National klinisk retningslinje for demens

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af demens fra 2013.

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens (2013)

Læs mere om retningslinjen hos Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af demens har særlig fokus på udredning og -behandling i primærsektor og på hovedfunktionsniveau 1 i sygehussektoren.

Målgruppen er personer, der er involverede i støtte og behandling af personer med demens, herunder sundhedsfagligt personale, der arbejder med udredning, behandling, pleje eller træ- ning af personer med demens, kommunalt ansatte i kontakt med personer med demens og pårørende, beslutningstagere samt planlæggere. Retningslinjen har således snitflader til det sociale område.