Fagligheden i fysioterapi skal debatteres

Hvad er kernen i fysioterapi, og hvordan beskytter man fagligheden i en tid med besparelser og stigende krav om dokumentation? De spørgsmål skal debatteres – og medlemmerne skal være med til at definere svarene.
Foto: Jens Wognsen

Danske Fysioterapeuter skal diskutere, hvad fysioterapeutisk faglighed er. For den fysioterapeutiske faglighed er under pres, og derfor er det vigtigt at starte en dialog om kernen i faget. Det besluttede et enigt repræsentantskab. Forslaget kom fra Morten Høgh på vegne af Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi og udsprang af hans oplevelser af et stadig mere presset arbejdsmarked.

”Mange fysioterapeuter oplever, at mødet med patienterne er blevet mere stresset. Krav om dokumentation og administration tager tid fra arbejdet med patienten, og mange må vælge mellem at udfylde deres job – eller bevare glæden og fagligheden i deres arbejde.

Derfor er det essentielt, at Danske Fysioterapeuter styrker arbejdet for at beskytte medlemmernes arbejdsglæde, i takt med at budgetter, effektiveringskrav og kvalitetssikring fylder mere i sundhedsvæsenet. For det er ikke alene den enkelte fysioterapeuts arbejdsglæde, der er på spil, men også selve kernen i fysioterapien, som er fagligheden. Derfor skal vi finde ud af hvilke værdier, der er essentielle for s og som samler os,” sagde Morten Høgh.

Der er en hungren efter viden

Forslaget blev mødt af positive tilkendegivelser, blandt andet fra Lau Rosborg fra hovedbestyrelsen.

”Det er et fantastisk forslag, som er meget aktuelt. Følger man de faglige foraer på de sociale medier, er der en heftig diskussion, som udspringer af en hungren efter mere viden om, hvad faglighed er.”

Også Bente Anine Sørine Andersen kunne se de gode visioner i en fælles debat om faget.

”Det mangler vi undervisere også. Hvad er værdien i at uddanne fysioterapeuter? Vi får at vide på uddannelserne, at vi skal sørge for at have mange ting med, men hvad er vores fælles værdier i forhold til faglighed?”

Brian Errebo-Jensen fra Region Syddanmark indskød, at der allerede foregår en proces i foreningens arbejdsmiljøråd, som arbejder på en række konkrete anbefalinger for at forebygge stress.

”Det er en af de allerstørste opgaver for de faglige organisationer, for vi er nødt til som faglig organisation at sikre en anstændig balance, så medarbejderne har tilstrækkelig opbakning og tydelig rollefordeling.”

Fuld opbakning til forslaget

Jasper Juhl Holm fra Region Syddanmark kaldte forslaget for ‘modigt’.

”Det er modigt, for at beskrive faglighed er lige så svært som at beskrive kvalitet. Faglighed kan ændre sig i morgen. Men jeg har også oplevet det store pres, der er ikke tid nok, og grundlæggende er det et problem, at du skal behandle flere med de samme ressourcer og gerne spare undervejs.”

Repræsentantskabet gav enstemmigt tilslutning til, at der arbejdes videre med intentionerne fra forslaget.

”Vi deler til fulde din bekymring over presset på vores fag. Vi vil gerne have en dialog om fagligheden, for den skal være med til at tage vare på os hver især som fysioterapeuter, uanset hvilken rolle, vi har,” sagde Tina Lambrecht.

Læs flere nyheder fra repræsentantskabsmødet november 2018