National klinisk retningslinje for udstrålende smerter fra nakken

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for cervikal radikulopati fra 2015.

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje omfatter ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen af op til 3 måneders varighed (cervikal radikulopati).

Målet er, at retningslinjen skal fremme en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet.

Se endvidere Danske Fysioterapeuters retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og -smerter.

Hent retningslinje

Se national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken (cervikal radikulopati) hos Sundhedsstyrelsen

Hent pixi-udgave af national klinisk retningslinje for cervikal radikulopati (2019)