National klinisk retningslinje for nyopståede lænderygsmerter

National klinisk retningslinje for behandling af akut opståede lænderygsmerter fra 2016.

National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter (2016)

Pixi-udgave af national klinisk retningslinje for nyopståede lænderygsmerter (2019)

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen publicerede i juni 2016 en ny national klinisk retningslinje for nyopståede lænderygsmerter. Det anbefales, at patienterne opretholder vanlig aktivitet, og at behandlerne overvejer at tilbyde individuel patientuddannelse, ledmobilisering og superviseret træning. Billeddiagnostik, farmakologisk behandling og akupunktur skal kun tilbydes efter nøje overvejelse.

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for nyopståede lændesmerter omfatter udvalgte elementer af behandlingen af uspecifikke lænderygsmerter og er et supplement til øvrige retningslinjer og behandlingsvejledninger.

Ifølge den nye retningslinje skal patienterne opfordres til at opretholde vanlig aktivitet. Såfremt det skønnes, at patienterne har svært ved at håndtere smerterne, kan man overveje at tilbyde individualiseret patientuddannelse i tillæg til vanlig behandling. Manuel ledmobiliserende behandling og superviseret fysisk træning bør også overvejes, hvor det er relevant.

Akupunktur, medicin og billeddiagnostik

Der er usikkerhed omkring effekten af akupunktur, og det skal derfor overvejes nøje som behandling af akutte lænderygsmerter. Retningslinjen anbefaler ikke rutinemæssigt tilbud om billeddiagnostisk udredning med MR eller røntgen og farmakologisk behandling med paracetamol, opiodier og NSAID.

Fysioterapeuter i arbejdsgruppen

To fysioterapeuter har medvirket i arbejdet med udviklingen af den nye kliniske retningslinje. Det drejer sig om fysioterapeut Margrethe Andersen, Hartmann A/S og fysioterapeut, ph.d. Thorvaldur Skuli Palsson, Aalborg Universitet. Begge er udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi til at sidde i arbejdsgruppen.