Klinisk retningslinje for nakkebesvær

Danske Fysioterapeuter har udarbejdet en klinisk retningslinje for nakkebesvær i 2010.

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær (2010)

Kort version - klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær (2010)

Formål

Formålet med retningslinjen er at give danske fysioterapeuter på tværs af sektorer et opdateret udgangspunkt for udredning af patienter med nakkebesvær, så personer med uspecifikt nakkebesvær får den bedst mulige undersøgelse og diagnostik. Retningslinjen indeholder evidensbaserede anbefalinger til:

  • overordnet klassifikation af nakkebesvær
  • identificering af tegn på alvorlig patologi (røde flag)
  • identificering af personer med risiko for at udvikle uhensigtsmæssige copingstrategier i forbindelse med nakkebesvær
  • identificering af personer med risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarked (gule flag)
  • identificering af mulige differentialdiagnoser
  • klassificering af almindelige lidelser i nakken med henblik på specifik behandling

Patienter

Retningslinjen giver anbefalinger om fysioterapeutisk undersøgelse og diagnostik af personer med uspecifikke nakkesmerter med eller uden udstråling til skuldre, arme og øverste del af ryg eller bryst. Neurologiske udfald og hovedpine er kun med i det omfang, symptomerne kan relateres til nakkeproblemer.

Metode

Anbefalingerne er baseret dels på gennemgang af den foreliggende evidens og eksisterende kliniske retningslinjer, dels på klinisk erfaring i arbejdsgruppen, der har udarbejdet retningslinjen, samt konsensus med en ekspertgruppe.

Retningslinjen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Per Kjær, Inge Ris og Heidi Eirikstoft på vegne af Danske Fysioterapeuter.

Læs den nationale kliniske retningslinje for nakkesmerter