National klinisk retningslinje for behandling af Menières

Sundhedsstyrelsen publicerede i 2018 en ny klinisk retningslinje for behandling af Menières. Retningslinjen skal være med til at forebygge lette og spontane svimmelhedsanfald.

National klinisk retningslinje for behandling af Menières

Læs mere om retningslinjen, og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Den nationale kliniske retningslinje har fokus på behandlingen af Menières. Her er det vigtigste formål at forebygge og lette de spontane svimmelhedsanfald, som personer med Menières bliver ramt af, så anfaldene kommer ned på et niveau i styrke og hyppighed, som patienten kan leve med.

Der er kun få studier på området, og de har fundet sparsom effekt af behandlingen. Kun to studier har undersøgt effekt af vestibulær rehabilitering, der får en svag anbefaling i retningslinjen.

Fysioterapeut Kasper Søndergaard har været med i referencegruppen, der har refereret til arbejdsgruppen. Kasper Søndergaard er udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi.