Debat: Skal fysioterapeuten udskrive medicin?

I England har fysioterapeuter ret til at udskrive medicin til patienterne. Her i landet vil de praktiserende læger gerne aflastes, og det er svært at rekruttere både sygeplejersker og sosuassistenter. Det kan betyde nye jobområder for fysioterapeuterne, mente de fem debattører på repræsentantskabets åbningsdebat.
I åbningsdebatten diskuterede formand Tina Lambrecht, Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd, Peder Jest fra Odense Universitetshospital, Jørgen Skadborg fra PLO og Gitte Østergaard fra Odense Kommune rollerne i fremtidens sundhedsvæsen. Foto: Jens Wognsen

I England må fysioterapeuter udskrive medicin til patienterne, uafhængigt af lægen. Og fordelen ved systemet er mange, sagde Karen Middleton, direktør for fysioterapeutforeningen i England og selv fysioterapeut, som indviede åbningsdebatten på repræsentantskabsmødet via et videoindlæg.

"Når fysioterapeuten må ordinere medicin, får patienterne behandling hurtigere, og udgifterne går ned. For i modsætning til hvad man havde forventet, så får fysioterapeuterne taget patienterne af pillerne, fremfor at udskrive endnu mere medicin. Så alt i alt er det godt for patienterne, og det er billigere for skatteborgerne."

Udnyt kompetencerne bedre

Karen Middleton var en af fem debattører, som drøftede temaet 'Nye roller i sundhedsvæsenet' på repræsentantskabsmødets første dag i Nyborg. Hvorvidt danske fysioterapeuter snart skal udskrive medicin til patienterne, fandt Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, det svært at svare på.

”Man kan ikke se bort fra, at i andre dele af verden går det den rigtige vej. De, som har fået ordinationsretten, anvender den med stor omhu og samvittighedsfuldhed, og befolkningen i Danmark er jo ikke meget anderledes. Jeg kan godt se en fremtid for det, men tingene tager lang tid her i landet. Vi vil kunne nå meget længere allerede nu ved at blive endnu bedre til at udnytte de kompetencer, vi har som sundhedsprofessionelle, uanset om vi er ergoterapeuter, fysioterapeuter eller sygeplejersker.”


Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Peder Jest, lægelig direktør fra Odense Universitetshospital.

Livsstilsændringer til kroniske patienter

Peder Jest, lægelig direktør fra Odense Universitetshospital, ser gerne en udvikling her i landet, der går i retning af den engelske model. Fysioterapeuter har et bredt blik for sundhedsfremme og forebyggelse, og med en bred palette af metoder i værktøjskassen, kan faggruppen få nye arbejdsområder.

”Der vil ske en forandring i den her retning, og vi har brug for den af flere grunde. Hvis vi skal hjælpe patienter med kroniske sygdomme, blandt andet diabetes, så skal vi hjælpe dem til at få en anden livsstil, vi skal spørge til hvordan de træner og spiser. Vi ved fra undersøgelser i USA, at patienter med forhøjet blodtryk ikke tager deres medicin efter tre måneder. Det vil sige, at de gør ikke det, som lægen anbefaler. Ved at gøre som i England, og ved at tænke forebyggende, kan man foregribe det,” sagde han med tanke på fysioterapeuterne.

Må fysioterapeuten give støttestrømper på?

Spørgsmålet er, om fysioterapeuter også skal kunne løse andre opgaver i mødet med borgeren. For patienterne ønsker at blive hjulpet hurtigt og at modtage hjælpen så få steder, som muligt. Det betyder, at flere skal arbejde tværfagligt, men uden at give køb på egen faglighed, mener Gitte Østergaard, direktør i Ældre og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

”I kommunen forsøger vi at se på patienten holistisk: Hvad har borgeren brug for, og hvem skal levere det. Fysioterapeuten, ergoterapeuten og sygeplejersken skal ikke lave det samme, men de skal have styr på deres faglighed og supplere hinanden, så vi opnår det bedste resultat for borgeren og sætter borgeren i centrum. Og nogle gange betyder det, at fysioterapeuten måske må hjælpe borgeren med at få støttestrømper på og tage en ostemad ud af køleskabet, inden man går i gang med at træne, for ellers skal der komme en hjemmehjælper ud en halv time før.”

Læger vil aflastes af fysioterapeuter

Jørgen Skadborg, formand for PLO (Praktiserende Lægers Organisation) i Region Syddanmark, ser gerne en aflastning af de praktiserende læger med hjælp fra fysioterapeuter.

”Vi har alt for meget at lave. Jeg ville ønske, at vi i mindre grad skulle sanktionere vederlagsfri fysioterapi, for det virker som unødigt bureaukrati, set med mine øjne. Vi er 3400 praktiserende læger med 1700 patienter i gennemsnit, og det er mange flere end i f.eks. Norge, hvor lægerne har 1100 patienter per læge. Vi ønsker at komme af med noget af vores arbejde, og kan vi komme af med det til jer, på en meningsfuld måde, så er vi med på det.” Jørgen Skadborg peger på kiropraktorerne, som i dag kan henvise til rygcenter uden om lægen.

”Det er vi meget trygge ved,” siger han.


Jørgen Skadborg, formand for PLO og Gitte Østergaard, direktør i Ældre og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

Vil udvide grunduddannelsen

Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter, har fornylig besøgt England og set hvordan de engelske fysioterapeuter bliver klædt på til medicinordinationen.

”Fysioterapeuterne i England læser på universitetet og får et ekstra halvt års uddannelse i medicinordination. De får ikke den samme beføjelse som lægerne, men får en begrænset ordination, som betyder, at de kan ordinere medicin inden for specifikke områder,” påpegede hun og fortsatte:

”Jeg ser gerne, at diagnosticering lægges ind i grunduddannelsen, så fysioterapeuterne får de kompetencer.”

Tina Lambrecht mener, at man skal turde rokke ved de strukturer og mønstre, som i dag hersker i sundhedsvæsenet, for at kunne hjælpe patienterne.

”Det handler om nærhed for borgerne. De vil gerne kunne konsultere både sygeplejerske, læge og fysioterapeut samme sted, men de har et travlt liv, så hvorfor skulle de ikke kunne få hjælp det samme sted?”


Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Nyt personale på sygehusene

Peder Jest fra Odense Universitetshospital forudser, at en stor del af fremtidens sundhedsvæsen vil foregå uden for hospitalerne, og at sundhedshuse vil blive et almindeligt syn i lokalområderne, hvor praktiserende læger og terapeuter vil arbejde side om side. Men også på hospitalerne tror han på nye roller til sundhedspersonalet.

”Jeg tror, at vi fremover får afdelinger, der består af sygeplejersker, fysioterapeuter, farmaceuter og psykologer. Vi har svært ved at skaffe sygeplejersker til de ældre medicinske rehabiliteringskrævende patienter, så vi får en anden sammensætning af personalet. For vi har brug for terapeuter døgnet rundt,” sagde Peder Jest, som allerede har ansat en terapeut på en geriatrisk afdeling på grund af sygeplejerskemangel.

Lægerne står i vejen

Men den store barriere er lægerne selv, mener Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

”Vi har et sundhedsvæsen i Danmark, som er enormt hierarkisk opbygget, fordi lægerne ikke afgiver områder til andre professioner. Vi etablerer hospitaler, som stort set er opbygget som for 50 år siden. Hvis ingen tør forandre noget i den kommende sundhedsreform, så flytter vi ikke noget, og smider penge ud af vinduet for noget, vi kunne få meget bedre og billigere. Vi skal forandre det fælles sundhedsvæsen, som vi er en del af i dag, men det kræver, at de store lægeforeninger er med på, at vi skal kigge lidt ind i fremtiden.”

Tina Lambrecht bakkede op om Grete Christensen og efterlyste et mere proaktivt PLO.

”Jeg savner, at PLO læner sig frem og melder sig på banen og viser, at de tør bryde faggrænserne. For det kræver samarbejde, indsigt, og at vi tør kigge på udlandet, hvis vi sammen skal udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Vi skal turde træde ud på det dybe vand for at komme fremad.”