Fysioterapeuter kan hjælpe på lægemangel

Det er rigtig fornuftigt, at regeringen sætter fokus på mere hjælpepersonale i sit udspil til at løse manglen på praktiserende læger, mener Danske Fysioterapeuter.
Billede: iStock

I dag præsenterede Sundheds- og Ældreminister, Ellen Trane Nørby, regeringens forslag til at løse udfordringen med mangel på praktiserende læger. Blandt forslagene var brug af langt mere hjælpepersonale som fysioterapeuter, sygeplejersker og bioanalytikere.

Det er dybt fornuftigt, mener Tina Lambrecht, der er formand for Danske Fysioterapeuter. For mens uddannelsen af flere praktiserende læger tager tid, så er hjælpepersonale både en løsning her og nu - og en fornuftig måde at bruge pengene på.

"Erfaringerne viser, at fysioterapeuter kan levere ligeså god kvalitet i forhold til for eksempel rygpatienter. Derfor giver det både økonomisk og patientmæssig mening at satse langt mere på at bruge hjælpepersonale," siger Tina Lambrecht.

Meget mere hjælpepersonale

I sit udspil sætter regering ambitiøse mål for udviklingen i brugen af praksispersonale. Målet er en stigning i antal ansatte på 15 procent inden 2020. I 2025 skal antallet være øget med 40 procent. Det fremgår af udspillet, at i 2015 havde hver læge i gennemsnit cirka en klinikperson med ikke lægelig uddannelse tilknyttet sin praksis.

"Så der er plads til forbedring. Det handler også om organisering. Når lægerne går sammen i lægehuse bliver det også lettere at ansætte personale med anden sundhedsfaglig baggrund til at understøtte lægernes arbejde eller tage sig af specifikke patientgrupper," siger Tina Lambrecht.

Derfor mener hun også, at udviklingen med færre enkeltmandspraksisser og flere lægehuse er dybt fornuftig.

"Det giver mening både organisatorisk og udviklingsmæssigt. Mange unge læger har stort fokus på mulighederne for faglig udvikling og de er bare større, når man har kollegaer i det daglige," siger Tina Lambrecht.

Læs mere om hvad fysioterapeuter kan i lægepraksis

Del eller udskriv artiklen
2 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Tina lambrecht

  Kære Barbara
  Tak for dit input.
  Jeg er sådan set helt på linje med dig i ønsket om at sikre direkte adgang til fysioterapi. For mig at se så udelukker det ene ikke det andet.
  Der er fra sundhedsministeriets side af stor bevågenhed på almen praksis og de opgaver som der skal løses hos den praktiserende læge, som tidligere har ligget på sygehusene. Hele tankegangen bygger på at borgeren skal håndteres hos den praktiserende læge og ikke sendes så meget rundt i systemet. På den baggrund har lægerne en intention om at have en mere tværfaglig bemanding i almen praksis. Eftersom rigtig mange af borgerne, dvs mindst 25% af dem som henvender sig hos den praktiserende læge, har muskel/led problemer så er fysioterapeuter jo en helt oplagt faggruppe som bør indgå i bemandingen. I dag er der jo flest sygeplejersker og bioanalytikere, men både vi og andre faggrupper som jordemødre, diætister, farmakonomer og mange andre ser sig selv ind hos lægepraksis. Det vil være helt i tråd med den opgave løsning der er tænkt.
  Jeg tænker ikke at man skal “snuble” over ordet hjælpepersonale, det stammer jo blot fra de forskellige praksis overenskomster, hvor det er en fælles betegnelse for det at ansætte andre faggrupper. Det indgår også i vores egen sygesikrings OK. Essensen er for mig at fysioterapeuter har rigtig meget at bidrage med hvad enten vi er ansat hos alment praktiserende læge eller der er direkte adgang til klinikkerne.
  Erfaringerne er rigtigt gode, hos de fysioterapeuter som allerede har erfaringer fra området. Ingen af dem oplever det som en degradering, tværtimod vil flere kunne fortælle om et meningsfuldt og stort fagligt udbytterigt samarbejde med lægerne.
  Men summasummarum, så ser jeg muligheder i det hele, og synes at vi altid skal spille os selv på banen.
  Mvh Tina Lambrecht
 • Barbara Susanna Lydia Juen

  Jeg synes det er "fantastisk" og uambitiøs at vi bliver degraderet til hjælpepersonale. Ville meget hellere have at vi fik lov til at tage imod patienterne direkte MED sygesikringstilskud. Så kunne man springe et led over og dermed afhjælpe lægen. Og man kunne jo forlange at fysioterapeuten har en vis erfaring, som sikrer at patienten bliver diagnostiseret korrekt hhv. sendt videre i systemet.

  For mange år siden var der et projekt lavet af praksiskonsulenterne, som gav muligheden for at patienten kunne springe lægen over (jeg husker ikke mere detaljerne). Og resultatet var vist ganske tilfredsstillende. Men det er jo altid godt med projekter og især, når de ikke fører til noget:-(

  Med venlig hilsen
  Barbara

Indsend kommentar