Befolkningen skal kende den nye tilgang til rygbehandling

Hvile og lange sygemeldinger hjælper ikke, hvis man har ondt i ryggen. Det ved eksperterne, men befolkningen har en helt anden forventning til den behandling, de får. Det var budskabet i fysioterapeut, professor Per Kjærs tiltrædelsesforelæsning.
Foto: iStock.

Tilhørerne i den fyldte foredragssal kunne ved tiltrædelsen glæde sig over to spændende oplæg og efterfølgende debat, der samlet lagde op til et paradigmeskift inden for behandlingen af ryg- og nakkelidelser.

Per Kjær beskrev de overordnende visioner for det nye professorat. Derudover havde han inviteret den engelske fysioterapeut og professor Nadine Foster fra Keels Universitet til at give et bud på fremtidens tilgang til rygbehandling.

Arrangementet blev rundet af med en debat mellem tilhørerne og en række markante forskere fra ind- og udlandet. 

Tre forskningsspor

Per Kjær vil med sit professorat bringe forskning og klinisk praksis tættere på hinanden og omsætte viden fra forskningen til handling på UCL. Han vil følge tre spor i sit arbejde som professor:

  • Det epidemiologiske spor, hvor han vil undersøge sammenhængen mellem kliniske fund og symptomer med objektive fund ved hjælp af MR.
  • Det teknologiske spor, som vil sætte fokus på brug af teknologi i rehabiliteringsindsatserne.
  • Implementeringssporet, som skal designe skræddersyede interventioner til mennesker med komplekse problemer i nakke og ryg.

Patienternes har urealistiske forventninger

Nadine Fosters hovedbudskab var, at der ikke er sammenhæng mellem best practice og patienternes forståelse af deres rygsygdom og forventninger til behandlingen af den.

”Back Pain: Don’t take it lying down”, understregede Nadine Foster.

Der er ifølge hende brug for et opgør med de tidligere antagelser om, hvad lænderygsmerter er, og hvordan man skal forholde sig til dem. Selv om det er kendt viden hos eksperterne, skal befolkningen have at vide, at ro og hvile ikke hjælper på rygsmerter. I stedet skal man så vidt muligt skal opretholde normal aktivitet, bevare tilknytningen til arbejdet og forblive fysisk aktiv.

”Behandlingen af lænderygproblemer har historisk set været dyr og ineffektiv, så der er brug for nye strategier. Vi skal være bedre til at stratificere patienter til den rigtige behandling afhængig af kompleksiteten af deres symptomer og styrke samarbejdet mellem de forskellige sundhedsfaglige personer, der behandler patienterne. Vi skal væk fra lægens rolle som gate keeper og tovholder til fordel for patientforløb designet omkring de kliniske retningslinjer og med en bred pallette af sundhedspersoner som ansvarlige”, sagde Nadine Foster. 

Læs også nyhed om Per Kjærs professorat