National klinisk retningslinje for smerter i bevægeapparatet

National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet fra 2015.

National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet (2015)

Retningslinjen giver anbefalinger til udredning, behandling/rehabilitering af generaliserede smerter i bevægeapparatet og beskriver, hvordan sundhedspersonale kan identificere sygdommen tidligt i forløbet.

Dermed kan patienterne få tilbudt behandling/rehabilitering, der kan forebygge, at de har uhensigtsmæssig smerteadfærd og funktionsevnetab, og som modvirker, at de bliver marginaliseret fra arbejdsmarkedet. Overordnet set er målet med behandlingen/rehabiliteringen at hjælpe patienten til, at de selv kan håndtere deres smertetilstand på en optimal måde og forbedre deres funktionsevne fysisk, psykisk og socialt.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Annette Fisker

Faglig konsulent, Dansk Selskab for Fysioterapi
3073 9675