National klinisk retningslinje for lumbal nerverodspåvirkning

National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning fra 2016.

Anbefalingerne i den nationale kliniske retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) er bl.a. at

  • opfordre patienten til normal fysisk aktivitet.
  • tilbyde superviseret øvelsesterapi.
  • tilbyde retningsspecifikke øvelser eller øvelser til træning af neuromoskulær kontrol.
  • tilbyde manuelle ledmobiliserende teknikker.

Retningslinjen anbefaler ikke rutinemæssigt tilbud om MR-skanning og ekstraforaminal glukokortikoid injektion omkring den lumbale nerverod eller akupunktur. Retningslinjen forholder sig yderligere til rygkirurgisk vurdering.

Den nationale kliniske retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) er et supplement til øvrige retningslinjer, forløbsprogrammer og behandlingsvejledninger på området.

Ud over kliniske anbefalinger peger retningslinjen på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for de ikke-kirurgiske behandlinger.

Hent retningslinje

Se national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) hos Sundhedsstyrelsen

Hent pixi-udgave af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) (2019, pdf)