National klinisk retningslinje for hovedpine

Nationalt Videnscenter for Hovedpine har udarbejdet den nationale kliniske retningslinje for ikke-medicinsk behandling af hovedpinesygdomme, som dækker migræne og spændingshovedpine.

National klinisk retningslinje for ikke-medicinsk behandling af hovedpinesygdomme (2021)

Læs mere om retningslinjen og find yderligere materiale hos Nationalt Videnscenter for Hovedpine 

Denne nationale kliniske retningslinje undersøger evidensen bag fem konkrete spørgsmål inden for ikke-medicinsk behandling af migræne og spændingshovedpine. De fem udvalgte spørgsmål fokuserer på følgende ikke-medicinske behandlingsformer: manuelle ledmobiliserende teknikker, superviseret fysisk aktivitet, psykologisk behandling, akupunktur og patientuddannelse.

Retningslinjen omfatter alle personer på mindst 18 år med migræne eller spændingshovedpine diagnosticeret i henhold til de internationale hovedpinekriterier version 2 og 3.

De primære målgrupper er sundhedsfagligt personale involveret i behandlingsforløbet af patienter med migræne og/eller, samt patienter med disse hovedpinediagnoser.

Fysioterapeut Lotte Skytte Krøll har repræsenteret Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter i arbejdsgruppen.

Læs høringssvaret der er indgivet på retningslinjen (pdf)