Dialogmøde og større repræsentantskab

Et enigt repræsentantskab vedtog, at repræsentantskabet fast skal mødes med regionsbestyrelserne. Samtidig bliver repræsentantskabet udvidet med ni medlemmer.
På repræsentantskabsmødet i Nyborg den 8.-10. november skal i alt 27 forslag behandles. Repræsentantskabet er Danske Fysioterapeuters øverste myndighed. Foto: Jens Wognsen

På sidste repræsentantskabsmøde var der forslag om at udvide med fem repræsentanter valgt af medlemmerne. Forslaget blev sendt i arbejdsgruppe, der skulle se på repræsentantskabets rolle. Resultatet blev et forslag i to dele på dette møde.

  • For det første at der i år uden repræsentantskabsmøde skal holdes dialogmøder mellem regionsbestyrelserne og repræsentantskabet.
  • For det andet at udvide med ni repræsentanter – fem direkte valgte, to fra de nye sektionsbestyrelser og to fra Dansk Selskab for Fysioterapi.

”Det vigtigste har været at forfølge ønsket om en tættere kontakt og dialog ved at indføre et dialogmøde. Det skal binde regionsbestyrelser og repræsentantskabet bedre sammen. Samtidig skal vi udvide repræsentantskabet, så det passer med, at vi får flere medlemmer,” sagde formand Tina Lambrecht.

Et konkurrerende forslag

Ud over forslaget fra arbejdsgruppen var der stillet et andet forslag til antallet af repræsentanter. Det indeholdt også en udvidelse med fem direkte valgte, men indeholdt samtidig forslag om, at alle fraktioner med 100 medlemmer skal have ret til en repræsentant.

”Både struktur og organisering er i forandring. Det er vigtigt at sikre, at mange forskellige interesser bliver repræsenteret. Det kan sikre, at det politiske arbejde bliver kendt i alle fraktioner,” sagde Marianne Kongsgaard, der var blandt stillerne af dette forslag.

Samlet diskussion

De to forslag blev diskuteret samlet, fordi de begge handlede om de dele af vedtægterne, der fastsætter antallet af repræsentanter.

Per Normann Jørgensen lagde ud med at takke arbejdsgruppen. Han var en af forslagsstillerne på forslaget om en udvidelse på forrige repræsentantskabsmøde.

”Det er et mere velgennemarbejdet forslag, der er kommet ud af det, end det jeg foreslog. Det er lige til at gå til. Men jeg håber, at man har overvejet, hvad det vil betyde for Dansk Selskab for Fysioterapis politiske uafhængighed, når de får pladser i repræsentantskabet.”

Fra én region

Nogle repræsentanter var bekymrede over, hvad de fem direkte valgte vil betyde for den geografiske fordeling.

”Jeg er bekymret for, at de alle sammen ville blive valgt i Region Hovedstaden. Måske skal vi i stedet vælge én per region,” sagde Marjanne den Hollander.

Tine Nielsen, der er regionsformand i Hovedstaden, pegede på, at det næppe var noget man behøver frygte.

”I forhold til det med at majorisere. Jeg sidder i hovedbestyrelsen som den eneste fra Region Hovedstaden. Så det er ikke noget vi er kendt for at gøre.”

Hun så en udfordring med demokratisk underskud i forslag 2.

”Som det er i dag så er alle valgt ind i repræsentantskabet. Hvis der bliver udpegning i fraktionerne, så bliver det en lille kreds der vælger. Det er problematisk,” sagde hun.

Balancen i repræsentantskabet

Tine Nielsen var ikke den eneste, der så udfordringer med det forslag.

”Regionsbestyrelserne er stadig Danske Fysioterapeuters rygrad. Der er et flertal derfra her i lokalet. Det skrider, hvis man kan oprette en masse fraktioner. Jeg siger ikke, det er forkert, jeg siger bare, at det er en tanke værd,” sagde Morten Topholm.

Også formand Tina Lambrecht pegede på balancen i repræsentantskabet i sit indlæg.

”Fra hovedbestyrelsens side side handler det om at tilgodese de mange forskellige interesser, der er i vores forening. Derfor foreslår vi at udvide repræsentantskabet med sektioner og faglige selskaber. Vi mener, det giver balance mellem faglige og politiske interesser,” sagde hun.

Stillerne af forslag to valgte et stykke inde i debatten at trække deres forslag.

”Vi tænker videre til næste gang – og vi kan sagtens tilslutte os det andet forslag,” sagde Per Tornøe. Han pegede dog samtidig på, at der er udfordringer med foreningens demokratiske processer.

”Der er fredsvalg til repræsentantskabet rigtig mange steder. Det skal give os stof til eftertanke. Det er noget, vi skal arbejde med.”

En chance for de unge

Ideen om fem direkte valgte fik pæne ord med på vejen i en række indlæg. Blandt andet fra hovedbestyrelsesmedlem Kirsten Ægidius.

”Jeg tænkte egentlig, at vi har en god bredde og en god størrelse, men vi taler også meget om medlemsinddragelse. Jeg synes, forslaget giver en chance for at unge kan komme ind i repræsentantskabet,” sagde hun.

De rosende ord gjaldt også forslaget om dialog med de regionale bestyrelser i de år, der ikke er repræsentantskabsmøde.

”Det er vigtigt, at vi ser hinanden i øjnene, og som hovedbestyrelse får fornyet vores mandat,” sagde Stefan Kragh.

Enstemmigt vedtaget

Efter debatten var der afstemning om forslaget. Alle repræsentanter stemte for.