National klinisk retningslinje for cerebral parese

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje fra 2014 for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese. Find også link til pixi-udgave og quickguide.

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese (2014)

Pixi-udgave af national klinisk retningslinje for cerebral parese (2019)

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Den kliniske retningslinje beskriver ni fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser til målgruppen. Indsatserne skal ses som del af den samlede tværfaglige sundhedsindsats til børn og unge med cerebral parese.

De ni indsatser omfatter systematisk målsætning for træning, indsatser til håndfunktion, positionering i stående stilling, aktiv og passiv udspænding, indsatser til spisning, indsatser til visuel perception, ridning, styrketræning og træning i vand.

Retningslinjen er primært målrettet fysioterapeuter og ergoterapeuter, der arbejder
med børn med cerebral parese på sygehusene, i praksissektoren og i kommunerne.
Desuden er øvrige fagpersoner, der samarbejder omkring børn, der modtager ergoterapeutiske og fysioterapeutiske indsatser, ligeledes målgruppe for retningslinjen. Retningslinjen kan med fordel også læses af beslutningstagere og planlæggere i regioner og kommuner.