Foreningen skal til eftersyn

Der skal et kritisk blik på Danske Fysioterapeuters politiske og organisatoriske struktur. Formålet er at styrke den politiske indflydelse, trimme foreningen og sikre mere medlemsdeltagelse.
Foto: Jens Wognsen

Der er gået mere end ti år, siden Danske Fysioterapeuter gennemførte en større strukturændring i foreningen. Dengang blev det besluttet at styrke foreningen med fem fuldtidshonorerede regionsformænd. Det var en konsekvens af kommunalreformren i 2007, som blandt andet mundede ud i de fem regioner, som afløste amterne.

Nu er det på tide at se foreningens struktur efter i sømmene igen, mener formand Tina Lambrecht, som fik opbakning til forslaget på repræsentantskabsmødet.

”Der er sket en masse siden dengang. Sundhedsvæsenet har ændret sig, og der er muligvis en helt ny sundhedsreform på vej.

Internt i foreningen er der også sket ændringer. Vi har fået Dansk Selskab for Fysioterapi, vi har fået de 18 faglige selskaber, og vi har fået de to sektioner for henholdsvis arbejdsgivere og ansatte og lejere.

Så der er også nogle interne faktorer, der gør, at vi skal tjekke op på, om der stadig er sammenhæng i tingene,” siger Tina Lambrecht.

Medlemmerne skal inddrages mere

Derudover peger formanden på, at der er behov for at se på, hvordan foreningens struktur i højere grad kan imødekomme medlemmernes mulighed for indflydelse og deltagelse i foreningens liv. Flere forslag på repræsentantskabsmødet gav udtryk for behov for mere medlemsdemokrati.

De gik på en udvidelse af foreningens øverste politiske ledelse med en lønnet næstformand, flere hovedbestyrelsesmedlemmer og mere medlemsinddragelse. Alt sammen tanker, der skal tages med i det eftersyn af den politiske og organisatoriske struktur, som skal gennemføres.

”Det handler om, at vi skal se på, hvorvidt vi har en struktur, som understøtter de ting, vi gerne vil. Det skal for eksempel være nemmere for medlemmerne at komme ind og være aktive i foreningen, adgangen skal være nemmere, hvis man har en ide til noget, man gerne vil. Det er vi usikre på, om strukturen i tilstrækkelig grad understøtter i øjeblikket.”

Samtidig peger Tina Lambrecht på, at en række tendenser i tiden sætter fællesskabet under pres.

”I samfundet gør faktorer som digitalisering og stigende individualisering, at fællesskabet kommer under pres. Det, der sker i samfundet, påvirker også foreningen, og derfor skal vi også se på, hvordan vi kan arbejde på relationerne, så vi kan få et stærkere bånd til medlemmerne,” siger hun.

Attraktiv for fysioterapeuter

Selve forløbet er ikke afklaret endnu, men hovedbestyrelsen mødes i januar og vil se på næste skridt, som formentlig bliver en arbejdsgruppe, som evt. med ekstern hjælp får ansvar for eftersynet.

”Ultimativt er man tilbage på repræsentantskabsmødet i 2020 med forslag til justeringer, som repræsentantskabet så skal tage stilling til,” siger Tina Lambrecht.

Danske Fysioterapeuters søsterorganisationer, fysioterapeutforeningerne i Sverige og England, har for nylig været igennem en tilsvarende proces, også med afsæt i strukturelle forandringer i sundhedsvæsenet og samfundet. Også Dansk Sygeplejeråd har haft en dagsorden omkring større medlemsinddragelse, fortæller Tina Lambrecht.

”Der er, udover de nævnte grunde, behov for at vi hele tiden trimmer organisationen, så den er attraktiv for medlemmerne. For man skal virkelig gøre sig umage, hvis man vil være medlemmernes førstevalg i dag. Derfor er det også vigtigt, at vi ser på organisationen med medlemmernes øjne og kritisk tager stilling til, om det giver mening, og om strukturen imødekommer det, som vi gerne vil.”

Læs flere nyheder fra repræsentantskabsmødet november 2018