Klinisk retningslinje for Morbus Bechterew

Gigtforeningen for Morbus Bechterew har udarbejdet en kliniske retningslinje for fysioterapi til patienter med rygsøjlegigt.

Klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med rygsøjlegigt – fokus på Morbus Bechterew (2016)

Se retningslinjen på fysbechterew.dk

Fysioterapi spiller sammen med den medicinske behandling en central rolle i behandlingen af morbus Bechterew og kan være med til at forebygge, at den enkelte patient mister funktion og bevægelighed i leddene.

De kliniske retningslinjer giver et overblik over den foreliggende evidens og anbefaler relevante og evidensbaserede fysioterapeutiske interventioner.

Det er fysioterapeuterne Jens Ole Rasmussen og Peter Dirch Jørgensen der sammen med ledende terapeut Susanne Jürgensen står bag retningslinjerne, der er publiceret på Gigtforeningen for morbus Bechterews hjemmeside.