Klinisk retningslinje for tidlig opsporing af dysfagi

Den kliniske retningslinje for tidlig opsporing af dysfagi hos voksne patienter indlagt med midlertidig trakeostomi er udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer i 2015.

Klinisk retningslinje for tidlig opsporing af dysfagi hos voksne patienter indlagt med midlertidig trakeostomi (2015)

Læs mere om retningslinjen hos Center for Kliniske Retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer har publiceret anbefalinger vedrørende tidlig opsporing af dysfagi hos voksne.

Det anbefales bl.a., at patienter med midlertidig trakeostomi, indlagt på intensiv afdeling, med fordel kan af-cuffes inden indtagelse af væske/føde for at hindre aspiration og silent aspiration. Til patienterne kan man anvende Bedside Swallow Evaluation (BSE) eller Blue Dye Test (BDT) som testredskab for dysfagi.