Ny professor vil styrke forskning i ryg og nakke

Fysioterapeut Per Kjær er udnævnt til professor i muskuloskeletal forskning med fokus på ryg og nakke. Et af hans mål er at styrke den tværfaglige forskning på området blandt andet via sit samarbejde med University College Lillebælt.
Per Kjær tiltræder på torsdag som professor i muskuloskeletal forskning med fokus på nakke og ryg. Et af hans mål er at blive brobygger mellem forskningen og kandidatuddannelsen i fysioterapi på SDU og grunduddannelsen på University College Lillebælt. Foto: Thomas Jessen

På torsdag tiltræder fysioterapeut, ph.d. Per Kjær et professorat i muskuloskeletal forskning ved Syddansk Universitet.  Professoratet er opslået som et partnerskab mellem Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og University College Lillebælt (UCL).

Med professoratet skal Per Kjær videreføre og igangsætte forskning inden for ryg og nakke, og han får en overordnet rolle som brobygger mellem forskerne på SDU og UCL, samt kandidatuddannelsen på SDU og professionsbacheloruddannelsen på UCL.

Per Kjær har en omfattende forskning omkring ryg og nakke bag sig og har været leder af den store befolkningsundersøgelse ”Fynske Rygge”. MR er et af hans forskningsområder, hvor han blandt andet har undersøgt sammenhængen mellem patientens rygproblemer og resultaterne fra MR-skanning og har på et tidligt tidspunkt haft fokus på Modic-forandringer.

”Jeg ser med mit professorat muligheden for at styrke forskningen inden for nakke og ryg via samarbejder med andre forskningsmiljøer i Danmark, på University College Lillebælt og udenlandske forskere”, siger Per Kjær.

Brobygger

”En af mine vigtigste opgaver som professor bliver at være brobygger mellem bachelor- og kandidatuddannelserne og forskningen på SDU. På UCL kan jeg byde ind med mit omfattende nationale og internationale netværk af forskere på nakke-ryg-området, skabe ph.d.-forløb for undervisere, støtte og udvikle dem, der allerede er forskere både på fysioterapeutuddannelsen og på radiografuddannelsen”, siger Per Kjær.

På Syddansk Universitet er han tilknyttet Center for Muskler og Led, et forskningsfællesskab med viden og ressourcer inden for kiropraktik, fysioterapi og arbejdsmiljø. ”Der arbejdes på Institut for Idræt og Biomekanik tæt sammen omkring forskning i muskuloskeletale lidelser og det er på rygområdet naturligt at samarbejde på tværs”, siger Per Kjær. 

Flere projekter i gang

Samme dag som Per kjær tiltræder sit professorat slutter et af de store projekter, patient@home, han har været involveret i. Projektet har kørt i seks år og er et af de største af sin art med et budget på 170 mio. kr. og mange forskellige forskere og forskningsmiljøer inddraget. Det overordnede mål med projektet har været at finde frem til, hvordan teknologi kan understøtte behandling i eget hjem.

Per Kjær har ledet en gruppe, som har arbejdet med til at udvikle teknologi til at styrke rehabiliteringen af patienter med hhv. diskusprolaps i nakken, med apopleksi og ældre med funktionstab. Der indgår blandt andet udvikling af sensorer til måling af bevægelser i nakken hos nakkepatienter med henblik på valg af øvelser, en app som kan hjælpe patienter med at håndtere deres smerter efter en diskusprolaps i nakken, en robot til træning af patienter med apopleksi og interaktive fliser til træning af ældre,

Selvom man nåede langt med de mange delprojekter, som projektet består af, er der ifølge Per Kjær et stykke vej til at teknologierne er så langt fremme, at de kan inddrages i den daglige praksis.  

Aktuelt er Per Kjær med i et EU-støttet projekt SelfBack, hvor en stor international og tværfaglig gruppe bestående af ingeniører, læger, kiropraktorer, idrætsuddannede, muskelfysiologer, antropologer, fysioterapeuter etc. udvikler en app til håndtering af rygbesvær.

”Min rolle er her at medvirke til at designe et øvelsesprogram, som kan være hensigtsmæssig for en bestemt og veldefineret patientprofil. Vi har bedt forskellige patienter besvare en række spørgsmål, der bruges til at skabe nogle typiske patientprofiler, som vi kan bruge til at målrette træningstilbuddet til netop dem med den samme profil”, fortæller Per Kjær.

App’en er selvlærende, det betyder, at hvis der er patienter, der falder udenfor de allerede definerede profiler, så generer app’en en ny profil, der kan bruges til at finde det rette træningsprogram. Både patient@home og Selfback indgår workshoppen på fagkongressen med titlen ”Rehabilitering gennem leg, robotter, sensorer og apps”.

Evidens på rygområdet

Per Kjær har også været med til at udvikle GLA:D Ryg, som er en evidensbaseret intervention til mennesker med rygproblemer, og som skal være et tilbud til patienter, der kommer hos kiropraktorer eller fysioterapeuter med deres ryg-gener.

På fysio.dk har det været en debat om, hvorvidt man med rette kan kalde dette tilbud evidensbaseret, blandt fordi evidensen på området ifølge kritikerne er sparsom.

Men dette vil Per Kjær ikke høre tale om. ”Det næste Cochrane-review (red.:endnu ikke publiceret) om øvelser for rygbesvær inkluderer 202 RCT-studier, der har vist effekt af træning. Ganske vist ved vi ikke, hvilken dosis eller hvilke typer af træning, der har betydning, men vi ved, at for at få effekt på smerter og funktion skal der trænes i 8-12 uger.

Vi ved også at kognitiv adfærdsterapi har nogen effekt, og at effekten bliver større end vi har set tidligere, hvis en kognitiv tilgang og øvelser kombineres. Derudover anbefaler både de danske nationale kliniske retningslinjer, og de engelske NICE-retningslinjer de samme elementer af rehabiliteringen”, siger Per Kjær.

Desuden ved man, ifølge Per Kjær, at tilbuddene til patienter med rygbesvær er meget forskellige hos behandlerne, og at nogle af dem er usikre på, om det, de tilbyder patienterne, er godt nok. Her er tanken, at GLA:D Ryg kan give behandlerne et evidensbaseret fundament at behandle ud fra, som skaber den tryghed, som patienterne har brug for.

Per Kjær mener ikke, det er relevant at forske i alle delelementer af GLA:D, hvor der allerede ligger solid forskning. Til gengæld vil forskerne på Syddansk Universitet undersøge om indførelsen af tilgangen i en bestem region i landet har effekt på forbruget af sundhedsydelser for denne patientgruppe. Registreringen i en database betyder også, at man får et meget stort antal patientforløb, der kan give et billede af effekten af behandlingen på den enkelte og gruppen som helhed.

Stort tillykke

Formand for Dansk Selskab i Fysioterapi, Lars Henrik Larsen, ønsker Per Kjær tillykke med udnævnelsen og ser frem til at Per Kjær med professoratet kommer til at spille en vigtig rolle for den fysioterapeutiske tilgang til behandlingen af nakke- og rygproblemer.

” Per Kjær kan, som professor med en stærk fysioterapeutisk praktisk baggrund, forhåbentligt være med til at føre forskningen tættere på den fysioterapeutiske praksis inden for disse udfordrende områder. Desuden kan jeg glæde mig over, at Per i det nye professorat vil styrke samarbejdet mellem forskningen på SDU og fysioterapeutuddannelsen. Det bliver spændende at følge og se, hvilken afsmittende effekt denne type konstruktioner kan have på professionsudviklingen”, siger Lars Henrik Larsen.

Desuden fremhæver Lars Henrik Larsen Per Kjærs fortid som en dygtig fagperson med stærke rødder ind i de faglige miljøer og det muskuloskeletale selskab.

”Det er rigtig dejligt, at Per er en professor, der har praktiseret som kliniker i mange år og så endda en af de rigtig dygtige af slagsen, der har undervist på alle niveauer på efter- og videreuddannelse og i dag er medlem af standardkomiteen i den internationale forening for manuelle terapeuter, IFOMPT, som monitorerer og godkender uddannelser i muskuloskeletal fysioterapi i hele verden. Nu kulminerer hans karriere med udnævnelsen til professor. En del forskere og professorer har og har haft relativt lille forbindelse til eller erfaring med praksis, hvilket kan udfordre de centrale forskningsspørgsmål der udvikles i forskningsmiljøerne.

Jeg tror, at når man som Per er rodfæstet i sin professions praksis-idealer, kommer det til at betyde noget for den forskning, man gennemfører og implementeringen af forskningen i praksis. Og det vil komme fysioterapien til gavn”, fastslår Lars Henrik Larsen og glæder sig til at følge udviklingen og fortolkningen af forskningsindsatsen, der skal styrkes gennem professoratet.