En forening for alle fysioterapeuter

Fysioterapi skal fylde mere i fremtidens sundhedsvæsen og samfundsdebatten, og foreningen skal blive bedre til at engagere medlemmerne. Samtidig er det vigtigt, at Danske Fysioterapeuter kan rumme alle typer medlemmer. Tina Lambrecht åbnede repræsentantskabsmødet ved at pege på tre punkter, der skal sikre faget og fællesskabet fremover.
Tina Lambrecht ønsker at knytte medlemmerne tættere til foreningen de kommende år og vil samtidig sikre, at Danske Fysioterapeuter er en forening for alle. Det sagde hun i sin åbningstale på repræsentantskabsmødet i Nyborg. Foto: Jens Wognsen

”Nutidens fysioterapi er resultatet af en lang kamp”, sagde Tina Lambrecht i sin åbningstale til Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde, som blev skudt i gang for få timer siden. Hun henviste til de 100 år, der er gået, siden de første massøser og sygegymnaster stiftede foreningen i 1918.

Siden har faget udviklet sig afgørende. Det ser man blandt andet på det store videbegær i faget, hvor mere end 2000 fysioterapeuter har gennemført en formel videreuddannelse, professionen tæller en god håndfuld professorater, flere end 100 har taget en ph.d., og fysioterapeutiske forskere høster international ros og anerkendelse for deres arbejde.

Fysioterapi skal fylde i samfundet

Men der skal også kæmpes for faget, foreningen og fysioterapeuterne i fremtiden, sagde formanden, som gerne ser, at fysioterapeuter fylder endnu mere i fremtidens samfund og sundhedsvæsen, end tilfældet er i dag.

”Vores opgave som fysioterapeuter er at holde mennesker i bevægelse, og det gælder også i et større perspektiv. Derfor skal vi deltage i samfundsdebatten og give vores besyv med, når det handler om hvordan vi skal indrette vores fællesskab. Fysioterapeuter skal fylde mere, for vi ved, at fysioterapi virker,” sagde hun.

Styrke medlemmernes tilknytning

Næsten otte ud af ti fysioterapeuter i Danmark er medlem i foreningen, og det er rigtig godt. Men ligesom i mange andre faglige organisationer er organisationsprocenten faldende – en problematik, som kan forklares med faktorer som f.eks. stigende individualisering, digitalisering og andre samfundstendenser. 

”Jeg tror, at vi må konstatere, at det ikke er nok at tale om fællesskab, svinge den røde fane og bero sig på fagbevægelsens tidligere sejre. Der skal mere til, hvis vi skal fastholde alle vores medlemmer og lokke de unge til,” sagde hun og understregede, at der må nye tiltag til for at sikre medlemsopbakningen.

”Vi skal styrke medlemmernes indflydelse og tilknytning, og derfor vil vi i den kommende tid se nærmere på, om vi møder vores medlemmer på den rigtige måde. Vi skal også se på, om vi kan gøre det lettere for vores mange forskellige medlemsgrupper at deltage mere aktivt i foreningens liv, og om vi skal tilpasse organisationen til udviklingen i sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt. For Danske Fysioterapeuter skal være en levende forening med aktive og engagerede medlemmer.”

En forening der rummer alle

Det tredje område, som Tina Lambrecht ønsker at styrke, er foreningens evne til at rumme alle 15.000 fysioterapeuter og deres forskelligartede interesser.

”Da foreningen blev stiftet for 100 år siden, var der godt 400 medlemmer. I dag rummer organisationen 15.000. Med så mange medlemmer er der mange forskellige interesser i spil, og vi skal kunne rumme alle behov og yde relevant service til alle. Vi skal både være et meningsfuldt fællesskab for den unge ejer af en enkeltmandsvirksomhed, for underviseren på professionshøjskolen og for den kommunalt ansatte. Danske Fysioterapeuter skal være en forening for ALLE fysioterapeuter,” sagde Tina Lambrecht, som ser frem til de kommende dages drøftelser, hvor mange forslag vil ligge i tråd med de tre fokuspunkter.

Læs hele Tina Lambrechts mundtlige beretning (pdf)

Se den mundtlige beretning