National klinisk retningslinje for smerter i bevægeapparatet

National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet fra 2015.

National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet (2015)

Pixiudgave af national klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

Retningslinjen giver anbefalinger til udredning, behandling/rehabilitering af generaliserede smerter i bevægeapparatet og beskriver, hvordan sundhedspersonale kan identificere sygdommen tidligt i forløbet.

Dermed kan patienterne få tilbudt behandling/rehabilitering, der kan forebygge, at de har uhensigtsmæssig smerteadfærd og funktionsevnetab, og som modvirker, at de bliver marginaliseret fra arbejdsmarkedet. Overordnet set er målet med behandlingen/rehabiliteringen at hjælpe patienten til, at de selv kan håndtere deres smertetilstand på en optimal måde og forbedre deres funktionsevne fysisk, psykisk og socialt.