National klinisk retningslinje om behandling af Menière

En ny klinisk retningslinje for behandling af Menière skal være med til at forebygge lette og spontane svimmelhedsanfald. Med sparsom evidens på området, gives der primært svage anbefalinger.
I Danmark tilbydes vestibulær rehabilitering til patienter med Menière blandt andet for at forebygge angst for bevægelse og forebygge kronisk dårlig balance hos patienterne.

Den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af Menière skal være med til at forebygge de lette og spontane svimmelhedsanfald, som personer med Menière bliver ramt af, så anfaldene kommer ned på et niveau i styrke og hyppighed, som patienten kan leve med.

Der er kun få studier på området, og de har fundet sparsom effekt af behandlingen, både hvad angår medicin, psykologbehandling og rehabilitering.

Der er derfor ikke en bestemt behandlingstype, der er klart at foretrække frem for andre, set ud fra en samlet vurdering af effekt og skadesvirkninger. Derfor er det ifølge afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen Gry St-Martin vigtigt, at patienten og dennes værdier og præferencer bliver inddraget aktivt i beslutningen, når den rette behandling skal vælges.

Den primære målgruppe for retningslinjen er sundhedsfagligt personale involveret i behandlingsforløbet af patienter med Menières sygdom, det vil sige læger, psykologer, sygeplejersker, audiologopæder og fysioterapeuter.

Vestibulær rehabilitering

Der er kun to studier, der har undersøgt effekt af vestibulær rehabilitering, der får en svag anbefaling i retningslinjen.

Evidensen for anbefalingen baserer sig på to studier. Det ene studie har undersøgt effekten af at uddele en brochure med anbefaling om daglige øvelser, det andet studie har undersøgt effekten af træning med virtual reality-brille.

Det vil ifølge retningslinjen være almindeligt i Danmark at anbefale træning af balance og at hjælpe patienten med at overvinde angsten for at bevæge sig og forebygge kronisk dårlig balance.

Arbejdsgruppe og referencegruppe

Fysioterapeut Kasper Søndergaard har været med i referencegruppen, der har refereret til arbejdsgruppen. Kasper Søndergaard er udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar