Kan vi holde til at gå på arbejde til vi bliver 70?

Stigende pensionsalder og øget arbejdspres udfordrer os i arbejdslivet både i den offentlige sektor og i praksissektoren.

På en velbesøgt session på Danske Fysioterapeuters fagkongres blev det debatteret hvordan vi sikrer de bedste rammer for, at fysioterapeuter fortsat kan få et godt arbejdsmiljø og et godt arbejdsliv.

Det psykiske arbejdsmiljø kom i fokus fra arrangementets start, da det blev fremhævet, at hver sjette fysioterapeut rammes af stress, men også det fysiske arbejdsmiljø og sammenhængen mellem de to blev diskuteret.

"Vi skal ikke kun forholde os professionelt til andres fysiske arbejdsmiljø, men også vores eget", sagde Agnes Holst, der er medlem af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og arbejdsmiljøråd.

Behov for fleksibilitet

De tilstedeværende fysioterapeuter understregede behovet for fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen henover et helt arbejdsliv med forskellige ansættelsesformer til forskellige livsfaser under hensyntagen til den enkelte. Der skal være plads til fleksibilitet

"Men det at være på deltid skal ikke være et symptom på vores profession. Vi skal have et fag, hvor folk kan holde til at være på fuldtid og hvor folk kan holde til et helt arbejdsliv", sagde Danske Fysioterapeuters næstformand Brian Errebo-Jensen.

Danske Fysioterapeuter har nedsat et arbejdsmiljøråd, der skal kvalificere Danske Fysioterapeuters indsats for fysioterapeuters arbejdsmiljø og det gode arbejdsliv. Rådet skal arbejde videre med at udvikle en sammenhængende og koordineret arbejdsmiljøindsats i Danske Fysioterapeuter. Arbejdsmiljørådet vil tage pointerne fra debatten med sig i deres kommende arbejde.

Træning på arbejdspladsen

Et af de konkrete tiltag der kan hjælpe til at forbedre arbejdsmiljøet og forlænge arbejdslivet, som blev drøftet var træning på arbejdspladsen.

I video’en nedenfor kan du høre Steen Berggren, fra Arbejdsmiljø København, der har kunne påvise positive effekter af træning på arbejdspladsen og Uffe Holmgaard Rasmussen fra Sjællands Universitetshospital, der under debatten fremførte, at det afgørende er, at vi kan skabe ”et arbejde som mennesker kan holde til, og ikke blindt gå efter at skabe mennesker som kan holde til arbejdet”.

Læs om debatten i fagkongressens program

Læs om træning på arbejdspladsen i Danske Fysioterapeuters nyhedsbrev om forskning august 2017 (pdf)

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar