighed, sengeleje, sygemelding og når der er gået tilpas lang tid, så bliver patienten henvist til eksempelvis fysioterapi.

  En behandlingsform, som kun ganske få, kan få bevilget individuel vederlagsfri.

  Patienten er på lav ydelse, sygedagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse på kontanthjælps niveau. Så her findes der ikke økonomi til fysioterapeutens regning på de 60% egenbetaling.

  Patienten mister kostbar tid. Hvis tilknytning til en arbejdsgiver, ligger en fyring nær. I de fleste tilfælde en raskmelding fra Jobkonsulenten`s side af, ikke lægefaglig raskmelding men i sygedagpengelovens forstand.

  Ofte inde de første 22 uger på sygedagpenge og havner på kontanthjælp. Hvis man ikke er gift med en som er i arbejde.

  Livet er ikke let for unge rygpatienter.

  Jeg håber du har bemærket, et af mine spørgsmål, som andre professionelle autoriserede sundhedspersoner, endnu ikke har besvaret. Af mig ukendt årsag.

  https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-12364/bevaegelighedsoevelser-til-patienter-med-laenderygsmerter.pdf

  Muligvis kan du hjælpe mig?

  Som professor, fysioterapeut hvilken beskrivelse af øvelse nr. 7 vil du give og begrunde, for at netop en sådan øvelse skulle være befordrende for en rygpatients helbred? S.U.

  Hvad er målet for øvelsen? Hvilket resultat vil man opnå ved denne øvelse? S.U.

  Vil trykket i rykken være befordrende for en rygpatient? S.U.

  https://www.youtube.com/watch?v=_T-eQJnZRRk

  Med venlig hilsen

  Bilag

  https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/sdu-er-ved-at-udvikle-et-glad-forlob-for-ryggen?utm_campaign=640172_08-01_ikke-medlemmer&utm_medium=email&utm_source=Corpus+ikke+medlemmer-All_Users

  Vores mål er at give patienter med rygbesvær redskaber, de selv kan bruge til deres rygproblem, og der er derfor mere fokus på at skabe adfærdsændringer ved en kognitiv tilgang i rygforløbet”, siger fysioterapeut, ph.d. Inge Ris.
 • Anna Frost

  Et fysioterapeut-livslangt suk:
  at vi finder mere differentierede udtryk for "ondt i ryggen" - især til overskrifter og i pressen!
  Det er ligeså upræcist som "gigt" .....

  Ikke at vi skal til at præcisere diagnoser - bare et par mere rummelige "kasser" til rygsmerterne, og dermed også til den forventede (be)handling.

  I øvrigt: Tillykke til Per Kjær!

  mvh
  Anna Frost
 • Karsten Jakobsen

  @Peter Hansen

  Jeg tænker en fysioterapeut kunne være et bud på en torvholder. For mig er det ikke så vigtigt præcis hvilken faglighed en sådan "funktion" skal have men mere at personen er i stand til at bringe de rigtige fagligheder i spil på det rigtige tidspunkt i forløbet og få dem til at snakke sammen. Det kræver at man som fysioterapeut er villig til at sætte sin faglighed en smule "på spil" og anderkende at smerter i ryggen ikke kun er et tryk på en nerve eller en spændt muskel - men kan være langt mere kompliceret end det. I min ideelle verden sad man i teams og arbejdede med kroniske smertepatienter på tværs af fag.

  Men Peter. Det er fuldstændig ligegyldigt hvad jeg mener og synes, da det system vi til dagligt arbejder i ikke tilgodeser at tænke på tværs - hverken kommunalt eller privat.

  MVH
 • Jens Gramstrup Olesen

  Hvem siger fysioterapeuter ikke kan være gatekeepere?
  Eller for den sags skyld "kontaktlæge" på hospitalerne ihvertald i Jylland.
  Uanset - vil jeg gerne tale med dig Peter om det med GOP.
  Tror vi skal gøre det pr. mail i så fald. Min er: Jensroad@post5.tele.dk
 • Peter Hansen

  Specialevejledning for intern medicin: reumatologi

  http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/specialeplanlaegning/specialeplan-2010/~/media/75B4F9BBCA7A47288C7A5F36BCF92CA4.ashx?m=.pdf

  Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

  Karsten Jakobsen, jeg formoder du er fysioterapeut og hvis det er korrekt, hvem ville du anbefale bliver gatekeeper?

  Som patient er min erfaring, at for mange læger, speciallæger mangler viden om optræning. Ved eksempelvis udarbejdelse af en GOP, Genoptræningsplan krydser man oftes bare af i fysioterapi og så overlades det til fysioterapeuten, at tilrettelægge den videre optræning af en given patient, herunder de alvorlige opgaver.

  Jeg mangler en reaktion og beskrivelse af øvelse #7 af en fagperson, fysioterapeut.

  Med ønsket om en god Påske til alle.

  Med venlig hilsen
 • Karsten Jakobsen

  Hej Claus

  "Lægen skal og bør fortsat være gatekeeper, for vi er klart mere kompetente i differentialdiagnostik" - Når vi snakker lænderyg - hvordan VED du så det? Tal? Studier? Forsøg? - blot nysgerrig. MVH
 • Claus Svenningsen

  Lægen skal og bør fortsat være gatekeeper, for vi er klart mere kompetente i differentialdiagnostik. Fysioterapeuter er til gengæld helt uundværlige i den senere undersøgelse og behandling Mvh reumatologen
 • Peter Hansen

  Må patienten tage ordet? Tak!

  CITAT" Ondt i ryggen er et livsvilkår og skal forstås som sådan. Der skal gøres op med gamle myter og ineffektive behandlinger, og der skal i højere grad fokus på forebyggelse fremfor behandling" CITAT slut

  Hvilken type rygpatient tales der om? S.U.

  Fru Hansen, som har været i kolonihaven og fået sig et hold i ryggen? S.U.

  Hr. Jensen, som har spillet golf og tilegnet sig et hold i ryggen? S.U.

  Traume og fremadklidning af et lumbalt led? Diskusprolaps i S1, L5, L4 etc?

  En ung VVS-smed med en lumbal dese-operation over flere led, efter en alvorlig arbejdsskade? S.U.

  Ondt i ryggen er et livsvilkår? Sikken dog noget amatøragtigt vrøvl, af værste skuffe.

  "Myter og ineffektive behandlinger"

  Venligst beskriv hvilke ineffektive behandlinger fysioterapeuterne behandler rygpatienterne med i dag. Dem må påstandes forfatter retfærdigvis kende til. S.U.

  Et af, især unge, rygpatienternes største problem er, at hvis de er på sygedagpenge, kontanthjælp, lavtlønnet så findes der ikke økonomi til betaling af de 60% af Jeres regning, da Sundhedsstyrelsens retningslinjer, ikke giver adgang til vederlagsfri behandling for rygpatienter, her diskusprolapser

  https://www.sst.dk/~/media/D31352E52A614CEF94E25A02C6C95050.ashx

  Hvis lægerne, enten overholder lovgivningen og/eller er sig bevidst om, at patienten før udskrivning, enten fra hospital, klinik eller skadestue, har behov for optræning via en GOP, Genoptræningsplan giver det kortvarig vederlagsfri behandling, indtil patienten er afskrevet fra hospital. En GOP som skal udarbejdes i samarbejde med patienten, før udskrivning med kopi til kommunen.

  GOPèn skal gradueres hvilket niveau optræningen skal udføres efter og her er henvisningen ikke personlig og oftes havner patienten på kommunalt holdtræning, som i disse tider er særdeles populære..... især af økonomerne.

  Derimod, hvis patienten får en lægehenvisning til fysioterapi er henvisningen personlig og her bestemmer patienten, hvor og af hvem patienten skal behandles af.

  En henvisning til fysioterapi, muligvis individuel henvisning, er grundet en FYSISK diagnose og alligevel bliver fysioterapeuterne opfordret til at screene os patienter om vi har en "Funktionel Lidelse" og her har I jo journalpligt. Hvis kommunernes sagsbehandlere får adgang til, hvad fysioterapien skriver i patienten journal vedr "Funktionelle Lidelser" er det ren guf for den videre sagsbehandling med sandsynlige alvorlige konsekvenser for patienten.

  Her mangler jeg fysioterapiens utvetydige tagen afstand for slige opfordringer.

  MR-scanninger, liggende eller stående, er som bekendt een af de eneste måder lægerne kan verificerer en ryg-diagnose, diskusprolaps, udposning, fremadglidning etc

  Andre fysioterapeuter opfordre til færre MR-scanninger fordi man nu mener, at mange af os rygpatienter bliver SYGEliggjorte, hvis der findes en sådan MR-scanning sted.

  Flere kommuner arbejder på, at henvisningsretten til vederlagsfri fysioterapi skal fratages lægerne og overgå til kommunernes sagsbehandlere eller embedsmænd.

  Endnu et forsøg på ukritisk besparelser ref CITAT "Vi skal væk fra lægens rolle som gate keeper og tovholder til fordel for patientforløb designet omkring de kliniske retningslinjer og med en bred pallette af sundhedspersoner som ansvarlige”, sagde Nadine Foster."CITAT slut

  Alle, herunder fysioterapien ønsker at være de primære. Vi vil have. Vi er de tværfaglige eksperter.

  Sidste år skrev I også om fremtidens behandling, for patienternes skyld:

  https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/vederlagsfri

  Vi rygpatienter venter spændt.

  Politikerne, Bertel Haarder tidligere sundhedsminister kræver færre lumbale operationer fordi resultaterne udebliver.

  Ankestyrelsen har udsendt en Principafgørelse 108-13 som GudHjælpMig klassificere lumbale operationer, som RISIKOFRIE.

  Er fysioterapien enig i dette udsagn om, at lumbale operationer er RISIKOFRIE. S.U.

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160588 "Gældende"

  Hvis patienten er utryg for en lumbal operation for diskusprolaps kan jobkonsulenten eller sagsbehandleren stoppe ens sygedagpenge, indtil patienten bliver mør og skal betale husleje. Denne tvang i den sociale sagsbehandling er dog stoppet midlertidigt af Folketinget frem til juli 2019. Ankestyrelsen er dog ikke enige med Folketinget om dette forbud.

  Udover et spændende debatmøde med professorer om et fremtidigt paradigmeskift, hvor lægerne bliver ført ud på sidelinjen og vi rygpatienter bliver stillet i sigt at NU kommer fysioterapien med de helt korrekte behandlinger.

  Præcis, hvad, hvilke og hvornår får patienterne viden, om de nye behandlinger? S.U.

  Bliver det på kommunalt holdtræning? S.U.

  Bliver det individuelt, nye behandlingsformer? S.U.

  Jeg håber, at selv professorer og fysioterapeuter, kan fornemme, at rygpatienter godt kan have problemer med dels forståelsen af systemet og lysten til at have tillid til den kamp der foregår omkring en rygpatient, som bliver truet på sit forsørgelsesgrundlag, samtidig med mangle resultater af en given behandling, som I trods alt påstår er nærværende i denne tid.

  CITAT"ineffektive behandlinger"CITAT slut, hvor ordene er Jeres, ikke mine. Derfor må mine spørgsmål nødvendigvis besvares, hvis der foreligger nye behandlingsformer, øvelser.

  Er det disse anviste øvelser, som ikke skal bruges i fremtiden? S.U.

  https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-12364/bevaegelighedsoevelser-til-patienter-med-laenderygsmerter.pdf

  Måske kunne en professor eller en autoriseret fysioterapeut forklare mig hensigten med øvelse # 7 for en rygpatient med lumbale problemer? S,U.

  Vi kunne muligvis blive enig om, patientens tryk i disk-kernen, ved udførelsen af øvelsen, vil stige til et niveau, som muligvis ikke er befordrende for patienten helbred? S.U.

  https://www.youtube.com/watch?v=_T-eQJnZRRk

  Med disse ord er det mit håb, at professionelle fysioterapeuter kan svare mig på de spørgsmål jeg har stillet.

  Med venlig hilsen

  Patienten, 46 års erfaring som kronisk smertepatient, lumbalt opererede diskusprolapser L5, L4, L2, L1, prolaps i S1 med rodtryk, §4, Boston-korset fra anus til hagen, indlæggelser i antal 56, forsøgt genoptræne af ca 40 fysioterapeuter fra samtlige hospitaler herunder Rigshospitalet afd Glostrup neurokirurgisk, uden succes med tidens " ineffektive behandlinger" bevilget vederlagsfri optræning, ikke pga "små skavanker i ryggen" men diagnosen Dystoni i rygmuskulatur. Ref Sundhedsstyrelsens guide for vederlagsfri behandling
 • Anders Christoffersen

  Super - var der noget nyt omkring:

  - risikofaktorer og lændesmerters opståen?
  - og hvilke patientgrupper snakker vi om: unge, ældre, sportsfolk, alle mennesker i almindelighed eller hvordan?
Indsend kommentar